Playlisty Akcie
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukáž pieseň na Facebook

When I was a young boy,
My father took me into the city
To see a marching band.
He said "Son when you grow up,
Would you be the savior of the broken,
the beaten and the damned?"
He said, "Will you defeat them,
Your demons and all the non-believers?
The plans that they have made?
Because one day I'll leave you,
A phantom to lead you in the summer,
To join the black parade."
Když jsem byl malý kluk,
otec mě vzal do města,
abych viděl pochodující průvod.
Řekl: "Synu až vyrosteš,
nechceš být zachráncem zlomených,
poražených a zatracených?"
Řekl:" Porazíš je,
tvé démony a všechny ty nevěřící?
Ty plány, které přichystali?
Protože jednoho dne tě opustím,
duch, který tě povede létem,
aby ses přidal k černému průvodu."
When I was a young boy,
My father took me into the city
To see a marching band.
He said "Son when you grow up,
Would you be the savior of the broken,
the beaten and the damned?"
Když jsem byl malý kluk,
otec mě vzal do města,
abych viděl pochodující průvod.
Řekl: "Synu až vyrosteš,
nechceš být zachráncem zlomených,
poražených a zatracených?"
Sometimes I get the feeling
She's watching over me.
And other times I feel like I should go.
When through it all, the rise and fall,
The bodies in the streets.
And when you're gone, we want you all to know:
Někdy mám pocit,
že mě sleduje.
A jindy cítím, jako bych měl jít.
Když skrz tohle všechno, vzestup a pád,
těla na ulicích.
A když jsi pryč, chceme, aby jste to všichni věděli:
We'll carry on, We'll carry on.
And though you're dead and gone, believe me,
Your memory will
Carry on, Will carry on.
And in my heart I can't contain it,
The anthem won’t explain it.
My budeme pokračovat, my budeme pokračovat.
A ačkoli jsi mrtvý a pryč, věř mi,
tvá vzpomínka bude pokračovat.
Bude pokračovat.
A v mém srdci to nemůžu potlačit,
píseň to nedokáže vysvětlit.
A world that sends you reeling
from decimated dreams.
Your misery and hate will kill us all.
So paint it black and take it back,
And let's shout out loud and clear.
Defiant to the end, we hear the call.
Svět ti posílá potácení
ze zničených snů.
Tvoje utrpení a nenávist nás všechny zahubí.
Takže to nabarvi černě a vezmi zpátky,
a nechej nás vykřiknout hlasitě a jasně.
Vzdorní až do konce, slyšíme volání.
To carry on, We'll carry on
And though you're dead and gone, believe me,
Your memory will
Carry on, Will carry on.
And though you're broken and defeated,
Your weary widow marches on.
Pokračovat, my budeme pokračovat
a ačkoli jsi mrtvý a pryč, věř mi,
tvá vzpomínka bude pokračovat.
Bude pokračovat.
A ačkoli jsi zlomený a poražený,
Tvoje utrápená vdova kráčí dál.
On and on we carry through the fears,
Disappointed faces of your peers
Take a look at me,
'Cause I could not care at all.
Dál a dál jdeme přes všechen strach,
zklamanými tvářemi tvých vrstevníků.
Podívej se na mě,
protože mě to nemuselo vůbec zajímat.
Do or die,
You'll never make me.
Because the world
Will never take my heart.
Go on try,
You'll never break me.
We want it all,
We wanna play this part.
I won’t explain,
Or say I'm sorry.
I'm unashamed,
I’m gonna show my scar.
Give a cheer
For all the broken.
Listen here,
Because it´s who we are.
I'm just a man,
I'm not a hero.
Just a boy,
Who had to sing this song.
I'm just a man,
Not a hero.
I - Don’t – Care!
Žij nebo zemři,
nikdy mě nezměníš.
Protože svět
nikdy nevezme moje srdce.
Dál zkoušej,
mě nikdy nezlomíš.
chceme to všichni,
Všichni budeme hrát tuhle část.
Nevysvětlím to,
nebo řeknu omlouvám se.
Jsem nestydatý,
Ukážu svou jizvu.
Povzbuzuju všechny zlomené.
Teď poslouchejte,
protože to jste vy.
Jsem jen muž,
nejsem hrdina.
Jen chlapec,
Co musel zpívat tuhle píseň.
Jsem jen muž,
ne hrdina.
Je mi to jedno!
We´ll carry on, We'll carry on
And though you're dead and gone, believe me,
Your memory will
Carry on, Well carry on.
And though you're broken and defeated,
The weary widow marches on.
My budeme pokračovat, budem pokračovat
a ačkoli jsi mrtvý a pryč, věř mi,
tvá vzpomínka bude pokračovat.
Bude pokračovat.
A ačkoli jsi zlomený a poražený,
Tvoje utrápená vdova kráčí dál.
Do or die
You'll never make me
Because the world
Will never take my heart
Go and try
You'll never break me
We want it all
We want to play this part
Žij nebo zemři,
nikdy mě nezměníš.
Protože svět
nikdy nevezme moje srdce.
Dál zkoušej,
mě nikdy nezlomíš.
chceme to všichni,
Všichni chceme hrát tuhle část.
Do or die
You'll never make me
Because the world
Will never take my heart
Go and try
You'll never break me
We want it all
We want to play this part
Žij nebo zemři,
nikdy mě nezměníš.
Protože svět
nikdy nevezme moje srdce.
Dál zkoušej,
že mě nikdy nezlomíš.
chceme to všichni,
Všichni chceme hrát tuhle část.

WE'LL CARRY ON
Budem pokračovat!

Text pridala danulka

Text opravil Mauik

Video přidal DevilDan

Preklad pridala danulka

Preklad opravila AnetWay

Reklama

Zaujímavosti o piesni

  • Námětem pro celý album \"Black Parade\" je mladý pacient umírající na rakovinu. Podle Waye přichází smrt ve formě nejsilnejší vzpomínky a pro pacienta to je vzpomínka na pochod, na který šel se svým otcem. (S3ter)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.