Playlisty Pokec
Reklama

Almost Here - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Brian:
Did I hear you right?
Cause I thought you said
Let's think it over
You have been my life
And I never planned
Growing old without you
Brian:
Slyšel jsem tě správně?
Protože jsem myslel, že jste řekla,
Pojďme si to promyslet
Byl jsi můj život
A já jsem nikdy neplánovala
Stárnutí, aniž bys...
Shadows bleeding through the light
Where the love once shined so bright
Came without a reason
Don't let go on us tonight
Love's not always black and white
Oh, Haven't I always loved you?
Stíny krvácejí, pomocí světla
V případě, že láska, jednou zářil tak jasně
Přišela bez příčiny
Nedovol, aby na nás jdou dnes
Láska není vždy černé a bílé
Oh, Copak jsem vždycky miloval?
Delta:
But when I need you
You're almost here
And I know that's not enough
And when I'm with you
I'm close to tears
'cause you're only almost here
Delta:
Ale když tě potřebuju
Ty jsi skoro tady
A vím, že to nestačí
A když jsem s tebou
Já mám daleko k slzám
"Protože jsi jen skoro tady
Brian:
I would change the world
If I had a chance
Oh won't you let me
Treat me like a child
Throw your arms around me
Oh please protect me
Brian:
Chtěl bych změnit svět
Kdybych měl šanci
Oh nechceš mi to dovolit
Jednaš se mnou jako s malým dítětem
Odhoď zbraně kolem mě
Prosím tě,ochraň mě
Brian & Delta:
Bruised and battered by your words
Dazed and shattered, now it hurts
Brian:
Oh, haven't I always loved you?
Brian a Delta:
Pohmožděný a zbitý podle svých slov
Zmatený a uštvaný, teď to bolí
Brian:
Oh, ještě jsem vždycky miloval?
Delta:
But when I need you
You're almost here
And I know that's not enough
And when I'm with you
I'm close to tears
'cause you're only almost here
Delta:
Ale když tě potřebuju
Ty jsi skoro tady
A vím, že to nestačí
A když jsem s tebou
Mám daleko k slzám
"Protože jsi jen skoro tady
Brian & Delta:
Bruised and battered by your words
Dazed and shattered, now it hurts
Brian:
Haven't I always loved you?
Brian a Delta:
Pohmožděný a zbité podle svých slov
Zmatený a uštvaný, teď to bolí
Brian:
Copak jsem vždycky miloval?
Delta:
But when I need you
You're almost here
Brian:
Well I never knew how far behind I'd left you
Delta:
And when I hold you
You're almost here
Brian:
Well I'm sorry that I took our love for granted
Delta:
Ale když tě potřebuju
Ty jsi skoro tady
Brian & Delta:
And now I'm with you
I'm close to tears
Brian:
Cause I know I'm almost here
Brian:
No nikdy jsem nevěděl, jak daleko od sebe jsem tě opustil
Brian & Delta:
Only almost here
Delta:
A když jsem si tě
Ty jsi skoro tady

Text pridal boockie

Video přidala 147836954287

Preklad pridala kaciska

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Irish Son

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.