Playlisty Pokec
Reklama

The Foundations of Decay - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukáž pieseň na Facebook

See the man who stands upon the hill
He dreams of all the battles won
But fate had left its scars upon his face
With all the damage they had done
And so time, with age
He turns the page
Let the flesh
Submit itself to gravity
Podívej se na muže, stojícího na kopci
Sní o všech vyhraných bitvách
Ale osud zanechal jizvy na jeho tváři
Se všemi škodami, které způsobili
A tak čas, s věkem
Otočí stránku
Nech tělo
Poddat se gravitaci
Let our bodies lay
While our hearts will stay
Let our blood in vein
Feel forgotten pain, now
If your convictions were a passing phase
May your ashes feed the river in the morning rays
And as the vermin crawls
We lay in the foundations of decay
Nech naše těla ležet
Zatímco naše srdce zůstanou
Nech naši krev v žilách
Ciť zapomenutou bolest, teď
Jestli tvoje přesvědčení byly přechodné fáze
Kéž tvůj popel nasytí řeku v ranních paprscích
A jak se ta havěť plazí
Ležíme v základech rozkladu
He was there, the day the towers fell
And so he wandered down the road
And we would all build towers of our own
Only to watch the roots corrode
But it’s much too late
You’re in the race
So we’ll press
And press ’til you can’t take it anymore
Byl tam v den, kdy padly věže
A tak putoval dál po cestě
A všichni bychom si postavili vlastní věže
Jen abychom sledovali, jak kořeny korodují
Ale je příliš pozdě
Jsi v závodě
Takže přitlačíme
A tlač, dokud to nebudeš moct vydržet
Let our bodies lay
While our hearts will stay
Let our blood in vein
Feel forgotten pain
And if by his own hand his spirit flies
Take his body as a relic
To be canonized, now
And so he gets to die a saint
But she will always be the whore
Nech naše těla ležet
Zatímco naše srdce zůstanou
Nech naši krev v žilách
Ciť zapomenutou bolest
A jestli jeho vlastní rukou letí jeho duch
Vezmi jeho tělo jako relikvii
Být svatořečen
A tak zemře jako svatý
Ale ona bude vždy ta děvka
(You look stressed out!) (Vypadáš vystresovaně!)
Against fate (Antihero)
Against all life (As if it must be pure)
Against change (We wander through the ruins)
We are free (Fifteen years ago)
Proti osudu (Antihrdina)
Proti všemu životu (Jako by musel být čistý)
Proti změně (Bloudíme ruinami)
Jsme svobodní (Patnáct let zpátky)
You must fix your heart
And you must build an altar where it was
When the storm decays at this dying rate
Let it flood, let it flood, let it wash away
At last, we’ll stumble through the last crusade
When you welcome your extinction in the morning rays
And as the swarming calls to lay in the foundations
Musíš opravit své srdce
A musíš postavit oltář tam, kde byl
Když bouře utichá touto rychlostí
Ať se to zaplaví, ať se to zaplaví, ať to smyje pryč
Nakonec budeme klopýtat poslední křížovou výpravou
Když v ranních paprscích vítáš své vymizení
A jak to hemžení vyzývá k položení do základů
Yes, it comforts me much more
Yes, it comforts me much more
To lay in the foundations of decay
Ano, uklidňuje mě to mnohem víc
Ano, uklidňuje mě to mnohem víc
Ležet v základech rozkladu
Give up killing! Vzdej se zabíjení!

Text pridala Nakira

Text opravila Nakira

Video přidala Nakira

Preklad pridala Nakira

Preklad opravila Nakira

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

The Foundations of Decay

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.