Playlisty Akcie
Reklama

Understand - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Am I asking all these questions for nothing
I'm wondering if anyone's there
And I really need to make a confession
I hate to say that I'm a little bit scared
Pýtam sa tieto otázky zbytočne
Zaujímalo by ma, či niekto tam
A naozaj sa potrebujem priznať
Nerád to hovorím, že som trochu vystrašený
That I've been on this train too long
People getting off and on
Praying that I don't forget where I belong
And every time I ask myself
Am I turning into someone else?
I'm praying that I don't forget just who I am
Že som bol na tomto vlaku príliš dlho
Ľudia vystupujú a nastupujú
Modlím sa, aby som nezabudol kam patrím
A vždy keď sa opýtam sám seba
Mením sa na niekoho iného?
Modlím sa, aby som nezabudol kým som
I really wanna understand
I just wanna understand
Naozaj chcem pochopiť
Len chcem pochopiť
I'm calling all my friends after midnight, yeah
To remind 'em that I'll always be there for them
It gets lonely when there's no one to talk to
But it's good to know that somebody cares
Volám všetkým mojim priateľom po polnoci, yeah
Aby som im pripomenul, že tu pre nich vždy budem
Zostaneš osamelý, keď sa nemáš kým porozprávať
Ale je dobré vedieť, že niekto sa stará
That I've been on this train too long
People getting off and on
I'm praying that I don't forget where I belong
And every time I ask myself
Am I turning into someone else?
I'm praying that I don't forget just who I am
Že som bol na tomto vlaku príliš dlho
Ľudia vystupujú a nastupujú
Modlím sa, aby som nezabudol kam patrím
A vždy keď sa opýtam sám seba
Mením sa na niekoho iného?
Modlím sa, aby som nezabudol kým som
I really wanna understand
I just wanna understand, yeah
Naozaj chcem pochopiť
Len chcem pochopiť
Oh yeah Oh yeah
Cause we all get lost sometimes, yeah no
Yeah we all get lost sometimes
But don't leave your heart behind
Cause we all get lost sometimes
Pretože každý sa občas stratí, nie?
Yeah každý sa občas stratí
Ale nenechávaj svoje srdce za sebou
Pretože každý a občas stratí
I really wanna understand
I just gotta understand, yeah
No I just need to, I need to understand
I really wanna understand, oh who I am
Naozaj chcem pochopiť
Len musím pochopiť, yeah
Nie potrebujem, potrebujem pochopiť
Naozaj chcem pochopiť, kto som
[Talking:]
When you wake up
Your whole world's flipped
It's just different and you gotta, you know
You gotta, you gotta go with it
And that's just simply growing up
And not see it in a negative way
You have to see it as it's been given to you
I mean, as much as times can be crazy
You're gonna feel like that's where you're supposed to be
You're not gonna feel out of place anymore
You're gonna feel like that's where you were meant to be
You don't have to pretend that it's easy all the time
You just let it go and, and grow with it
And you can't hold on
To the old you
Or the old this
Or the old that
Because you know you change
And it's not changing in a bad way
It's just changing
Because that's what happens in life
You grow up
Everyone moves on
You're just learning
You stay true to yourself
Changing isn't a bad thing
It never was
But at the end of the day, you know
You're the same person, and
And where your heart is
That doesn't change
(Rozprávanie)
Keď sa zobudíš
Celý tvoj svet je prevrátený
Je to proste iné a ty proste musíš vedieť
Ty musíš, musíš s tým ísť
A to je jednoducho dospievanie
A nevidieť to v negatívnom svetle
Musíš to vidieť ako ti to bolo dané
Myslím tým, rovnako ako časy môžu byť bláznivé
Musíš cítiť, že máš byť tam
kde máš byť
Už sa viac nebudeš cítiť mimo
Budeš a cítiť presne tak kde by si mal
byť
Nemusíš predstierať, že je to vždy ľahké
Nechaj to ísť a a vyrastaj s tým
A nemôžeš sa vzdať
Pre tvoje staré ja
Alebo pre staré toto
Alebo staré tamto
Pretože vieš, že si sa zmenil
Ale nie zlom slova zmysle
Je to proste menenie
Pretože to sa v živote stáva
Rastieš, dospievaš
Všetci idú ďalej
Iba sa učíš
Zostávaš verný sebe samému
Zmena nie je zlá vec
Nikdy nebola
Ale na konci dňa, ty vieš
Že si tým istým človekom, a
Kde je tvoje srdce
To sa nezmení
And every time I ask myself
Am I turning into someone else?
And I just pray to God that I'm still who I am
A vždy keď sa opýtam sám seba
Mením sa na niekoho iného?
Iba sa modlím k Bohu aby som zostal, kým som
I really wanna understand
I just gotta understand, yeah
No I just need to, I need to understand
I really wanna understand, oh who I am
Naozaj chcem pochopiť
Len musím pochopiť, yeah
Nie potrebujem, potrebujem pochopiť
Naozaj chcem pochopiť, kto som

Text pridala michelle888

Videa přidala Anniiiie

Preklad pridala michelle888

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Illuminate (Deluxe)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.