Pokec Playlisty
Reklama

Outcast - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Woke up in the cell, where am I at?
Yeah, it's cold, but I like that
What am I, trapped?
Heart's beating out of my chest
Door's locked, but the keys are in my hands
Hm, yeah, that's weird, it doesn't make sense, does it?
I make songs, I don't make friends, judge me
Might smile, but it ain't that funny
Sing along to the pain, they love it
Life's like a merry-go-round
And I'm still tryna figure it out
I like space, I don't fit in the crowds
My whole life I've been airin' it out
Oh, I'm gettin' into character now
Feels wrong, but it feels right
My feelings seal tight real nice
But I will fight anything to win
But I'm not Mike Tyson, I won't bite ya'
But I will tell you if I don't like you
I am not the norm
I got my own shoes, I ain't tryna fit in yours
I never been married, but I've felt divorced
*Hi, I'm Nate, have we met before?*
Somebody told you I was wack? Check the source
Somebody told you I was back? Yes, of course
You got a problem with the fans? There's the door
You lookin' for the old me? Check the morgue, agh!
Not a fortune-teller, but I can see into the future better
Ain't no tellin' what'll happen when I pick up the microphone, get the fans together
Same style, but the songs are better
Been a year and a half, feels like it's gone forever
Ain't no drink in my hand, but you know the buzz is comin'
Big steps in the game, yeah, the Hulk is running
My thoughts are funny, it feels like I'm onto something, yeah
Vzbudil jsem se v cele, kde to jsem?
Jo, je chladno, ale mně se to líbí
Jsem v pasti?
Srdce mi bije ven z hrudi
Dveře jsou zamčené, ale mám klíče v ruce
Hm, jo, je to divné, nedává to smysl, že?
Dělám písničky, nehledám si přátele, suďte mě
Mohl bych se usmívat, ale není to vtipné
Zpíváme společně na bolest, oni to milují
Život je jako kolotoč
A stále se na to snažím přijít
Mám rád prostor, nejsem fit v davech
Celý můj život jsem to vyvětrával
Oh, dostávám se do nové role
Cítím se špatně, ale je to správné
Mé pocity jsou pevně uzavřené, opravdu hezké
Ale budu bojovat s kýmkoliv, abych vyhrál
Ale nejsem Mike Tyson, nebudu tě kousat
Ale řeknu ti, jestli tě nemám rád
Nejsem normální
Mám své vlastní boty, necítím se fit v těch tvých
Nikdy jsem nebyl ženatý, ale cítím se jako rozvedený
*Ahoj, já jsem Nate, nepotkali jsem se předtím?*
Někdo ti řekl, že jsem byl naštvaný? Zkontroluj si zdroj
Někdo ti řekl, že jsem byl zpátky? Ano, samozřejmě
Máš problém s fanoušky? Tamhle jsou dveře
Hledáš mé staré já? Zkontroluj márnici, agh!
Nejsem věštec, ale vidím lépe do budoucnosti
Neříkej, co se stane, až zvednu mikrofon, spojuj fanoušky dohromady
Stejný styl, ale písničky jsou lepší
Byl to rok a půl, ale cítil jsem se, jako by to bylo navždy
Není to nápoj v mé ruce, ale víš, že ''buzz'' přichází
Velké kroky ve hře, jo, Hulk utíká
Mé myšlenky jsou vtipné, cítím se jako bych na něčem byl, jo
I'm high off the music, my head's in the clouds
I kinda like it up here, I am not comin' down
I'd rather be alone, I am not good in crowds
Which is kinda confusin', I've no been that way since a child
They laughin', they tell me I'll never get out
I'm just tryna be me, I am nobody else
I don't care what you think, I'm just bein' myself
So I guess for now
I'll just be the outcast
I'll just be the outcast
I'll just be the outcast
I guess I'll be the outcast
Jsem vysoko s muzikou, má hlava je v oblacích
Líbí se mi tady, nepůjdu dolů
Raději budu sám, není mi dobře v davech
Což je trochu matoucí, nebyl jsem takový od dětství
Smějou se mi, říkají mi, že se nikdy nedostanu ven
Jen se snažím být sám sebou, nejsem nikdo jiný
Nezajímá mě co jsi myslíš, jsem prostě sám sebou
Takže hádám že teď
Yeah, I guess I don't fit the mold of rap
'Cause I'm respectin' women
"I heard your record, I was laughin at it"
Maybe they would like me more if I got a little graphic with it
Nah, I don't wanna blend in with you little rappin' idiots, I'd rather be the outcast
I ain't never puttin' out trash
I take a hundred and staple it right to my tongue
I always put the money where my mouth's at, ah!
Feels good to be here now
I'm a weird person with a weird crowd
What, you don't like that?
That's cool, that's great, that's fine, okay, you can leave now
Got a weird smile, but I like it though
I paint it on me and I'm walkin' to the microphone
And put the caution tape around me like I did in Intro I, yeah!
Yeah, they got me reminiscin' now!
Yeah, you done know I'm 'bout to go mad
Never wanted something so bad
Goosebumps through the whole track
Ain't no way I'm gonna hold back
Got me thinkin' that I'm cookin' in a meth lab
I don't blow it up in front of my own eyes
You look a little lost, you ain't get that?
Comin' from a town where nobody hears a rap like this
I never get the memo, must've missed that
Wow!
Here I go in my feelings again, I can feel it again
So I lay in my bed, in my cell with the pen
And I dwell on my sins, I keep wonderin' when
Time to open the the doors, they don't know who I am
But I pick up the keys and I put on my Timbs
And I stare at the locks and the tat on my skin
And I think to myself, "I don't wanna fit in"

Budu prostě vyvrženec
Budu prostě vyvrženec
Budu prostě vyvrženec
Hádám, že budu vyvrženec
I'm high off the music, my head's in the clouds
I kinda like it up here, I am not comin' down
I'd rather be alone, I am not good in crowds
Which is kinda confusin', I've no been that way since a child
They laughin', they tell me I'll never get out
I'm just tryna be me, I am nobody else
I don't care what you think, I'm just bein' myself
So I guess for now
Jo, hádám, že nejsem fit forma rapu
Protože respektuji ženy
Slyšel jsem tvojí nahrávku, smál jsem se na tom
Možná bych se jim líbil víc, kdybych měl malou grafiku
Ne, nechci se s vámi spojit vy malý rapový idioti, raději budu vyvrženec
Nikdy jsem nehasil odpadky
Vezmu stovku a zašiju si jí přímo na můj jazyk
Vždycky jsem dával peníze, tam kde mám ústa, ah!
Teď se cítím dobře, že jsem tady
Jsem divná osoba s divným davem
Co, tobě se to nelíbí?
To je cool, to je skvělé, to je fajn, ok, teď můžeš odejít
Mám divný úsměv, ale líbí se mi to
Namaluju to na sebe a kráčím k mikrofonu
A pokládejte výstražné pásky, jako jsem to udělal já v intru, jo!
Jo, oni na mě teď vzpomínají!
Jo, skončil jsi, víš zbláznil jsem se
Nikdy jsem nechtěl něco tak špatného
Husí kůže přes celou stopu
Není způsob jak mě zastavit
Myslel jsi si, že vařím v laboratoři metamfetamin
Nevyhodím to před vlastníma očima
Vypadáš trochu ztraceně, nechápeš to?
Pocházím z města, kde nikdo neposlouchá rap jako tenhle
Nikdy jsem nedostal poznámku, musel jsem toho nechat
Wow!
Jdu zase ve svém vědomí, můžu to znova cítít
Tak jsem si lehl na postel, v cele s perem
A zabýval jsem se svými hříchy, stále přemýšlím kdy
Přijde čas otevřít dveře, neví kdo já jsem
Ale já jsem vzal klíče a oblékl jsi své boty Timbs
A čuměl jsem na zámky a veteš na mé kůži
A pomyslel jsem jsi : ,,Nechci zapadnout''
Yeah, I'll just be the outcast
I'll just be the outcast
I'll just be the outcast
I guess I'll be the outcast
Yeah, tryna focus
Take a knife to my head then I cut it open
Take my brain, put it on the floor tryna figure out my motives
Y'all thought I was an issue when the door was locked
Nah, you should see me when the door opens
Every night I can hear voices
Put a camera in my face, might turn Joker like I'm Mike Posner
Always been a little complex
Difficult to process
Some of y'all wanna sit around and try to pick apart my bars
Here's some lines you could dissect:
If I'ma die, I'ma die givin' everything that I have
Take a deep breath, I don't need y'all's respect
I'm a reject kid at recess playin' games with his make-believe friends
Yeah, I don't ever take a night off
Lights off in the room and I write songs
I might fall into my thoughts once in a while when the mic's off
You ain't ever seen no drive like mine, better hop outta my car
I'm about to unlock my doors
You ain't got a seat belt on, better find one
Gettin' sick of people tellin' me to smile more
T.S. was a chapter I'll never forget, it was therapy for me
But it's time to turn the page now
Hey, shut up! I'm tryna tell 'em my story!
I'm sorry, I wasn't yellin' at y'all, I was talkin' to the voices
I rip out the drums of the industry's ears for tryin' to ignore me and playin' while singin' this chorus
Jsem vysoko s muzikou, má hlava je v oblacích
Líbí se mi tady, nepůjdu dolů
Raději budu sám, není mi dobře v davech
Což je trochu matoucí, nebyl jsem takový od dětství
Smějou se mi, říkají mi, že se nikdy nedostanu ven
Jen se snažím být sám sebou, nejsem nikdo jiný
Nezajímá mě co jsi myslíš, jsem prostě sám sebou
Takže hádám že teď
I'll just be the outcast
I'll just be the outcast
I'll just be the outcast
I guess I'll be the outcast

Budu prostě vyvrženec
Budu prostě vyvrženec
Budu prostě vyvrženec
Hádám, že budu vyvrženec
I'll just be the outcast
I'll just be the outcast
I'll just be the outcast
I guess I'll be the outcast
Jo, snažím se soustředit
Vezmu si nůž do mé hlavy a pak to otevřu
Vezmu můj mozek, položím ho na zem, snažím se přijít na mé motivy
Všichni si mysleli, že je to problém, když byli dveře zamčeny
Ne, měl by jsi mě vidět když jsou dveře otevřené
Každou noc slyším hlasy
Dejte mi kameru do obličeje, mohl bych se změnit v Jokera, jako bych byl Mike Posner
Vždycky byl trochu složitý
Těžce zpracovatelný
Někteří z vás chtějí sedět a pokusit se rozdělit mé ''bars''
Zde je někdo řádků, které můžete rozdělit:
Jestli zemřu, zemřu se vším co mám
Zhluboka se nadechni, nepotřebuju váš respekt
Jsem odmítnutý kluk, o přestávkách jsem hrál hry s jeho vymyšlenými kamarády
Jo, nemám nikdy volno
Svítí se v místnosti a já píšu písně
Jednou za čas bych chtěl zpátky do svých myšlenek, když je mikrofon vypnutý
Nikdy jsi neviděl nikoho jezdit jako já, raději vyskoč z mého auta
Chystám se odemknout dveře
Nemáš zapnuté bezpečnostní pásy, radši jsi jeden najdi
Nechápu lidi, kteří mi říkají, abych se víc usmíval
T.S. byla kapitola na kterou nikdy nazapomenu, byla to pro mě terapie
Ale teď je na čase otočit stránku
Hej, drž hubu! Snažím se jim říct můj příběh!
Promiňte, neřval jsem na vás všechny, mluvil jsem s hlasy
Vytrhnu bubny průmyslových uší, abych mohl ignorovat sám sebe a hrát, zatímco zpívám tenhle refrén

Text pridal CitronxD

Videa přidali Dreamer07, Vrrrca

Preklad pridal Kerhy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.