Playlisty Akcie
Reklama

Disguise - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Spiraling inside my own disguise
“This is my design”
But we’re not here together
Točím se uvnitř vlastního převleku
“Tohle je můj design”
Ale nejsme tady spolu
Mirror mirror tell me who you see
Am I you or me?
I can never remember
But you can’t hide forever
Zrcadlo, zrcadlo, řekni mi, koho vidíš?
Jsem tebou nebo mnou?
Nikdy si nemůžu vzpomenout
Ale nemůžeš se schovávat věčně
I found myself by losing hope
I lost my way to find a home
I hid myself to stay alive
Now I’m ready to face my disguise
Ztrácením naděje jsem se našel
Ztratil jsem cestu k nalezení domova
Schoval jsem se, abych zůstal naživu
Nyní jsem připravený čelit svému přestrojení
I am locked within the box I built from the inside out
Reassured by my doubt I,
I don’t want this fucking codependent vice
But desperate measures call for desperate lies
Jsem zamčený v bedně, kterou jsem postavil naruby
Ujištěný svou pochybností já,
Já nechci tuhle zasranou spoluzávislou neřest
Ale zoufalá opatření požadují zoufalé lži
Sick of wearing a mask
Sick of hiding my face
Sick of every motherfucker that is in my way
Sick of digging for answers
While you bury the truth
Fuck your method to my sadness, I will bury you
Dig
Jsem otrávený z nošení masky
Otrávený ze schovávání svého obličeje
Otrávený z každého sráče co mi stojí v cestě
Otrávený z hrabání se pro odpovědi
Během toho, co pohřbíváš pravdu
Jebat tvojí metodu k mému smutku, pohřbím tě
Kop
I will not become a figure of my mistakes
I will not become the mask / fear is not my fate
You can’t turn down anger
You can’t silence pain
You will not put out the fire that burns in me
That burns in me
Nestanu se postavou svých chyb
Nestanu se maskou/strach není mým osudem
Nemůžeš ztlumit vztek
Nemůžeš utišit bolest
Neuhasíš oheň, co ve mně hoří
Co ve mně hoří
I sold my soul to my disguise
I hid myself to stay alive
Prodal jsem svou duši svému převleku
Schoval jsem se, abych zůstal naživu
I found myself by losing hope
I lost my way to find a home
I hid myself to spite my eyes
I was losing myself In my disguise
Ztrácením naděje jsem se našel
Ztratil jsem cestu k nalezení domova
Schoval jsem se kvůli mým strachům
Ztrácel jsem sám sebe v mém přestrojení
Fear I follow
Safe in sorrow
(With) time l borrowed
I’m ready to face my disguise
Strach já následuji
V bezpečí v zármutku
(S) čas(em), který jsem si půjčil
Jsem připravený čelit svému přestrojení

Text pridal Danxxw

Videa přidali Danxxw, LimeCZ

Preklad pridala Locika31

Preklad opravil GodIsDead

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Disguise

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.