Pokec Playlisty
Reklama

Anthem For The Unwanted - text, preklad

playlist Playlist
Bury me under crooked sidewalk
That's where we allegedly met
I knew that this would end
When the lines were drawn across your bed
I know that I'm not a smooth talker,
I know my eyes are the wrong color
To see you open up your willing eyes and say,
"Did you mean it? Cuz I didn't hear it."
Zahrab mne pod křivej chodník
To je to místo kde jsem se údajně potkali
Věděl jsem, že to skončí
Když byli ty linky nakresleny napříč tvou postelí
Věděl jsem, že nejsem dobrý řečník
Věděl jsem, že barva mých očí je špatná
Vidět tě otvírat tvé ochotné očí a říct
''Tohle jsi myslela? Protože jsem tě neslyšel.''
What did you say as I walked out the door?
Did you want me want me back?
Did you want me?
What did you say as I walked out the door?
Did you want me want me back?
Co jsi řekla, když jsem odešel dveřmi?
Chtěla jsi mě, chtěla jsi mě zpět?
Chtěla jsi mě?
Co jsi řekla, když jsem odešel dveřmi?
Chtěla jsi mě, chtěla jsi mě zpět?
Bury me six feet under your bedroom
That's about as far as you could get
I knew that this would end
When you packed me up and declared me for dead
Zahrab mne šest stop pod tvůj pokoj
To je tak daleko jak jen si mohla
Věděl jsem, že to skončí
Když jsi mi zabalila a prohlásila mne za mrtvého
You knew that I was a push over,
So you pushed me right over the edge.
I must say you've never looked so good in black.
But, did you mean it?
What did you say as I walked out the door?
Did you want me want me back?
Did you want me?
What did you say as I walked out the door?
Did you want me want me back?
Věděla jsi že jsem byl sražený
Takže jsi mne srazila přes břeh
Musím říct, že ti černá nikdy tak neslušela
Ale myslela jsi to tak?
Co jsi řekla, když jsem odešel dveřmi?
Chtěla jsi mě, chtěla jsi mě zpět?
Chtěla jsi mě?
Co jsi řekla, když jsem odešel dveřmi?
Chtěla jsi mě, chtěla jsi mě zpět?
If you're having second thoughts, then you better speak up.
You didn't want me, you didn't need me.
What did you say as I walked out the door?
Did you want me back?
Kdybys měla další myšlenky pak bys měla mluvit hlasitěji
Tys mě nechtěla, tys mě nepotřebovala
Co jsi řekla, když jsem odešel dveřmi?
Chtěla jsi mě?
I'm amazed that we made it this far, we've been through this before
And my hope is lost.
I'm amazed that we made it this far, we've been through this before
And my hope is lost.
My hope is lost.
Jsem ohromen, že jsme to dotáhli až sem, byli jsme skrz tohle už předtím
A moje naděje je ztracená
Jsem ohromen, že jsme to dotáhli až sem, byli jsme skrz tohle už předtím
A moje naděje je ztracená
Moje naděje je ztracená
What did you say as I walked out the door?
Did you want me want me back?
Did you want me?
What did you say as I walked out the door?
Did you want me want me back?
If you're having second thoughts, then you better speak up.
Do you want me? Do you need me?
What did you say as I walked out the door?
Did you want me? Do you want me back
Co jsi řekla, když jsem odešel dveřmi?
Chtěla jsi mě, chtěla jsi mě zpět?
Chtěla jsi mě?
Co jsi řekla, když jsem odešel dveřmi?
Chtěla jsi mě, chtěla jsi mě zpět?
Kdybys měla další myšlenky pak bys měla mluvit hlasitěji
Chceš mě? Potřebuješ mě?
Co jsi řekla, když jsem odešel dveřmi?
Chtěla jsi mě? Chceš mě zpět

Text pridal Limoon

Video přidal Limoon

Preklad pridal Limoon

Preklad opravil Limoon

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.