Playlisty Pokec
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I'm just a phantom in your room
With no intent on leaving soon
And you're still not even sure just how I got here
Jsem jenom zjevení v tvém pokoji
co zatím nemá v plánu odejít
A ty si pořád nejsi jistý jak jsem se sem dostal
Another ghost that's in your bed
That you wish you could leave for de ad
Ain't no magic word can make me disappear
Další duše ve tvé posteli
co by sis přál aby zůstala mrtvá
Žádné kouzelné slovo mě nepošle pryč
Now that room it starts to dim
Set the mood for onset sin
And now we're passed out on the floor of your apartment
Teď když se v pokoji začne stmívat
nastavíme atmosféru pro započnutí hříchu
A teď jsme v mdlobách na zemi tvého apartmánu
With every single warning sign
It passed you up and slipped you by
But we're all bound to end up back to where we started
Každé varovné znamení
tě minulo a popřelo
Ale my stejně skončíme tam kde jsme začali
Make no mistake
I'll break you down
Shout it around town
Neber si to špatně
Já tě dostanu na dno
Rozhlásím to po městě
I'm not what you want
But I'm exactly what you need
Take a bite and feed
Your satisfaction guaranteed
Já nejsem to co chceš
Ale jsem přesně to co potřebuješ
Vem si sousto a krm se
Spokojenost zaručena
I'm your sunshine whoa
I'm gonna burn down your parade
I'm a shooting star
That wish you wished you never made
Já jsem tvé slunce
Zapálím tvou přehlídku
Já jsem padající hvězda
To přání co sis přál aby sis nikdy nepřál
Don't wanna take a leap of faith
You wanna do this face to face
And like an animal the instincts taken over
Nechceš dělat pád důvěry
Chceš to udělat tváří v tvář
A jako zvíře, instinkty převládly
There ain't nothing to debate
Blo w this purgatory state
The city lights will drown you out in the exposure
Není tu co diskutovat
Zbav se té čisté duše
Světla města tě utopí ve slávě
Now that room it starts to dim
Set the mood for onset sin
And now we're passed out on the floor of your apartment
Teď když se v pokoji začne stmívat
nastavíme atmosféru pro započnutí hříchu
A teď jsme v mdlobách na zemi tvého apartmánu
With every single warning sign
It passed you up and slipped you by
But we're all bound to end up back to where we started
Každé varovné znamení
tě minulo a popřelo
Ale my stejně skončíme tam kde jsme začali
Make no mistake
I'll break you down
Shout it around town
Neber si to špatně
Já tě dostanu na dno
Rozhlásím to po městě
I'm not what you want
But I'm exactly what you need
Take a bite and feed
Your satisfaction guaranteed
Já nejsem to co chceš
Ale jsem přesně to co potřebuješ
Vem si sousto a krm se
Spokojenost zaručena
I'm your sunshine whoa
I'm gonna burn down your parade
I'm a shooting star
That wish you wished you never made
Já jsem tvé slunce
Zapálím tvou přehlídku
Já jsem padající hvězda
To přání co sis přál aby sis nikdy nepřál
(So you're saying, if I sign this, I can form a perfect show?)
(Kid, if you sign, you give them show they'll never forget)
(Takže říkáš že pokud to podepíšu, tak udělám perfekní šou?)
(Hele, pokud podepíšeš, uděláš šou, kterou nikdy nezapomenou)
This world is what you need
Where the monsters roam and the demons all feed
Relax don’t you look so wary
It’s all only temporary
Tenhle svět je to co potřebuješ
Kde se monstra potulují a démoni krmí
relaxuj, nekoukej tak ostražitě
Je to všechno dočasné
We roam and sing along
While the choir joins in sing an abhorrent song
We bite it’s a little bit scary
The pain’s only temporary
Touláme se a zpíváme společně
Zatím co se sbor připojí ke zpívání odporné písně
Koušeme, je to trochu strašidelné
Ta bolest je jen dočasná
I'm not what you want
But I'm exactly what you need
Take a bite and feed
Your satisfaction guaranteed
Já nejsem to co chceš
Ale jsem přesně to co potřebuješ
Vem si sousto a krm se
Spokojenost zaručena
I'm not what you want
But I'm exactly what you need
Take a bite and feed
Your satisfaction guaranteed
Já nejsem to co chceš
Ale jsem přesně to co potřebuješ
Vem si sousto a krm se
Spokojenost zaručena
I'm your sunshine whoa
I'm gonna burn down your parade
I'm a shooting star
That wish you wished you never made
(wish you wished you never made)
Já jsem tvé slunce
Zapálím tvou přehlídku
Já jsem padající hvězda
To přání co sis přál aby sis nikdy nepřál
(Co sis přál aby sis nikdy nepřál)

Text pridala SaskieSasaki

Text opravila SaskieSasaki

Video přidala SaskieSasaki

Preklad pridala SaskieSasaki

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.