Pokec Playlisty
Reklama

Jesus To A Child - text, preklad

playlist Playlist
Kindness In your eyes
I guess You heard me cry
You smiled at me
Like Jesus to a child
Laskavost v tvých očích
Tuším, žes mě slyšel plakat
Usmál ses na mě
Jako Jěžíš na neviňátko
I'm blessed I know
Heaven sent And Heaven stole
You smiled at me
Like Jesus to a child
Jsem požehnaný, já vím
Bůh dal a Bůh vzal,
Usmál ses na mě
Jako Ježíš na neviňátko
And what have I learned
From all this pain
I thought I'd never feel the same
About anyone
Or anything again
A co jsem se naučil
Z té vší bolesti,
Myslel jsem, že nikdy znovu nepocítím to samé
K někomu
Nebo k něčemu
But now I know
When you find love
When you know that it exists
Then the lover that you miss
Will come to you on those cold, cold nights
Ale teď vím, že
Když najdeš lásku
Když víš, že to existuje
Pak tvůj milenec, který ti schází
Přijde k tobě v těchto chladných, chladných nocích
When you've been loved
When you know it holds such bliss
Then the lover that you kissed
Will comfort you when there's no hope in sight
Když jsi byl milován
Když víš, že je to taková blaženost
Potom ten milenec,kterého jsi líbal
Tě utěší, i když už neexistuje žádná naděje
Sadness In my eyes
No one guessed
Or no one tried
You smiled at me
Like Jesus to a child
Žal v mých očích
Nikdo to netušil
Nebo nezkusil hádat
Usmál ses na mě
Jako Ježíš na neviňátko
Loveless and cold
With your last breath
You saved my soul
You smiled at me
Like Jesus to a child
Bez lásky a chladný
Svým posledním dechem
Zachránils mou duši
Usmál ses na mě
Jako Ježíš na neviňátko
And what have I learned
From all these tears
I've waited for you all those years
And just when it began
He took your love away
A co jsem se naučil
Z těch všech slz,
Čekal jsem na tebe celé ty roky
A právě když to začalo
(Bůh) mi vzal mou lásku.
But I still say
When you find love
When you know that it exists
Then the lover that you miss
Will come to you on those cold, cold nights
Ale já stále říkám, že
Když najdeš lásku
Když víš, že to existuje
Pak tvůj milenec, který ti schází
Přijde k tobě v těchto chladných, chladných nocích
When you've been loved
When you know it holds such bliss
Then the lover that you kissed
Will comfort you when there's no hope in sight
Když jsi byl milován
Když víš, že je to taková blaženost
Potom ten milenec,kterého jsi líbal
Tě utěší,i když už neexistuje žádná naděje
So the words you could not say
I'll sing them for you
And the love we would have made
I'll make it for two
Ta slova, které jsi nemohl říct
Budu je zpívat pro tebe
A tu lásku, kterou jsme mohli mít
Vytvořím pro nás oba
For every single memory
Has become a part of me
You will always be My love
Neboť každá jediná vzpomínka
se stala mou součástí..
Ty budeš vždycky moje láska
Well I've been loved
So I know just what love is
And the lover that I kissed
Is always by my side
Byl už jsem milován
Tak vím, co je to láska
A milenec, kterého jsem líbal
stoji vždy vedle mě
Oh the lover I still miss
Was Jesus to a child
(return to top)
Oh, ten milenec, který mi tak chybí
Byl jako Ježíš k neviňátku

Text pridal miricino

Videa přidali hanbor, barnajka

Preklad pridal miricino

Preklad opravil JardaP

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.