Playlisty Akcie
Reklama

One Life - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukáž pieseň na Facebook

When I was a young boy
I was living for the moment
The world was wide open
I had every choice
But with so many choices
I just didn’t know what to do now
All I say is just forget it
If you tell me I’ll regret it
Just let it be what it is
Coz it’s so easy to say
Keď som bol mladý chlapec
Žil som pre túto chvíľu
Svet bol dokorán otvorený
Mal som každú voľbu
Ale s toľkými možnosťami
Som práve nevedel, čo mám robiť
Všetko čo som hovoril je zabudnuté
Ak mi to povieš, budem ľutovať
čo je, nechajme to tak
Pretože ľahké je povedať
If I knew yesterday what I know today
Where would I be tomorrow
I won’t let my soul slide away
I’d do whatever it takes
Coz this time’s only borrowed
Keby som včera vedel, čo viem dnes
Kde by som bol zajtra
Nenechám moju dušu skľznuť preč
Urobil by som čokoľvek
Pretože tento čas je len požičaný
I got one life, one life, one life
And I’m gonna live it
I got one life, one life, one life
And I’m gonna live it right
Dostal som jeden život, jeden život, jeden život
A chcem ho žiť
Dostal som jeden život, jeden život, jeden život
A idem ho žiť správne
My daddy sat me down
He said “Son, it’s probably time to start making some plans”
And I said “No, not right now”
With so many choices
I just didn’t know what to do now
All I say is just forget it
If you tell me I’ll regret it
Just let it be what it is
Coz it’s so easy to say
Otec ma posadil
Povedal: Syn, je asi na čase si začať robiť nejaké plány
A ja som povedal: Nie, teraz nie
S toľkými možnosťami
Som práve nevedel, čo mám robiť
Všetko čo som hovoril je zabudnuté
Ak mi to povieš, budem ľutovať
čo je, nechajme to tak
Pretože ľahké je povedať
If I knew yesterday what I know today
Where would I be tomorrow
I won’t let my soul slide away
I’d do whatever it takes
Coz this time’s only borrowed
Keby som včera vedel, čo viem dnes
Kde by som bol zajtra
Nenechám moju dušu skľznuť preč
Urobil by som čokoľvek
Pretože tento čas je len požičaný
I got one life, one life, one life
And I’m gonna live it
I got one life, one life, one life
And I’m gonna live it right

Dostal som jeden život, jeden život, jeden život
A chcem ho žiť
Dostal som jeden život, jeden život, jeden život
A idem ho žiť správne
You say the more you think
You know what’s right
The less you do
What you feel inside
So I won’t pretend that I always know
I just follow my heart wherever it goes
And I may not always get it right
But at least I’m living coz I’ve only got this…
Hovoríš, že vieš viac
Vieš, čo je správne
Čím menej robíš
Čo cítiš vo vnútri
Tak nebudem predstierať, že vždy viem
Len nasledujem moje srdce kamkoľvek ide
A nemôžem vždy dostať to správne
Ale aspoň žijem pre to, čo mám
One life, one life, one life
I’ve got this one life
Jeden život, jeden život, jeden život
Mám tento jeden život
If I knew yesterday what I know today
Where would I be tomorrow
I won’t let my soul slide away
I’d do whatever it takes
Coz this time’s only borrowed

Keby som včera vedel, čo viem dnes
Kde by som bol zajtra
Nenechám moju dušu skľznuť preč
Urobil by som čokoľvek
Pretože tento čas je len požičaný
I got one life, one life, one life
And I’m gonna live it
I got one life, one life, one life
And I’m gonna live it right
Dostal som jeden život, jeden život, jeden život
A chcem ho žiť
Dostal som jeden život, jeden život, jeden život
A idem ho žiť správne
When I’m an old man
Hope I’ll be rocking in my chair
Smiling to myself
I’ll tell my baby girl
You only got one life
So make sure you live it right
Keď som starý muž
Dúfam, že sa budem húpať na kresle
Usmievať sa
Poviem môjmu dievčatu
Dostala si jeden život
Tak ho správne ži

Text pridala sestysmysl

Video přidal milos-s

Preklad pridal Rather

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.