Playlisty Pokec
Reklama

Love and Feeling - text, preklad

playlist Playlist
Lonely sun, enough of lies
Sleeping naked in the night
Got to take it off my mind
Opuštěné slunce, dost bylo lží
V noci spím nahý
Musím to dostat ze své mysli
Old enough to make you mine
I believe in human lies
Got to take if off my mind, off my mind...
Dost starý na to, abych tě udělal mou
Věřím v lidské lži
Musím to dostat z mysli, z mojí mysli...
And now you've got me here, aware
I see through the innocence
I know the way is getting hard
A teď jsi mě tam dostala,
uvědomuji si, že vidím skrze tu nevinnost
Vím, že cesta se stěžuje
But it's sold away for losing crib
Music keeps me spirited
But nothing can compare the way
Ale je to prodáno za ztracenou dětskou postýlku
Hudba mě udržuje na duchu
Ale nic se nemůže vyrovnat té cestě
You know, you got me with the love and feeling
I know, my body cares only what to say
You know, you got me with the love and feeling
I know, my body cares only what to say
Ty víš, žes mě dostala s láskou a city
Já vím, že moje tělo zajímá jen, co říct
Ty víš, žes mě dostala s láskou a city
Já vím, že moje tělo zajímá jen, co říct
Old enough to see you're fine
Driving circles in my mind
Got to keep it all in line, all in line
Dost starý abych viděl, že jsi v pohodě
Kroužíš v mojí hlavě
Musím to všechno udržet v přímce, v přímce
Scrambling words to make you fall
Make you cold so you want more
Got to keep it all in line, all in line
Rvu se se slovy, co tě sráží dolů
Dělají tě chladnou, takže chceš víc
Musím to všechno udržet v lajně, v lajně
And now you know, the less you give
The more I pull, the more I wish
Rapacious from the very start
A teď víš, že čím míň dáš,
tím víc se přitáhnu, tím víc si přeju
Chamtivý od samého začátku
But I hold in line away to live
And you come close just a little bit
Now everything, it seems okay
Ale držím to v lajně abych žil
A ty přicházíš jen o trochu blíž
Teď všechno vypadá v pořádku
You know, you got me with the love and feeling
I know, my body cares only what to say...
Ty víš, žes mě dostala s láskou a city
Já vím, že moje tělo zajímá jen, co říct...
(se**** attraction is confusing, maddening, euphoric, even dangerous. It drives people to extreme behavior, even unspeakable crimes. The beating pulse, the sweating palms, the rise of chemicals in the brain are the symptoms of a much deeper, more mysterious affliction. The mechanism that chooses and controls the objects of se**** desire can only be found in the heart of the unexplained.)
(Sexuální přitažlivost je matoucí, rozčilující, euforická, dokonce nebezpečná. Nutí lidi k extrémnímu chování, dokonce k nevýslovným zločinům. Bijící puls, potící se dlaně, stoupající chemie v mozku jsou symptomy daleko hlubší a záhadnější strasti. Mechanismus, který si vybírá a řídí objekty sexuálních tužeb může být nalezen pouze v srdci nevysvětleného.)

Text pridal mila6406

Text opravila zla_panda

Video přidal Kastni

Preklad pridal Kastni

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.