Playlisty Pokec
Reklama

My Interpretation - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
You talk about life, you talk about death,
And everything in between,
Like it's nothing,
and the words are easy.
Mluvíš o životě,mluvíš o smrti
a všem, co je mezi tím,
jako kdyby to nic nebylo,
a ta slova byla lehká
You talk about me, and you talk about you,
And everything I do,
Like it's something,
that needs repeating.
Mluvíš o mně, mluvíš o sobě
a všem, co dělám,
jako kdyby to bylo něco,
co se musí opakovat
I don't need an alibi
or for you to realize,
The things we left unsaid,
Are only taking space up in our head.
Nepotřebuju alibi,
ani aby sis uvědomila,
že všechny ty nevyřčené věci
jen zbytečně zabírají místo v našich hlavách.
Make it my fault, win the game
Point the finger, place the blame
It does me up and down,
It doesn't matter now.
Hoď vinu na mě, vyhraj hru
ukaž na mě prstem, vyčítej mi to.
Už ani nevím co si mám o tom myslet,
na tom už teď nezáleží,
'Cause I don't care if I
ever talk to you again.
This is not about emotion,
I don't need a reason not to
care what you say,
Or what happened in the end.
This is my interpretation,
And it don't, don't make sense.
Protože je mi jedno, jestli
s tebou ještě někdy promluvím.
Tohle není o emocích,
nepotřebuju důvod nestarat se
o to, co říkáš,
nebo co se na konci stalo.
Tohle je můj výklad
a nedává, nedává smysl.
The first two weeks turn into ten
I hold my breath and wonder when
It'll happen
Does it really matter?
Z prvních dvou týdnů je najednou deset
Zadržuji dech a přemýšlím, kdy
se to stane
Záleží na tom vůbec?
If half of what you said is true
And half of what I didn't do
Could be different
Would it make it better?
Pokud jen polovina z toho, co jsi řekla, je pravda,
a polovina z toho, co jsem neudělal
mohla být jiná
bylo by to lepší?
If we forget the things we know
Would we have somewhere to go?
The only way is down
I can see that now
Pokud zapomeneme na věci, které víme,
měli bychom kam jít?
Jediná cesta je dolů,
teď už to vidím.
'Cause I don't care if I
Ever talk to you again
This is not about emotion
I don't need a reason not to
Care what you say
Or what happened in the end
This is my interpretation
And it don't, don't make sense
Protože je mi jedno, jestli
s tebou ještě někdy promluvím.
Tohle není o emocích,
nepotřebuju důvod nestarat se
o to, co říkáš,
nebo co se na konci stalo.
Tohle je můj výklad
a nedává, nedává smysl.
It's really not
Such a sacrifice...
Opravdu to není
taková oběť...
If I
Ever talk to you again
This is not about emotion
I don't need a reason not to
Care what you say
Or what happened in the end
This is my interpretation
And it don't, don't make sense
Jestli
s tebou ještě někdy promluvím.
Tohle není o emocích,
nepotřebuju důvod nestarat se
o to, co říkáš,
nebo co se na konci stalo.
Tohle je můj výklad
a nedává, nedává smysl.
And it don't have to make no
Sense to you at all
'Cause this is my interpretation
Yeah, yeah, yeah
A nemusí ti to dávat
vůbec žádný smysl,
protože tohle je můj výklad
Yeah, yeah, yeah

Text pridala danulka

Text opravila Nienna15

Videa přidali Trianna, barnajka

Preklad pridala karolina0709

Preklad opravila Nienna15

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.