Playlisty Pokec
Reklama

DIVINITY ORIGINAL SIN 2 SONG - Ascension ft. .. - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Wandering hearts, unlikely friends
Facing the fall together
Never to part until the end
Staring into forever
Toulavá srdce, nepravděpodobní přátelé
Společně čelíme pádu
Až do konce se nerozdělíme
Díváme se na věčnost.
Kin of the tyrant, a dynasty failed
Fog clouds my thoughts in a terrible tale
Drive it away with a swift ocean gale
And I’m finding the source of it all
Rod tyranův, pád dynstie
Mlha přikrývá mé myšlenky ve strašné příběhu
Zažeňte ji rychlým oceánem
a ve všem nacházím Pramen.
Cheers of the crowd and the strum of the string
Hearts fill with doting delight when I sing
But onto my throat something sinister clings
And I’m finding the source of it all
Na zdraví davu a drnkej na struny
Srdce naplní zbožňující slast, když zpívám
Ale na mém krku lpí něco zlověstného
a ve všem nacházím Pramen.
Face of forever, the last my kind
Speak through the masks that I’ve hidden behind
Histories hewn in the crypts of my mind
And I’m finding the source of it all
Tvář věčnosti, poslední mého druhu
Mluvte přes masky, jenž jsem schoval za sebou
Historie vyřezaní v kryptách mé mysli
a ve všem nacházím Pramen.
Hammers and fire combine
Out of the bonds
Rising into the divine
Hold back the beyond
Kladiva a oheň dohromady
Ze závazků
Stoupám do božkosti
držte se za sebou.
Echoes of life
Drink from the well to ascend
Gods have awoken
Echoes of life
Tearing the threads of the veil again
Ozvěny života
Pít ze study na výstup
Bohové se probudili
Ozvěny života
Znovu roztrhám vlákna závoje.
Orders of godhood to wolves in the night
Wicked the sins that I’ve come to put right
A name on the bolt, a face in my sights
And I’m finding the source of it all
Božské řády vlkům v noci
Zlé hříchy které jsem přišel napravit
Jméno na závoře, tvář v mých pohledech
a ve všem nacházím Pramen.
Slave to the scar and the torturous tone
Shackled to violence, I’ve hunted my own
Vengeance will grant me the means to atone
And I’m finding the source of it all
Otrok k jizvě a mučivý tón
Připoutaný k násilí, lovím své vlastní
Pomsta mi zajistí prostředky k vykoupení
a ve všem nacházím Pramen.
Noble of nature and scarlet of scale
Destined to ever be held up and hailed
Fallen from grace with a tear in the veil
And I’m finding the source of it all
Vznešenost přírody a šarlatové měřítko
Předurčen někdy být zadržen a oslavován
Padlý z milosti se slzou v závoji
a ve všem nacházím Pramen.
Hammers and fire combine
Purging the curse
Rising into the divine
History moves in reverse
Kladiva a oheň dohromady
očišťuji prokletí
Stoupám do božkosti
Historie se pohybuje opačně.
Echoes of life
Drink from the well to ascend
Gods are awoken
Echoes of life
Tearing the threads of the veil again
Ozvěny života
Pít ze study na výstup
Bohové se probudili
Ozvěny života
Znovu roztrhám vlákna závoje.
Wandering hearts, unlikely friends
Facing the fall together
Never to part until the end
Staring into forever
Toulavá srdce, nepravděpodobní přátelé
Společně čelíme pádu
Až do konce se nerozdělíme
Díváme se na věčnost.

Text pridal Geralt

Video přidal Geralt

Preklad pridal Gil-galad

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.