Pokec Playlisty
Reklama

How Could You Leave Us - text, preklad

playlist Playlist
How could you leave so unexpected?
We were waiting, we were waiting
For you but you just left us
We needed you, I needed you
Jak jsi mohla tak nečekaně odejít?
Čekali jsme, čekali jsme
Na tebe, ale ty jsi nás prostě opustila
Potřebovali jsme tě, já tě potřeboval
Yo, I don't know what it's like to be addicted to pills
But I do know what it's like to be a witness, it kills
Mama told me she love me, I'm thinking this isn't real
I think of you when I get a whiff of that cigarette smell
Welcome to the bottom of hell
They say pain is a prison, let me out of my cell
You say you proud of me, but you don't know me that well
Sit in my room, tears running down my face and I yell
Into my pillowcases, you say you coming to get us
Then call 'em a minute later just to tell us you not, I'm humiliated
I'm in a room with a parent that I only barely know
Some lady in the corner watching us, while she's taking notes
I don't get it mom, don't you want to watch your babies grow?
I guess pills are more important, all you have to say is no
But you won't do it will you? You gon' keep popping 'til those pills kill you
I know you gone but I can still feel you
Jo, nevím, jaký to je být závislej na prášcích
Ale vím, jaký to je být svědkem, to zabíjí
Máma mi řekla, že mě miluje, myslím, že tohle není skutečné
Myslím na tebe, když ucítím závan cigaret, jo
Vítej na dně pekla
Říkají, že bolest je vězením, pusť mě z mé cely
Říkáš, že jsi na mě hrdá, ale přitom mě vůbec neznáš
Sedím v pokoji, slzy mi stékají po tváři a křičím
Do polštářů, říkáš, že pro nás přijdeš
Ale pak za minutu zavoláš, že ne
Jsem ponížen
Jsem v pokoji s rodičem, kterého skoro neznám
Nějaká paní nás pozoruje z rohu místnosti a píše si poznámky
Nechápu to, mami, copak nechceš vidět, jak tvé děti vyrůstají?
Hádám, že jsou prášky víc důležité, musíš jen říct ne
Ale to ty neuděláš, viď? Budeš je polykat, dokud tě nezabijí
Vím, že jsi pryč, ale já tě pořád cítím
Why would you leave us?
Why would you leave us here?
How could you leave us here?
How would you leave us?
Why would you leave us?
Proč by jsi nás opustila?
Proč bys nás tady nechala?
Jak jsi nás tu mohla nechat?
Jak bys nás opustila?
Proč bys nás opustila?
I got this picture in my room and it kills me
But I don't need a picture of my mom, I need the real thing
Now a relationship is something we won't ever have
Why do I feel like I lost something that I never had?
You shoulda been there when I graduated
Told me you love me and congratulations
Instead you left us at the window waiting
Where you at mom? We're too young to understand Where you at, huh?
Yeah, I know those drugs got you held captive
I can see it in your eyes, they got your mind captured
Some say it's fun to get the high but I am not laughing
What you don't realise and what you're not grasping
That I was nothing but a kid who couldn't understand
I ain't gon' say that I forgive you cause it hasn't happened
I thought that maybe I feel better as time passes
If you really cared for me, then where you at then?
Mám v pokoji obrázek a ten mě zabíjí
Ale já ten obrázek mé mámy nepotřebuju, potřebuju opravdovou mámu
Vztah je něco, co nikdy nebudeme mít
Proč mám pocit, že jsem ztratil něco, co jsem nikdy neměl?
Měla jsi být u toho, když jsem odmaturoval
Měla jsi mi pogratulovat a říct, že mě máš ráda
Namísto toho jsi nás nechala čekat na tebe u okna
Kde jsi, mami? Jsme moc mladí na to, abychom pochopili, kde jsi.
Jo, já vím, že tě ty prášky uvěznily
Vidím ti to na očích, polapily tvoji mysl
Někdo říká, že je to sranda, ale já se tomu nesměju
Co si neuvědomuješ a co nepobíráš
Je to, že jsem nebyl nic než dítě, které tomu nerozumělo
Neřeknu, že ti odpouštím, protože to se nestalo
Myslel jsem, že za nějaký čas mi bude líp
Jestli ti na mě fakt záleží, tak kde teda jsi?
Why would you leave us?
Why would you leave us?
How could you leave us here?
How would you leave us?
Why would you leave us?
Proč by jsi nás opustila?
Proč bys nás tady nechala?
Jak jsi nás tu mohla nechat?
Jak bys nás opustila?
Proč bys nás opustila?
Our last conversation, you and I sat in the living room
Talking 'bout my music and I brought you something to listen to
You started crying, telling me this isn't you
Couple weeks later, guess you were singing a different tune
You took them pills for the last time, didn't you?
They took you from us once, I guess they came back to finish you
Crying my eyes out in the studio is difficult
Music is the only place that I can go to speak to you
It took everything inside of me to not scream at your funeral
Sitting in my chair, that person talking was pitiful
I wish you were here mama but every time I picture you
All I feel is pain, I hate the way I remember you
They found you on the floor, I could tell that you felt hallow
Gave everything you had plus your life to them pill bottles
You gave everything you had plus your life to them pill bottles
Don't know if you hear me or not, but if you still watching ma
Náš poslední rozhovor, seděla jsi v obýváku
Mluvil jsem o mé muzice a dal ti něco poslechnout
Začala jsi brečet a řekla jsi, že tohle nejsi ty
O pár týdnů později jsi asi zpívala jinou píseň
Vzala jsi si ty prášky už naposled, že jo?
Už jednou nám tě vzaly, hádám, že se pro tebe vrátily
Je to těžký, když si ve studiu vyplačeš oči
Hudba je jediné místo, kde s tebou můžu mluvit
Všechno ve mě se snažilo nekřičet, když jsem byl na tvém pohřbu
Seděl jsem v křesle, ta mluvící osoba byla politování hodná
Přeji si, abys tu byla, mami, ale pokaždé, když si tě představím
Cítím jen bolest, a nesnáším, že si tě takhle pamatuju
Našli tě na zemi, asi ses cítila pustě
Těm práškům jsi dala vše, co jsi měla, plus svůj život k tomu
Nevím, jestli mě slyšíš, ale jestli ano, mami
Why would you leave us?
Why would you leave us?
How could you leave us here?
How would you leave us?
Why would you leave us?
Proč by jsi nás opustila?
Proč bys nás tady nechala?
Jak jsi nás tu mohla nechat?
Jak bys nás opustila?
Proč bys nás opustila?
Sometimes I think about like, sometimes I think about things like, you know, when I have kids, you know like, you won't be there, you know? You won't be there for any of that, I'll never get to see you again, sometimes I wish I would have just called you, I wish I would have just picked up the phone, wish you were here, I mean you should have been there for us, you should have been here, the pills got you, right? Them pills got you, right?! I wish you were here Občas přemýšlím nad tím, občas přemýšlím nad věcmi jako, no víš, až budu mít děti, tak víš, ty tu nebudeš, chápeš? Nebudeš u ničeho, já už tě nikdy nespatřím, občas si přeju abych ti tehdy jen tak zavolal, přeju si, abych zvedl telefon, abys tu byla, chci říct, měla bys tu pro nás všechny být, měla bys tu být, ty prášky tě dostaly, že? Ony tě dostaly, že? Přeji si, abys tu byla.

Text pridala CitronxD

Text opravila Daniellinne

Video přidala aknel33

Preklad pridala nattscs

Preklad opravila Daniellinne

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.