Pokec Playlisty
Reklama

Nate - text, preklad

playlist Playlist
Yeah, sometimes I wanna disappear like I just don't exist
Or find a time machine and take me back when I was six
Maybe younger, either way, I guess the point of it
Would be to tell that little kid that he's gon' take a lotta hits
Yeah, I'd probably grab your hand and tell you life is hard
If you got questions or you need advice, then talk to God
'Cause He's the only one that listens even when you think He isn't
Even good people are great at makin' bad decisions, yeah (Oh)
They ain't gon' take it serious
You find out pretty quick that life is more than just appearances
I know some things we could avoid to save embarrassment
But everything that breaks you down can also build your character
'Cause people love to see you fail, just be aware of it
Don't let nobody tell you who to be or write your narrative
Look, we're all products of the things that we experience
But there's a big difference between confidence and arrogance
You hearin' this?
I know that you don't get it now, but you gon' get it later
I know you feel like you're alone and no one loves you maybe
And you gon' cover insecurities with lotsa anger
The weird thing is someday all of this will make you famous (Oh)
You start to write about your life and while they're all relatin'
You'll make up a slogan, call it "Real," but feel like you're the fakest
Wish I could tell you that your future's nothin' but amazin'
That's just not the case, and I guess I just don't know how to say this
Jo, někdy si přeju zmizet, jako kdybych neexistoval
Anebo najít stroj času a cestovat do doby, kdy jsem měl šest let
anebo i míň, hádám, že cíl cesty by bylo
povedět tomu malému chlapci, že utrží hodně ran
Jo, asi bych tě vzal za ruku a pověděl ti, že život je drsný
Že pokud máš otázky nebo potřebuješ radu, potom mluv k Bohu
protože On je jediný, který bude naslouchat, i když si myslíš že ne
I dobří lidé jsou dobrý v dělání špatných rozhodnutí, jo
Nebudou to brát vážně
Zjistíš poměrně rychle, že život je mnohem víc než jen o vzhledech
Vím, že některým věcem bysme se mohli vyhnout, abychom se ušetřili ponížení
Ale všechno co tě zlomí, ti může vybudovat charakter
Protože lidé rádi vidí, když selžeš, buď si toho vědom
Nenech si od nikoho říkat, kdo jsi nebo aby psali tvůj příběh
Hele, jsme všichni produkt věcí, které zažíváme
A je velký rozdíl mezi sebedůvěrou a arogancí
Slyšíš?
Vím, že to teď asi nechápeš, ale později pochopíš
Vím, že si teď připadáš osamělý a myslíš si, že tě nikdo nemá rád, asi
A nejistotu se budeš snažit zakrýt vztekem
Divný je, že tohle všechno tě jednou udělá slavným
Začneš psát o životě a zatímco se budeš dostávat do podvědomí lidí
vymyslíš slogan, nazveš ho "Opravdový", ale budeš se cítit, že jsi ten nejvíc falešný
Přál bych si, abych ti mohl říct, že budoucnost je úžasná
Ale to není ten případ a hádám, že nevím, jak ti to říct
I don't know if you can hear me or not
But if you can, I just want you to know
You gon' make a lotta mistakes
And they gon' laugh in our face
That's part of life, that's just the way that it goes
(That's just the way that it goes)
And I don't know if you can hear me or not
But if you can, I just need you to get it
I know you been questionin' life
Trust me, I know what it's like
I'm here for you if you need someone to listen
Do you need someone to listen?
Nevím, jestli mě slyšíš nebo ne, ale jestli ano, chci abys věděl, že uděláš hodně chyb
a budou se ti vysmívat
Ale to je součást života, tak jak to funguje
(Tak, jak to funguje)
A nevím, jestli mě slyšíš nebo ne, ale jestli ano, potřebuju, abys pochopil
Vím, že jsi se ptal na otázky o životě
Věř mi, vím, jaké to je
Jsem tu, pokud budeš potřebovat někoho, kdo ti bude naslouchat?
Potřebuješ někoho, kdo ti bude naslouchat?
See, Mom and Dad are not together, they took different routes
But you probably already knew, you gettin' older now
Remember back when Mom picked us up from Grandma's house?
And she hid her boyfriend in the trunk and drove a couple miles?
Down the street, and then she pulled over to let him out
'Cause she ain't want Dad to know she had these type of dudes around
'Cause last time he found out, he had to take us from her
You look uncomfortable, I'm sorry, let me change the subject (Hey)
You know how we've always struggled with abandonment? (Yeah)
And when we feel like someone's leaving, we start panickin'? (Oh) (Yeah)
And yo, I wish I could say I've learned to manage it
You think it's bad now, but you don't know the half of it
Passion is somethin' we have never lacked
We see it the most when we're writin' raps
They think it's funny now, let 'em laugh
I know you think it's just an outlet when you're really mad
But you don't know the platform you're about to have (Oh)
I know some things about the future you ain't ready for
I know some things that you gon' cover up, but can't ignore
And what hurts is they gon' surface at the worst moments
And we gon' act like it don't hurt us, but it hurts, don't it?
We walk around with the devil talkin' on both shoulders
Wish I could tell you that he disappears when we get older
But that's just not the case, and I know you feel out of place
And everything is not okay, and life can be a lot to take, but…
Vidíš, máma a táta nejsou spolu, každý se dali na jinou cestu,
ale to už asi víš, už jsi starší
Pamatuješ si, jak nás máma přijela vyzvednout od babičky?
A schovala jejího přítele do kufru a jela pár mil dál po ulici, aby ho vysadila?
To protože nechtěla, aby táta viděl, s jakými týpky se to stýká,
Protože když to naposledy zjistil, tak nás od ní vzal
Vypadá to, že ti to je nepříjemný, promiň, změňme téma,
Víš, jak jsme vždycky zápasili se samotou?
A když vypadalo, že někdo odejde, zmocnila se nás panika?
Jo, přál bych si, abych mohl prohlásit, že jsem se naučil jak se tomu vyhnout
Začínáš si myslet, jak je to špatné, ale nejsme ani za polovinou,
Vášeň je něco, co jsme nikdy nepostrádali,
prožíváme ji nejvíc, když skládáme songy,
oni si myslí, jaká je to sranda, nech je ať se smějí
Vím, že si myslíš, že je to jenom únik od zlosti
Ale nevíš o tom, co tímhle vším vybuduješ
Vím, že na tebe v budoucnu čekají věci, na který nejsi připravený
Vím, že některé věci potlačíš, ale nedokážeš ignorovat
A co tě nejvíc zraní je že se objeví v nejhorších chvílích
A my se budeme chovat, jako že nám ublížili, ale opak je pravdou, že?
Chodíme s ďáblem promlouvajícím na obou ramenách
Přál bych si, abych mohl říct, že zmizí, až ze stárneš
Ale to není ten případ, a vím, že se cítíš mimo
A všechno není v pořádku a život může být pěkná nálož, ale...
I don't know if you can hear me or not
But if you can, I just want you to know
You gon' make a lotta mistakes
And they gon' laugh in our face
That's part of life, that's just the way that it goes
(That's just the way that it goes)
And I don't know if you can hear me or not
But if you can, I just need you to get it
I know you been questionin' life
Trust me, I know what it's like
I'm here for you if you need someone to listen
Do you need someone to listen?
Nevím, jestli mě slyšíš nebo ne, ale jestli ano, chci abys věděl, že uděláš hodně chyb
a budou se ti vysmívat
Ale to je součást života, tak jak to funguje
(Tak, jak to funguje)
A nevím, jestli mě slyšíš nebo ne, ale jestli ano, potřebuju, abys pochopil
Vím, že jsi se ptal na otázky o životě
Věř mi, vím, jaké to je
Jsem tu, pokud budeš potřebovat někoho, kdo ti bude naslouchat?
Potřebuješ někoho, kdo ti bude naslouchat?
You know how intoxicated people make us nervous?
To the point sometimes we shake and it feels so disturbin'
Don't be scared, that's just trauma tryna reach the surface
And tell us everyone we love is gonna try to hurt us
Which isn't true, but it's a lie that both of us believe in
Yeah, you might get a glimpse of happiness from your achievements
But what you'll learn as you get older, every time you reach one
Is you'll just make another goal that doesn't lead to freedom
See, some things about to happen that you can't imagine
At 24, you'll drop an album, and you'll call it Mansion
At 25, you'll put out Therapy and gain some traction
Skip to track number four, now that's a really sad one
Yeah, Perception's coming next, we 'bout to reach the masses
It sounds awesome; at the same time, it doesn't matter
At 27, we'll make millions, but it's really sad 'cause
You learn to realize that none of this will make you happy
Víš, jak nás opilí lidé znervózňují?
Někdy to setřesem a cítíme se znepokojeně
Neboj se, to se jenom trauma snaží vyplout na povrch
A poví nám, že všichni, koho milujem, nás zraní,
Což není pravda, ale je to lež které oba věříme
Jo, možná uvidíš záblesk štěstí z tvých úspěchů
Ale co se naučíš, až budeš starší, že pokaždé, co nečeho dosáhneš,
tak je jen další cesta, která vede ke svobodě
Stanou se věci, které si ani nedovedeš představit
Ve 24 vydáš album a nazveš ho Mansion
Ve 25 to bude Therapy a získáš nějaké trakce
Přeskočme číslo čtyři, ten je opravdu smutný
Jo, Perception přijde jako další, to zasáhne masy lidí
Ve 27 vyděláme miliony, ale stejně je t smutný protože
Si uvědomíš že nic z toho tě nečiní šťastným
I wish that I could look at you with empathy
Sometimes I feel like I've become what you were scared to be
Which makes it really hard to look at you with sympathy
'Cause if I'm feeling bad for you, then I have to feel bad for me
And that's just something I feel like we don't deserve
That's why I'm always looking down on you, I know it hurts
I'm sure you have a lot of questions
I've been tryna search to find us both some answers
I'll be here for you if things get worse
Too many faces, too many faces, too many faces
Přál bych si, abych na tebe mohl nahlížet s empatií
Někdy se ale cítím, že se stanu něčím, čeho se bojíš
Kvůli tomu je na tebe opravdu těžké nahlížet se sympatií
Protože když je mi tě líto, pak by mi muselo být líto i sebe
A to je něco, o čem si myslím, že si nezasloužíme
To proto pokaždé, když se na tebe dívám, tak to bolí
Jsem si jistý, že máš hodně otázek
Pokusím se najít pro nás oba odpovědi
Budu tady, až se věci zvrtnou
Příliš mnoho tváří, příliš mnoho tváří, příliš mnoho tváří...

Text pridal CitronxD

Video přidal CitronxD

Preklad pridal Musicman2

Preklad opravil Musicman2

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.