Playlisty Pokec
Reklama

Ukáž pieseň na Facebook

The cave is collapsing!
Run! Run as fast as you can!
We'll meet on the other side
Jeskyně se hroutí!
Utíkejte! Utíkejte, jak rychle jen můžete!
Potkáme se na druhé straně
Where am I now, everything is a haze
Seems like I'm lost in an unknown place
Been walking around and I don't know where
But I will not give in to fear
Tam, kde teď jsem, je všechno mlžné
Zdá se, že jsem ztracený na neznámém místě
Chodil jsem sem a tam a nevím, kde jsem
Ale nevzdám se strachu
Need to act quickly, or else I'll die
I am not ready for my last goodbye
Keep pushing through and back to safety
Not knowing what will face me
Musím jednat rychle, jinak zemřu
Nejsem připraven na své poslední sbohem
Musím pokračovat dál, zpět do bezpečí
Nevěda čemu budu muset čelit
I'm trapped deep in the mountain
And I feel I've been here before
Am I running around in circles?
I just can't take this no more
Can't take this no more
Jsem uvězněný hluboko v hoře
A cítím, že jsem zde už byl
Chodím snad v kruzích?
Už to nezvládám
Nezvládám
What is that ghastly sound I hear?
It must be coming from over there
Follow the noise and stay out of sight
Because I am not ready for another fight
Co je to za přízračný zvuk, který slyším?
Musí to vycházet odsud
Následuj ten zvuk a zůstaň mimo dohled
Protože nejsem připraven na další boj
I'm trapped deep in the mountain
And I feel I've been here before
Am I running around in circles?
I just can't take this no more
Can't take this no more
Jsem uvězněný hluboko v hoře
A cítím, že jsem zde už byl
Chodím snad v kruzích?
Už to nezvládám
Nezvládám
I must have travelled too far, I hear the sound of drums
Around me there are voices, with long forgotten tongues
Lost and all alone, I see unfamiliar places
A stranger in a strange land, I see unfamiliar faces
Musel jsem cestovat příliš daleko, slyším zvuk bubnů
Kolem mě jsou hlasy hovořící v dávno zapomenutých jazycích
Jsem ztracený a o samotě, vidím neznámá místa
Cizinec v cizí zemi, vidím neznámé tváře
I'm trapped deep in the mountain
And I feel I've been here before
Am I running around in circles?
I just can't take this no more
Can't take this no more
Jsem uvězněný hluboko v hoře
A cítím, že jsem zde už byl
Chodím snad v kruzích?
Už to nezvládám
Nezvládám
Relax, my friends. You are safe for now.
I am the protector of the gate that lead to the Tomb of the Fallen Kings.
You have come so far on your quest, but you are not done yet.
I grant you this gift for your courage and your bravery.
Here is the key of Destiny. The sixth ancient artefact.
With the magic powers of this key you can unlock any door you want.
Even the gates behind me. The last artefact is not far away.
You may enter. But beware.
The ghosts of the Fallen Kings are not the only ones living in these tombs.
Uvolněte se, mí přátelé, nyní jste v bezpečí
Jsem ochránce brány, která vede k Hrobce padlých králů
Došli jste ve svém úkolu tak daleko, ale ještě nejste hotovi
Věnuji vám tento dar pro vaši odvahu a statečnost
Zde je Klíč osudu, šestý prastarý artefakt
S jeho magickou mocí odemknete jakékoliv dveře budete chtít
Dokonce i bránu za mnou, poslední artefakt je nedaleko
Můžete vstoupit, ale mějte se na pozoru
Duchové padlých králů nejsou jediní, kdo žijí v těchto hrobkách

Text pridal Statista

Video přidal Statista

Preklad pridal Statista

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.