Playlisty Pokec
Reklama

Angel In The Dark - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

A dream so real it takes her back
She's falling into her own past
The present has gone forever
Now she rests upon her bed
and then she cries...
and then she feels...
she feels so sad
Sen tak reálný ji navrací zpět
Padá do své vlastní minulosti
Přítomnost je navěky pryč
Teď odpočívá ve své posteli
A pak pláče…
A pak se cítí…
Cítí se strašně smutně
Lost in memories
she tries to fade away but fails
The darkness overrules the sky
She keeps on screaming: "Tell me why!"
Ztracená ve vzpomínkách
Snaží se utéct, ale neúspěšně
Temnota ovládá oblohu
Ona stále křičí: „Pověz mi proč!“
When will the light take over
these dark days
And will she ever wake
and know it is all a lie?
Když už světlo převezme
Tyto temné dny
A vzbudí se někdy
A pochopí, že je to všechno lež?
Her eyes are closing slowly
The pain increases everyday
She wanted to fight but walked away
and now there's nothing left to say
Oči se jí pomalu zavírají
Bolest každým dnem roste
Chtěla bojovat, ale utekla
A teď už není, co na to říct
She used to live, she used to give
She always enjoyed life the way it was meant
But clouds they came and played their game
Casting a spell so she'd fade away
Zvyklá žít, zvyklá dávat
Vždycky si užívala život, tak jak přicházel
Ale mračna přišla a hrála svou vlastní hru
Zařídili kouzlem, že zmizí
Her dreams are taking over
The puzzle remains a mystery
But she ought to know by now
it's just imaginary
Její sny převládají
Kousky zůstávají záhadou
Ale ona by měla vědět
že je to pouze imaginární
She used to live, she used to give
She always enjoyed life the way it was meant
But clouds they came and played their game
Casting a spell so she'd fade away
Zvyklá žít, zvyklá dát
Vždycky si užívala život, tak jak přicházel
Ale mračna přišla a hrála svou vlastní hru
Zařídili kouzlem, že zmizí
But will she stand up to fight and protect her life
Be what she wanted to be... an Angel in the dark
Ale ona povstane k boji a ochrání svůj život
Bude tím, kým chce být…Andělem v temnotě
Her dreams are taking over
The puzzle remains a mystery
But she ought to know by now
it's just imaginary
Její sny převládají
Kousky zůstávají záhadou
Ale ona by měla vědět
že je to pouze imaginární

Text pridala glasspiano

Text opravila Amy-Xing

Video přidala glasspiano

Preklad pridala glasspiano

Preklad opravila Amy-Xing

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Mana

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.