Playlisty Pokec
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke
Make room! Make room!
Down on the coffin there's a coffin or two
Dead chique, so cool
The cannibals are starving
when they're looking at you
Udělej místo! Udělej místo!
Dole na rakvi je rakev nebo dvě
Mrtvý Chique, tak cool
Kanibalové umírají hlady
když se na tebe dívají
Tank tops, jet stream
Karate lessons with a killing machine
White lines, nose bleeds
I know you get exited
when the cameras go ra-ta-ta-ta!
Tílka, proudění
Hodiny karate s vražedným strojem
Bílé linky, krvácení z nosu
Vím, že jsi nadšená
když kamery jedou ra-ta-ta-ta!
Me and you and all of this living dead
Burning up in the sun where the party's at
Sitting here with the kill in misery
Anybody gonna come and rescue me?!
Ty a já a všichni tihle živí mrtví
Hořící na slunci, kde je párty
Sedět tady s vražednou bídou
Přijde někdo a zachrání mě?!
La La La (alright) Whooah! La La La (v pořádku) Whooah!
Make room! Make room!
One day you're gonna have explaining to do
Drag star, so cool
There's only room for one and me
and the one is you you you!
Udělej místo! Udělej místo!
Jednoho dne to budeš muset vysvětlit
Přetáhnout hvězdu, tak cool
Je tady místo jenom pro jednoho a mě
a ten jeden jsi ty ty ty!
Me and you and all of this living dead
Burning up in the sun where the party's at
Got a taste for cash and androgyny
Anybody gonna come and rescue me?!
Ty a já a všichni tihle živí mrtví
Hořící na slunci, kde je párty
Mám chuť na hotovost a androgynii
Přijde někdo a zachrání mě?!
Alright, oh oh oh oh! V pořádku, oh oh oh oh!
Well alright x7
She's alright
Everybody in the room is alright
Dobře, v pořádku x7
Ona je v pořádku
Všichni v místnosti jsou v pořádku
Everybody wants to change the world
Everybody wants to change the world
But no one, no one want's to die x3
Každý chce změnit svět
Každý chce změnit svět
Ale nikdo, nikdo nechce zemřít x3
We are never gonna change the world
We are never gonna change the world
'Cause we are never gonna DIE!
My nikdy nezměníme svět
My nikdy nezměníme svět
Protože my nikdy NEZEMŘEME!
Everybody wants to change the world
Everybody wants to change the world
But no one, no one want's to die x4
Každý chce změnit svět
Každý chce změnit svět
Ale nikdo, nikdo nechce zemřít x4
MAKE ROOM!!!! UDĚLEJ MÍSTO!!!

Text pridala MusicPrinces

Text opravila Abbey12345

Video přidala noomi

Preklad pridala rockGabriele

Preklad opravila Abbey12345

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.