Pokec Playlisty

Start Over - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Everybody’s got a blank page
A story they’re writing today
A wall that they’re climbing
You can’t carry the past on their shoulders
But you can start over
Regrets, no matter what you goin’ through
Jesus, He gave it all to save you
He carried the cross on His shoulders
So you can start over
Každý má prázdnou stránku.
Příběh, který dnes píší,
Zeď kterou šplhají.
Nemůžeš nést minulost na svých ramenou,
Ale můžeš začít znovu.
Lítost, nezáleží čím si procházíš.
Ježíš, dal vše, aby tě zachránil.
Nesl kříž na svých ramenech,
Takže můžeš začít znovu.
Don’t let your heart be troubled
Don’t be afraid
To the broken hearted that wished that they’d
Never been born, never been torn, never sinned, never disobeyed
I know you think there’s no hope, but that ain’t true
I know you feelin’ regret
(Like I) brought this all on myself
(Like I) messed it up big time, and this time I don’t deserve God’s help
(Thinking) how can God forgive me after knowin’ what I did (can He?)
After knowin’ that I hid from Him, and I stayed away and backslid
Jesus came for the sick (so true)
Jesus came for the weak (amen)
Jesus came to give good news and have set the captives free (amen)
Jesus came for the poor (amen)
Jesus came with the keys
Jesus came to remove the chains so the prisoners are released
Nenech svoje srdce rozechvěné
Nebuď vyděšený
Zlomeným srdcím, které si přejí aby
Nikdy nebyli narozeni, nikdy nebyli rozervaní,
nikdy neuposlechli.
Vím, že si myslíš, že tu není žádná naděje, ale to není pravda
Vím, že cítíš lítost
(Jako já) sis to přenesl na sebe
(Jako já) jsi to prvotřídně zpackal, a tentokrát
si nezasloužím Boží pomoc
(Přemýšlím) jak mi může Bůh odpustit po vědění
co jsem udělal (může?)
Po vědění, že jsem se před ním skryl, a vyhýbal se
a odpadl.
Ježíš přišel pro nemocné (tak pravdivé)
Ježíš přišel pro slabé (amen)
Ježíš přišel aby donesl dobré zprávy a
osvobodil zajatce (amen)
Ježíš přišel pro chudé (amen)
Ježíš přišel s klíči
Ježíš přišel odstranit pouta, takže vězni jsou propuštěni
Everybody’s got a blank page
A story they’re writing today
A wall that they’re climbing
You can’t carry the past on their shoulders
But you can start over
Regrets, no matter what you goin’ through
Jesus, He gave it all to save you
He carried the cross on His shoulders
So you can start over
Každý má prázdnou stránku.
Příběh, který dnes píší,
Zeď kterou šplhají.
Nemůžeš nést minulost na svých ramenou,
Ale můžeš začít znovu.
Lítost, nezáleží čím si procházíš.
Ježíš, dal vše, aby tě zachránil.
Nesl kříž na svých ramenech,
Takže můžeš začít znovu.
See, His love is deeper than the ocean floor
Run to His arms like an open door
God the Father sent the Son
So men can come and be free and ain’t gotta run no more
Come to me, all who are weary; with heavy burdens, I’ll give you rest
Separated you from the sin, as far as the east is from the west
Thrown in the sea of forgetfulness
What sin? What offense?
And when them waves come crashing in, I’ll calm the winds in your defense
So, whatever it is that you’ve done
He put that punishment on His Son
You’ll never come under His condemnation... Satan and his accusations
So, dry your eyes, lift up your head
Hallelujah! God is not dead!
Plus He gave us His peace, and He took our guilt on the cross instead
Took our place and now we embrace
A clean slate with the eyes of faith
We know unfailing love, unfailing love, it’s not too late, start over
Vidíš, Jeho láska je hlubší než dno oceánu.
Utíkej do jeho náručí jako do otevřených dveří.
Bůh Otec poslal Syna
Takže lidé mohou přijít a být svobodní a již nemusí více utíkat
Přijďte ke mě všichni, kdo jste unaveni s těžkými břemeny
Já vám dám odpočinek
Oddělím vás od hříchu stejně jak je daleko východ
západu
Vhozeni do moře zapomnětlivosti
Jaký hřích? Jaké provinění?
A když se vlny začnou bouřit, já utiším
větry na tvou obranu
Takže, cokoliv jsi udělal
On vložil trest na Svého Syna
Nikdy Jím nebudeš odsouzen... Satan
a jeho obvinění
Takže, usuš své slzy a zvedni svoji hlavu
Aleluja! Bůh není mrtvý!
Navíc nám dal Svůj pokoj a vzal naši vinu
na kříž, vzal naše místo a nyní jsme objímáni
Očistil štít očima víry
Známe nevyčerpatelnou lásku, nevyčerpatelnou lásku, není příliš pozdě, začít znovu
Everybody’s got a blank page
A story they’re writing today
A wall that they’re climbing
You can’t carry the past on their shoulders
But you can start over
Regrets, no matter what you goin’ through
Jesus, He gave it all to save you
He carried the cross on His shoulders
So you can start over
Každý má prázdnou stánku.
Příběh, který dnes píší,
Zeď kterou šplhají.
Nemůžeš nést minulost na svých ramenou,
Ale můžeš začít znovu.
Lítost, nezáleží čím si procházíš.
Ježíš, dal vše, aby tě zachránil.
Nesl kříž na svých ramenech,
Takže můžeš začít znovu.

Text pridala MystWarior

Video přidala MystWarior

Preklad pridala Dreamer07

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.