Pokec Playlisty
Reklama

To Find You - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Lately life is like a dream
I watching it through a smoky screen
Finding ways to sleep away
'Til I can be with you someday
V poslední době je život jako sen
Sleduji ho přes zakouřenou obrazovku
Hledám způsob, jak spát dál
dokud v něm mohu být jednoho dne s tebou
In the darkness you call my name
But only an echo came
I can hear you
I'm only following your voice
Ve tmě voláš mé jméno
Ale vrací se jen ozvěna
Slyším tě
Jen následuji tvůj hlas
I'll travel through the night
I'll follow the fireflies
The wolves may call
My head may fall
Your voice will guide me through it all
Budu cestovat skrz noc
Budu sledovat světlušky
Vlci mohou vít
Moje hlava může klesat
Tvůj hlas mě povede přes to všechno
I'll smile through the pain
I'll search 'til I forget my name
To find you
With a song to keep me warm
And your voice to guide me home
Budu se usmívat přes tu bolest
Budu hledat dokud nezapomenu své jméno
Hledám tě
Zpěv mě plní teplem
A tvůj hlas mě povede domů
Could've sworn I saw you face
But I guess that I see you every place
People say I've lost my mind
I'm starting to wonder if they're right
Mohla bych přísahat, že jsem viděla tvou tvář
Ale myslím, že tě vidím na každém místě
Lidé říkají, že jsem ztratila rozum
Začínám uvažovat, jestli nemají pravdu
But my heart knows it can't be wrong
When the wind blows
I know that song
I can hear you
I'm following your voice
Ale mé srdce ví, že se nemůže mýlit
Když fouká vítr
Poznávám píseň
Slyším tě
Následuji tvůj hlas
I'll travel through the night
I'll follow the fireflies
The wolves may call
My head may fall
Your voice will guide me through it all
Budu cestovat skrz noc
Budu sledovat světlušky
Vlci mohou vít
Moje hlava může klesat
Tvůj hlas mě povede přes to všechno
I'll smile through the pain
I'll search 'til I forget my name
To find you
With a song to keep me warm
And your voice to guide me home
Budu se usmívat přes tu bolest
Budu hledat dokud nezapomenu své jméno
Hledám tě
Zpěv mě plní teplem
A tvůj hlas mě povede domů
I can fell the beating of your heart
Stay right where you are
I'm coming back to you
And your face is constant in my mind
Bathed in Starry light
Wait for me, baby
Cítím tlukot tvého srdce
Zůstaň tam, kde jsi
Vrátím se k tobě
A tvoje tvář je stále v mé mysli
Bathed Starry světlo
Počkej na mě, baby
I'll travel through the night
I'll follow the fireflies
The wolves may call
My head may fall
Your voice will guide me through it all
Budu cestovat skrz noc
Budu sledovat světlušky
Vlci mohou vít
Moje hlava může klesat
Tvůj hlas mě povede přes to všechno
I'll smile through the pain
I'll search 'til I forget my name
To find you
With a song to keep me warm
And your voice to guide me home
Budu se usmívat přes tu bolest
Budu hledat dokud nezapomenu své jméno
Hledám tě
Zpěv mě plní teplem
A tvůj hlas mě povede domů

Text pridala jjanniinnkaa

Text opravila jjanniinnkaa

Videa přidali jjanniinnkaa, rene00011

Preklad pridala jjanniinnkaa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.