Pokec Playlisty
Reklama

Paralyzed - text, preklad

playlist Playlist
When did I become so numb?
When did I lose myself?
All the words that leave my tongue
Feel like they came from someone else
Kdy jsem tak znecitlivěl?
Kdy jsem ztratil sám sebe?
Všechna ta slova, která vychází z mé pusy
Působí, jako by přicházela od někoho jiného
I'm paralyzed
Where are my feelings?
I no longer feel things
I know I should
I'm paralyzed
Where is the real me?
I'm lost and it kills me inside
I'm paralyzed
Jsem paralyzován
Kde jsou mé pocity?
Já už necítím
Věci, o kterých vím, že bych měl
Jsem paralyzován
Kde je mé pravé já?
Jsem ztracen a to mě zabíjí uvnitř
Jsem paralyzován
When did I become so cold?
When did I become ashamed?
Where's the person that I know?
They must have left
They must have left
With all my faith
Kdy jsem se stal tak chladným?
Kdy jsem se začal stydět?
Kde je ten člověk, kterého jsem znal?
Museli odejít
Museli odejít
S veškerou mou vírou
I'm paralyzed
Where are my feelings?
I no longer feel things
I know I should
I'm paralyzed
Where is the real me?
I'm lost and it kills me inside
I'm paralyzed
Jsem paralyzován
Kde jsou mé pocity?
Já už necítím
Věci, o kterých vím, že bych měl
Jsem paralyzován
Kde je mé pravé já?
Jsem ztracen a to mě zabíjí uvnitř
Jsem paralyzován
I'm paralyzed
I'm scared to live but I'm scared to die
And if life is pain
Then I buried mine a long time ago
But it's still alive
And it's taking over me - where am I?
I wanna feel something, I'm numb inside
But I feel nothing, I wonder why
And on the race of life time passes by
Jsem paralyzován
Bojím se žít, ale bojím se zemřít
A pokud je život bolestí
Tak jsem ten svůj pohřbil už dávno
Ale ta bolest žije dál
A přebírá nade mnou kontrolu - kde jsem já?
Chci něco cítit, uvnitř jsem ochromen
Ale necítím nic, zajímalo by mě proč
A na trati života ubíhá čas
Look
I sit back and I watch it, hands in my pockets
Waves come crashing over me but I just watch 'em
I just watch 'em
I'm under water but I feel like I'm on top of it
I'm at the bottom and I don't know what the problem is
I'm in a box
But I'm the one who locked me in
Suffocating and I'm running out of oxygen
Pohleď
Sedím vzadu a přihlížím, ruce v kapsách
Tříští se přese mě vlny, ale já je jen sleduji
Jen je sleduji
Jsem pod vodou, ale cítím se, jako bych byl na hladině
Jsem na dně a nevím, v čem je problém
Jsem v krabici
Ale já jsem tím, kdo mě tam zavřel
Dusím se a dochází mi kyslík
I'm paralyzed
Where are my feelings?
I no longer feel things
I know I should
I'm paralyzed
Where is the real me?
I'm lost and it kills me - inside
I'm paralyzed
Jsem paralyzován
Kde jsou mé pocity?
Já už necítím
Věci, o kterých vím, že bych měl
Jsem paralyzován
Kde je mé pravé já?
Jsem ztracen a to mě zabíjí uvnitř
Jsem paralyzován
I'm paralyzed
(Yeah, I'm just so paralyzed)
Where are my feelings?
(Yeah, I'm just so paralyzed)
I no longer feel things
(I have no feelings)
I know I should
(Oh. How come I'm not moving?
Why you're not moving? Ay yeah)
I'm paralyzed
Where is the real me?
(Where is the real me?)
I'm lost and it kills me inside
(I'm paralyzed, I'm paralyzed)
I'm paralyzed
(I'm paralyzed)
Jsem paralyzován
(jo, jsem tak paralyzován)
Kde jsou mé pocity?
(jo, já jsem tak paralyzován)
Už nic necítím
(nemám žádné pocity)
Vím, že bych měl
(oh, jak to, že se nehýbu?)
(proč se nehýbeš? Ah, ano)
Jsem paralyzován
Kde je mé pravé já?
(kde je mé pravé já?)
Jsem ztracen a to mě zabíjí uvnitř
(Jsem paralyzován, jsem paralyzován)
Jsem paralyzován
(jsem paralyzován)

Text pridala misalka66

Text opravila Daniellinne

Video přidal CitronxD

Preklad pridala misalka66

Preklad opravila Daniellinne

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.