Playlisty Pokec
Reklama

Strings - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

All the strings attached girl
All the strings attached girl, oh yeah
Všetky reťaze prepojené k dievčaťu
Všetky reťaze pripojené k dievčaťu, oh yeah
Met this girl when I was three years old
We were holding hands tight so I'm told
And it felt like an eternity
Said it felt like an eternity
'Cause I knew back then we were more than friends
Two sided story it all depends
And I'll said it once, and I'll say it again
It'll only end up hurting me
Poznal som túto dievčinu keď som mal tri roky
Držali sme sa spolu pevne za ruky, takže som povedal
A bolo to ako večnosť
Hovoril som, že to cítim ako večnosť
Pretože som vedel, že vtedy sme boli viac ako priatelia
Raz som ti to povedal, a poviem ti to znovu
Nakoniec ma to bude bolieť
Years flew by I was less than twelve
Long division I need your help
Can you come on over and work with me
Anytime you like I'll make it work for me
'Cause I knew back when if we get too close
When the time is right maybe I'll propose
Baby climb on up, show me the ropes
Roky leteli a bolo to viacej ako pred dvanástimi
Dlhé divízie keď som potreboval vašu pomoc
Môžete mi prísť viac ako pomôcť
Kedykoľvek sa vám páči pracovať pre mňa
Pretože som vedel, že v prípade keď sa dostaneme príliš blízko
Keď príde čas, budem možno navrhovať
Dieťa, zlez dole, ukáž mi, ako sa to robí
Darling I want all the strings attached
I love it when you look at me like that
And you're the only girl that brings me back
'Cause baby I want all the strings attached
It's like always and forever
I won't let a moment pass
And when I'm with you I feel better
I want all the strings, all the strings attached
Zlatko, chcem všetky prepojené struny
Milujem, keď sa na mňa takto pozrieš
A ty si jediné dievča, ktoré ma privádza späť
Pretože, baby, chcem všetky struny prepojené
Je to ako vždy a navždy
Nenechám prejdení moment
A keď som s tebou cítim sa lepšie
Chcem všetky reťaze, všetky struny prepojené
All the strings attached girl
All the strings attached girl, mmm yeah
Všetky reťaze prepojené k dievčaťu
Všetky reťaze pripojené k dievčaťu, mmm yeah
So come on girl let me hold your hand
Let's go get lost, live without a plan
And I know you've got the world to see
But you know you mean the world to me
And I know right now you got second thoughts
Do whatever it takes, pay whatever the cost yeah
Tak poď dievča, nechaj ma držať ťa za ruku
Poďme sa stratiť, žiť bez plánu
A ja viem, že vidíš svet
Ale vieš, že si pre mňa celý svet
A viem, že teraz náš vážku
Urob všetko pre to, aby to platilo za každú cenu, yeah
You know me, not the type of guy
To stick around, to do the time
But you must have me hypnotized
I'm d-d-d-down to be by your side
Every night
Poznáš ma, nie si typ človeka
Chceš držať okolie, urobiť si čas
Som d-d-d-dole pri tvojom boku
Každú noc
Darling I want all the strings attached
I love it when you look at me like that
And you're the only girl that brings me back
'Cause baby I want all the strings attached
It's like always and forever
I won't let a moment pass
And when I'm with you I feel better
I want all the strings
Zlatko, chcem všetky prepojené struny
Milujem, keď sa na mňa takto pozrieš
A ty si jediné dievča, ktoré ma privádza späť
Pretože, baby, chcem všetky struny prepojené
Je to ako vždy a navždy
Nenechám prejdení moment
A keď som s tebou cítim sa lepšie
Chcem všetky reťaze
And baby when you fall down, I fall too
And if you get lost, then I'll get lost with you
And when the waves crash down
Then baby I won't move
'Cause I need
A zlatko, keď spadneš dole, spadnem tiež
A keď sa stratíš, stratím sa tiež
A keď ťa vlny zrútia
Potom, zlatko, sa pohnem
Pretože ja ťa potrebujem
All the strings attached
I love it when you look at me like that
And you're the only girl that brings me back
'Cause baby I want all the strings attached
It's like always and forever
I won't let a moment pass
And when I'm with you I feel better
I want all the strings
All the strings attached
I want all the strings
All the strings attached
Všetky prepojené reťazce
Milujem, keď sa na mňa takto pozrieš
A ty si jediné dievča, ktoré ma privádza späť
Pretože, baby, chcem všetky struny prepojené
Je to ako vždy a navždy
Nenechám prejdení moment
A keď som s tebou cítim sa lepšie
Chcem všetky reťaze
Všetko prepojené reťazce
Chcem všetky reťaze
Všetky prepojené reťazce
All the strings attached girl
All the strings attached girl
Oh yeah
Všetky reťazce pripojené dievča
Všetky reťazce pripojené dievča
Oh yeah

Text pridala Claire_Owl

Video přidala Littlehoney

Preklad pridala MartinGarrix

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.