Playlisty Akcie
Reklama

(Are You) The One That I've Been Waiting For? - text, preklad

playlist Playlist
I've felt you coming girl, as you drew near
I knew you'd find me, cause I longed you here
Are you my desitiny? Is this how you'll appear?
Wrapped in a coat with tears in your eyes?
Well take that coat babe, and throw it on the floor
Are you the one that I've been waiting for?
Cítil jsem, že přicházíš, jak ses blížila
Věděl jsem, že mě najdeš, protože jsem tu po tobě toužil
Jsi můj osud? Takhle se objevíš?
Zabalená v plášti se slzami v očích
Tak vezmi ten plášť a hoď jej na zem
Jsi ta, na kterou jsem čekal?
As you've been moving surely toward me
My soul has comforted and assured me
That in time my heart it will reward me
And that all will be revealed
So I've sat and I've watched an ice-age thaw
Are you the one that I've been waiting for?
Jak ses s jistotou ke mě blížila
Moje duše se uklidnila a ujistila mě
Že za čas mě moje srdce odmění
A všechno bude odkryto
A tak jsem seděl a sledoval, jak taje doba ledová
Jsi ta, na kterou jsem čekal?
Out of sorrow entire worlds have been built
Out of longing great wonders have been willed
They're only little tears, darling, let them spill
And lay your head upon my shoulder
Outside my window the world has gone to war
Are you the one that I've been waiting for?
Ze smutku byly postaveny celé světy
Z touhy byly vybudovány velké zázraky
Jsou to jen malé slzy, miláčku, nech je ztéct
A polož svou hlavu na mé rameno
Za mým oknem jde svět do války
Jsi ta, na kterou jsem čekal?
O we will know, won't we?
The stars will explode in the sky
O but they don't, do they?
Stars have their moment and then they die
Budeme vědět, budeme?
Hvězdy vybuchnou na nebi
Ale ty nevědí, vědí?
Hvězdy mají své chvíle, a pak umřou
There's a man who spoke wonders though I've never met him
He said, "He who seeks finds and who knocks will be let in"
I think of you in motion and just how close you are getting
And how every little thing anticipates you
All down my veins my heart-strings call
Are you the one that I've been waiting for?
Je tu muž, který říkával zázraky, ale já ho nikdy nepotkal
Řekl, "Ten kdo hledá najde, a ten kdo zaklepe, bude vpuštěn"
Myslím na tebe v pohybu a jak se přibližuješ
A jak každá drobnost tě předjímá
Dole v mých žílách struny mého srdce volají
Jsi ta, na kterou jsem čekal?

Text pridala Bahrai

Videa přidali Richenza, ---Selena---

Preklad pridala CA22

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.