Playlisty Pokec
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke
Voices in my head again
Trapped in a war inside my own skin
They're pulling me under
Go!
Hlasy opět v mé hlavě
Chycen ve válce v mé vlastní kůži
Stahují mě dolů
Jdi!
I've swallowed myself, but the fever remains
I'm numb to the pleasure, but still feel the pain
If I showed you my soul, would you cover your eyes?
If I told you the truth, would you dare me to lie?
Spolkl jsem své já, ale horečka zůstává
Jsem otupělý potěšením, ale stále cítím bolest
Pokud bych ti ukázal svojí duši, zakryla by sis oči?
Pokud bych ti řekl pravdu, odvážila by ses mi lhát?
I keep it all inside, because I know the man is everything, but kind Držím to všechno uvnitř, protože vím, že ten člověk je všechno, jen ne milý
Voices in my head again,
Beating me in a war I can't win,
I can hear them now,
Trapped in a game inside my own skin
And I don't know myself anymore,
They're pulling me under!
Hlasy opět v mé hlavě
Porážejí mě ve válce, kterou nemůžu vyhrát
Teď je můžu slyšet
Chycen ve hře v mé vlastní kůži
A už sám sebe neznám
Stahují mě dolů!
Voices!
Voices!
Hlasy!
Hlasy!
As I walk through this valley of shadows and death,
I curse not the wicked, I praise not the blessed
If I told you the truth, you'd beg me to change
If fear were a currency, you'd own the bank
Když kráčím tímto údolím stínů a smrti
Neproklínám zlé, nechválím požehnané
Pokud bych ti řekl pravdu, prosila bys mě o změnu
Pokud by byl strach měnou, vlastnila bys banku
Voices in my head again,
Beating me in a war I can't win,
I can hear them now,
Trapped in a game inside my own skin
And I don't know myself anymore,
They're pulling me under!
Hlasy opět v mé hlavě
Porážejí mě ve válce, kterou nemůžu vyhrát
Teď je můžu slyšet
Chycen ve hře v mé vlastní kůži
A už sám sebe neznám
Stahují mě dolů!
Voices Hlasy
I don't want to live,
So callous and frozen,
Ugly and hopeless
I don't want to live forever,
I just want to live right now
You can't take me from me!
Nechci žít
Tak bezohledný a zmrzlý
Ošklivý a beznadějný
Nechci žít navěky
Jen chci žít právě teď
Nemůžeš mi mě vzít!
Voices in my head again,
Head again
Hlasy opět v mé hlavě
Hlavě
Voices in my head again,
Beating me in a war I can't win,
I can hear them now,
Trapped in a game inside my own skin
And I don't know myself anymore,
They're pulling me under
Hlasy opět v mé hlavě
Porážejí mě ve válce, kterou nemůžu vyhrát
Teď je můžu slyšet
Chycen ve hře v mé vlastní kůži
A už sám sebe neznám
Stahují mě dolů!
Voices!
(They're pulling me under)
Voices,
They're pulling me under
Voices!
Hlasy
(Stahují mě dolů)
Hlasy
Stahují mě dolů
Hlasy
Voices! Hlasy
I keep it all inside, because I know the man is everything, but kind
I keep it all inside, because I know the man is everything, but
Kind
Držím to všechno uvnitř, protože vím, že ten člověk je všechno, jen ne milý
Držím to všechno uvnitř, protože vím, že ten člověk je všechno, jen ne milý

Text pridala DeathWish

Text opravila The_Fantasy

Videa přidali DeathWish, LimeCZ, RiriFenty

Preklad pridal DevilDan

Preklad opravila The_Fantasy

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.