Playlisty Pokec
Reklama

The Unforgiven III - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukáž pieseň na Facebook

How could he know this new dawn's light
Would change his life forever?
Set sail to sea but pulled off course
By the light of golden treasure
Jak mohl tušit,že tenhle nový úsvit
Mu změní život navždy?
Vydal se na moře,ale odbočil z kurzu
Za zlatým leskem pokladů

Was he the one causing pain
With his careless dreaming?
Been afraid
Always afraid
Of the things he's feeling
He could just be gone

Byl on tím, kdo ubližoval
Svým bezstarostným sněním?
Bál se
Pořád se bál
Těch věcí, které cítí
Mohl prostě zmizet

He would just sail on
He would just sail on

Prostě by se plavil dál
Prostě by se plavil dál

How can I be lost?
If I've got nowhere to go?
Searched the seas of gold
How come it's got so cold?
How can I be lost
In remembrance I relive
How can I blame you
When it's me I can't forgive?

Jak jsem se mohl ztratit,
Když jsem neměl ani kam jít?
Hledal jsem zlatá moře
Jak to, že se tak najednou ochladilo?
Jak jsem se mohl ztratit?
Vzpomínky znovu prožívám
Jak můžu vinit tebe
Když já jsem ten, komu nemůžu odpustit?

These days drift on inside a fog
It's thick and suffocating
This seeking life outside its hell
Inside intoxicating
He's run aground
Like his life
Water's much too shallow
Slipping fast
Down with the ship
Fading in the shadows now
A castaway

Tyhle dny se pomalu táhnou v mlze
Husté a dusící
Tohle hledání života je navenek peklo,
Ve skutečnosti opojné
Došel na dno
Jako jeho život
Voda je moc mělká
Rychle se topí
Jde ke dnu s lodí
Ztrácí se ve stínech
Teď je z něj trosečník

They've all gone away
They've gone away

Všichni odešli pryč
odešli pryč

How can I be lost
If I've got nowhere to go?
Search for seas of gold
How come it's got so cold?
How can I be lost
In remembrance I relive
And how can I blame you
When it's me I can't forgive?

Jak jsem se mohl ztratit
Když jsem neměl ani kam jít?
Hledal jsem zlatá moře
Jak to, že se tak najednou ochladilo?
Jak jsem se mohl ztratit?
Vzpomínky znovu prožívám
Jak můžu vinit tebe
Když já jsem ten, komu nemůžu odpustit?

Forgive me
Forgive me not
Forgive me
Forgive me not
Forgive me
Forgive me not
Forgive me
Forgive me, why can't I forgive me?

Odpusť mi
Neodpouštěj mi
Odpusť mi
Neodpouštěj mi
Odpusť mi
Neodpouštěj mi
Odpusť mi
Odpusť mi, proč sám sobě nemůžu odpustit?

Set sail to sea but pulled off course
By the light of golden treasure
How could he know this new dawn's light
Would change his life forever

Vydal se na moře, ale odbočil z kurzu
Za zlatým leskem pokladů
Jak mohl tušit, že tenhle nový úsvit
Mu změní život navždy?

How can I be lost
If I've got nowhere to go?
Search for seas of gold
How come it's got so cold?
How can I be lost
In remembrance I relive
So how can I blame you
When it's me I can't forgive?

Jak jsem se mohl ztratit
Když jsem neměl ani kam jít?
Hledal jsem zlatá moře
Jak to, že se tak najednou ochladilo?
Jak jsem se mohl ztratit?
Vzpomínky znovu prožívám
Jak můžu vinit tebe
Když já jsem ten, komu nemůžu odpustit?

Text pridala Mirabilis

Text opravil Prink

Video přidala Richenza

Preklad pridal Boh22

Preklad opravila IvBrooks

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.