Playlisty Akcie
Reklama

72 Seasons - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Feeding on the wrath of manŽiví se lidským hněvem
Shot down
Traumatic
Time haunted by the past
Long gone
Dogmatic
Although the die is cast
Shot down
Volcanic
But what is done is done and done
Look back
Psychotic
No chance before this life began
Sestřelen
Traumatické
Čas pronásledovaný minulostí
Dávno pryč
Dogmatický
I když je kostka vržena
Sestřelen
Sopečný
Ale co se stalo, stalo se a je hotovo
Ohlédni se
Psychotický
Žádná šance před začátkem tohoto života
Staring into black light
Dominating birthright
Zírání do černého světla
Dominantní právo na narození
Wrath of man
Leaching through
Split in two
Wrath of man
Crash into
Point of view
Wrath of man
Violence
Inheritance
Wrath of man
Thrive upon
Feeding on
72 seasons gone
Hněv člověka
Prosakující skrz
Rozdělený na dvě části
Hněv člověka
Náraz do
Úhel pohledu
Hněv člověka
Násilí
Dědictví
Hněv člověka
Prosperovat na
Živí se
72 ročních období pryč
Feeding on the wrath of man Živí se lidským hněvem
Shoot back
Erratic
Mad seasons take their toll
New mask
Chaotic
Completely lost control
Shoot back
Fanatic
Wither under looming shadow cast
Slip back
Narcotic
Blinded by the ashes of the past
Střílej zpátky
Nevyzpytatelný
Šílená roční období si vybírají svou daň
Nová maska
Chaotický
Zcela ztratil kontrolu
Střílejte zpět
Fanatický
Chřadne pod hrozícím stínem
Uklouzněte zpět
Narkotika
Oslepen popelem minulosti
Staring into black light
Choking on the stage fright
Zírající do černého světla
Dusí se trémou
Wrath of man
Leaching through
Split in two
Wrath of man
Crash into
Point of view
Wrath of man
Violence
Inheritance
Wrath of man
Thrive upon
Feeding on
72 seasons gone
Hněv člověka
prosakující skrz
Rozdělený na dvě části
Hněv člověka
Náraz do
Úhel pohledu
Hněv člověka
Násilí
Dědictví
Hněv člověka
Prosperovat na
Živí se
72 ročních období pryč
Piercing through
Cut in two
Polarize
Point of view
Crash into
Paralyze
Proniká skrz
Rozříznuta ve dví
Polarizovat
Úhel pohledu
Narazit do
Paralyzovat
Feeding on the wrath of man Živí se lidským hněvem
Man down
Barbaric
Quick fire machine gun thoughts
Deep seed
Stigmatic
Some have and some have not
Man down
Demonic
No mercy from the ghost within
Turn back
Hypnotic
There's breathing out but not back in
Člověk na dně
Barbarský
Myšlenky na rychlou střelbu z kulometu
Hluboké semeno
Stigmatické
Někteří mají a někteří nemají
Člověk na dně
Démonický
Žádné slitování s duchem uvnitř
Obrať se zpět
Hypnotický
Je tu výdech, ale ne návrat dovnitř
Staring into black light
Permanently midnight
Zírá do černého světla
Trvale půlnoc
Wrath of man
Leaching through
Split in two
Wrath of man
Crash into
Point of view
Wrath of man
Violence
Inheritance
Wrath of man
Thrive upon
Feeding on
72 seasons gone
Hněv člověka
prosakuje skrz
Rozdělený na dvě části
Hněv člověka
Náraz do
Úhel pohledu
Hněv člověka
Násilí
Dědictví
Hněv člověka
Prosperovat na
Živí se
72 ročních období pryč
Feeding on the wrath of man Živí se lidským hněvem

Text pridal Domy74

Video přidal Domy74

Preklad pridal Domy74

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

72 Seasons

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.