Playlisty Pokec
Reklama

Heart Skips A Beat ft. Rizzle Kicks - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
My heart skips, skips, skips, skips, skips, skips a beat.Moje srdce přestává, přestává, přestává, přestává, přestává, přestává bít.
I can see you're not yourself,
Even when you're here with me,
I know that you so we-ell.
Vidím že nejsi sama sebou,
dokonce i když jsi tu se mnou.
Já vím že jsi tak dobrá.
So put another record on,
kiss and leave me on.
Nothing really matters when we´re dancing.
Tak tam dej další desku,
polib mě a nech mě být.
Nic se neděje když tancujeme.
Listen to the same sad song,
playing on repeat,
cause everytime we come this close,
My heart skips, skips a beat...
Poslouchej tu stejnou smutnou píseň,
hraje opakovaně,
protože pokaždé, když jsi u mě takhle blízko,
moje srdce přestává, přestává bít...
So come on, spin me around
Now I don't wanna go home
Cause when you hold me like this
You know my heart skips, skips a beat
I know, I should, but I can't leave it alone
And when you hold me like this
That´s when my heart skips, skips a beat
Tak pojď a toč se kolem mě
teď nechci jít domů.
protože když mě takhle držíš
víš že mé srdce přestává, přestává bít.
Já vím, že bych měl, ale nemůžu to nechat být,
a když mě takhle držíš
moje srdce přestává, přestává bít
O-o-oh, O-o-oh, O-o-oh, O-o-oh, O-o-oh ! O-o-oh, O-o-oh, O-o-oh, O-o-oh, O-o-oh,
So hung up,we can't let go,
If you really have to leave,
One more time just move me slow.
Tak zavěšen, nemůžeme se pustit.
Pokud chceš opravdu odejít.
ještě jednou a víc pomaleji.
So put another record on,
Play it on repeat,
Nothing really matters when we´re dancing.
Tak dej další rekord
pusť to znovu
Nic se neděje když tancujeme.
Cause all you ever need to know,
is what you do to me.
That everytime you hold me close
My heart skips, skips a beat...
Protože vše co potřebuješ vědět
je co mi děláš.
vždy když mě držíš pevně
moje srdce mi přestává,přestává bít
So come on, spin me around
Now I don´t wanna go home
Cause when you hold me like this
You know my heart skips, skips a beat
I know, I should, but I can´t leave it alone
And when you hold me like this
That´s when my heart skips, skips a beat
Tak pojď a toč se kolem mě
teď nechci jít domů.
protože když mě takhle držíš
víš že mi srdce přestává,přestává bít.
Já vím, že bych měl, ale nemůžu to nechat být,
a když mě takhle držíš
moje srdce přestává, přestává bít
O-o-oh, O-o-oh, O-o-oh, O-o-oh, O-o-oh ! O-o-oh, O-o-oh, O-o-oh, O-o-oh, O-o-oh,
Rizzle Kicks yeah
At the start of the night I was
like,let´s have a ting-toy
Playing with this inside,not like before.
Rizzle Kicks yeah
Na začátku noci jsem byl
rád,pojďme si hrát.
Hrát si s tím uvnitř,ne jako dřív.
The flaps keep going up and
down like a see-saw
I shoulda just taken her to
the cinema to see Saw.
Klapky držet nahoře a dole
jako houpačka
Měl jsem jí jenom vzít
do kina na Saw.
Would she let me sit
with her, I figured
Her figure´s a sure
sure winner.
dovolila by mi sedět s ní,
její postava je jasný,
jasný vítěz.
Cause I got a lead from the back, I´ma skip her
My skips, skips, skips, skips, skips, skips a beat.
Protože jsem se dostal zpět, přeskočil jsem jí
moje srdce mi přestává, přestává, přestává, přestává, přestává, přestává bít.
Yeah So come on, spin me around
Now I don´t wanna go home
Cause when you hold me like this
You know my heart skips, skips a beat
I know, I should, but I can´t leave it alone
so when you hold me like this
That´s when my heart skips, skips a beat
Jo Tak pojď a toč se kolem mě
teď nechci jít domů.
protože když mě takhle držíš
víš že mé srdce přestává, přestává bít.
Já vím, že bych měl, ale nemůžu to nechat být,
a když mě takhle držíš
moje srdce přestává, přestává bít
O-o-oh, O-o-oh, O-o-oh, O-o-oh, O-o-oh ! O-o-oh, O-o-oh, O-o-oh, O-o-oh, O-o-oh,
My heart skips, skips a beat ..
O-o-oh, O-o-oh, O-o-oh, O-o-oh,O-o-oh !
My heart skips, skips a beat.
Moje srdce mi přestává, přestává bít. ..
O-o-oh, O-o-oh, O-o-oh, O-o-oh!
Moje srdce mi přestává, přestává bít.

Text pridala SelenQa

Text opravila 2001kod

Videa přidali Banda, Natja99, lulu19952

Preklad pridala SelenQa

Preklad opravil DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.