Playlisty Pokec
Reklama

Ukáž pieseň na Facebook

What you face today will go down in history
All you ever do creates your destiny
Now that you know that you are not alone
To, čemu dnes budeš čelit, se zapíše do historie
Všechno, co děláš, tvoří tvůj osud
Nyní víš, že nejsi sám
A new world will rise, and the darkness will be gone Nový svět povstane, všechna temnota zmizí
All the mountains we have climbed
All the dreams we've left behind
Will never be forgotten
Never be forgotten
Všechny hory, na které jsme vystoupali
Všechny sny, které jsme nechali za sebou
Nebudou nikdy zapomenuty
Nikdy zapomenuty
In the dark the stars will light the way
They won't leave you astray
On this glorious day
And the moon will shine for everyone
We're all children of the sun
The fighting must be done
V temnotě nám hvězdy posvítí na cestu
Nenechají tě bloudit
V tento slavný den
A měsíc bude na všechny zářit
Všichni jsme děti slunce
Bitva se musí uskutečnit
I won't desert you now, I am with you until the end
We will face this final battle together as friends
From the ashes of the old world the flowers grow
And the pain from the past, it is time to let it go
Nyní tě neopustím, budu s tebou až do konce
Budeme této poslední bitvě čelit spolu, jako přátelé
Z popela starého světa rozkvétají rostliny
A bolest z minulosti, je čas nechat ji odejít
All the mountains you have climbed
All the dreams you left behind
Will never be forgotten
Never be forgotten
Všechny hory, na které jsme vystoupali
Všechny sny, které jsme nechali za sebou
Nebudou nikdy zapomenuty
Nikdy zapomenuty
In the dark the stars will light the way
They won't leave you astray
On this glorious day
And the moon will shine for everyone
We're all children of the sun
The fighting must be done
V temnotě nám hvězdy posvítí na cestu
Nenechají tě bloudit
V tento slavný den
A měsíc bude na všechny zářit
Všichni jsme děti slunce
Bitva se musí uskutečnit
Over hills and over mountains
We shall fight until the end
And a new world will arise
We will die for our great land
Přes kopce a přes hory
Budeme bojovat až do konce
A nový svět povstane
Zemřeme pro naši slavnou zem
For the kingdom, for the people
We will face the Dark Lord's fury
For the heroes of tomorrow
We will tell of their story
Za království, za lid
Budeme čelit hněvu Temného pána
Za hrdiny zítřka
Budeme vyprávět jejich příběh
Revolution has begun
But the war has yet to be won
We must face this evil once and for all
By the Seven Ancient Artefacts the Dark Lord will fall
Revoluce začíná
Ale válka ještě není vyhrána
Musíme se postavit tomuto zlu jednou provždy
Skrze sedm prastarých artefaktů Temný pán padne
All the mountains you have climbed
All the dreams you've left behind
Will never be forgotten
Never be forgotten
Všechny hory, na které jsme vystoupali
Všechny sny, které jsme nechali za sebou
Nebudou nikdy zapomenuty
Nikdy zapomenuty
In the dark the stars will light the way
They won't leave you astray
On this glorious day
And the moon will shine for everyone
We're all children of the sun
The fighting must be done
V temnotě nám hvězdy posvítí na cestu
Nenechají tě bloudit
V tento slavný den
A měsíc bude na všechny zářit
Všichni jsme děti slunce
Bitva se musí uskutečnit

Text pridal Statista

Video přidal Statista

Preklad pridal Statista

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.