Playlisty Akcie
Reklama

China In Her Eyes - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
From New York to Hong Kong
And back again
It's the No. 1 fun-maker in the nation
Making you dance
Z New Yorku do Hong Kongu
A zase zpět
Je to číslo jedno v zábavě národa
Nutí tě tančit
She wanna rub me down, keep my muscles strong
Keep it going on, from New York to Hong Kong
Think of something freeky in a crazy form
As long as I don't have to put ma pants back on
She's the girl I never had, she's the girl of my dreams
A body like a Lamborgini covered in jeans
Too much for a man much more than I can stand
Wanna pack my bags and move to Japan....
Chce mě setřít, udržovat mé svaly silné
Nech to jít dál, z New Yorku do Hong Kongu
Mysli na něco zrůdného v šílené formě
Tak dlouho dokud si znova nenandám kalhoty
Je holka, kterou jsem nikdy neměl, je to holka mých snů
Tělo jako Lamborgini schované v džínách
Příliš mnoho pro chlapa, příliš mnoho než snesu
Chci si sbalit a odstěhovat se do Japonska...
She has China in her eyes - can't you see it
China in her eyes - can't you feel it
China in her eyes - a secret smile
Oh can't you see, it's you and me - my china woman, oh no
I miss you so, can't let you go - my China girl, don't go
Má Čínu v očích - nevidíš to
Čínu v jejích očích - necítíš
Čína v jejích očích - tajemný úsměv
Oh, nevidíš, jsi to ty a já - má číňanka, oh ne
Tak mi chybíš, nemůžu tě nechat jít - má číňanko, nechoď
From Paris to Bankok
I just can't stop
You feel the music all around the world
My China girl - Come on!
Z Paříže do Bangkoku
Nemůžu zastavit
Cítím hudbu po celém světě
Má Číňanko - pojď!
Let me get tonight, you know I'll treat you right
Want China in your eyes, 'til the morning light
The next day you'll realize, I'll be holding you tight
Because the love you be giving is dynamite
I wanna freak you here, I wanna freak you there
I wanna run my fingers through your hair
Tall as the China wall I wanna feel the world
Let nothing come between me and my China girl
Dovol mi tě dneska získat, víš, že tě vyléčím
Chci Čínu ve tvých očích až do ranního světla
Další den si uvědomíš, že tě budu držet pevně
Protože láska ti dává dynamit
Chci tu z tebe šílet, chci tu z tebe šílet
Chci aby tvé prsty bežely po mých vlasech
Vysoko jako Čínská zeď, chci cítit svět
Nenechám nic přijít mezi mě a mou Číňanku
From the moon to the stars
And all around the universe
This is a dedication to you
China in your eyes
Z měsíce ke hvězdám
A kolem celého vesmíru
Tohle je věnováno tobě
Čína ve tvých očích

Text pridala Bybyna

Text opravil DevilDan

Videa přidala Wednesday

Preklad pridal DevilDan

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.