Playlisty Pokec
Reklama

Gold - text, preklad

playlist Playlist
You gotta know, I'm feeling love
Made of gold, I never loved her
Another one, another you
It's gotta be love I said it
Mala by si vedieť, cítim lásku
spravenú zo zlata, nikdy som ju nemiloval
jedna ďalšia, ďalšia ty
hovorím, musí to byť láska
You gotta know, I'm feeling love
You gotta know, I'm feeling love
Mala by si vedieť, cítim lásku
Mala by si vedieť, cítim lásku
You gotta know, I'm feeling love
Made of gold, I never loved her
Another one, another you
It's gotta be love I said it
Mala by si vedieť, cítim lásku
spravenú zo zlata, nikdy som ju nemiloval
jedna ďalšia, ďalšia ty
hovorím, musí to byť láska
I might as well be in a garden
I said, ah
A smell in the air is a dripping rose
(you could be the one for me)
Another soul to meet my void then
Of anything bare that's made of gold
Mohol by som byť aj v záhrade
povedal som, ah
Vo vzduchu je cítiť ruže*
(mohla by si byť tá pravá)
ďalšia duša čo stretne moju prázdnotu
z niečoho prostého urobeného zo zlata
A physical kiss is nothing without it
And you close your eyes to see what it's done
The body that lies is built up on looking
Cause all that remains before it's begun
Fyzický bozk je nič bez toho
a ty zavrieš oči, aby si videla čo je vykonané
Telo, čo leží je spravené na hľadanie
pretože to všetko zostalo, predtým než to začalo
You gotta know, I'm feeling love
Made of gold, I never loved her
Another one, another you
It's gotta be love, I said it
Mala by si vedieť, cítim lásku
spravenú zo zlata, nikdy som ju nemiloval
jedna ďalšia, ďalšia ty
hovorím, musí to byť láska
You gotta know, I'm feeling love
Made of gold, I never loved her
Another one, another you
It's gotta be love, I said it
Mala by si vedieť, cítim lásku
spravenú zo zlata, nikdy som ju nemiloval
jedna ďalšia, ďalšia ty
hovorím, musí to byť láska
A heart will swell before it's hardened
With the flick of the hair, it can make you old
Another hole to dig my soul in
I'll leave anything bare that keeps me soul
A srdcia budú burácať, ako je to tvrdené
s pohybom vlasov, môžu ťa urobiť starou
ďalšia diera na zakopanie mojej duše
Nechám všetko prosté čo ma robí duševným
Aphysical kiss is nothing without it
And you close your eyes to see what it's done
The body that lies is built up on looking
Cause all that remains before it's begun
Fyzický bozk je nič bez toho
a ty zavrieš oči, aby si videla čo je vykonané
Telo, čo leží je spravené na hľadanie
pretože to všetko zostalo, predtým než to začalo
You gotta know, I'm feeling love
Made of gold, I never loved her
Another one, another you
It's gotta be love, I said it
Mala by si vedieť, cítim lásku
spravenú zo zlata, nikdy som ju nemiloval
jedna ďalšia, ďalšia ty
hovorím, musí to byť láska
You gotta know, I'm feeling love
Made of gold, I never loved her
Another one, another you
It's gotta be love, I said it
Mala by si vedieť, cítim lásku
spravenú zo zlata, nikdy som ju nemiloval
jedna ďalšia, ďalšia ty
hovorím, musí to byť láska
You gotta know, I'm feeling love
Made of gold, I never loved her
Another one, another you
It's gotta be love, I said it
Mala by si vedieť, cítim lásku
spravenú zo zlata, nikdy som ju nemiloval
jedna ďalšia, ďalšia ty
hovorím, musí to byť láska

Text pridala roxanne

Video přidal imperfect

Preklad pridala DiaFox

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.