Playlisty Akcie
Reklama

The Master Of The Wind - text, preklad

playlist Playlist
In the silence of the darkness
When all are fast asleep
I live inside a dream
Calling to your spirit
As a sail calls the wind
V tichu temnoty,
Když všechno dávno spí,
Žiji uvnitř snu,
Volám tvou duši
Jako plachta volá vítr
Hear the Angels sing
Far beyond the sun
Across the western sky
Reach to the blackness
Find a silver line
Slyším zpěv andělů
Daleko za Sluncem,
Přes obzor západní oblohy.
Dosáhni do temnoty,
Najdi stříbrnou linii
In a voice, I whisper
A candle in the night
Will carry all our dreams
On a single beam of light
S šepotem v hlase,
Svíčka v noci.
Poneseme všechny naše sny
Na jediném paprsku světla
Close your eyes, look into the dream
Winds of change will winds of fortune bring
Zavři oči, podívej se do snu.
Vítr změny přinese vítr štěstěny
Fly away to a rainbow in the sky
Gold is at the end for each of us to find
There, the road begins where another one will end
Here, the four winds know
Who will break and who will bend
All to be the master of the wind
Leť daleko k duze na obloze,
Zlato je na konci pro všechny z nás k nalezení.
Tam cesta začíná, kde jiná bude končit.
Zde čtyři větry vědí
Kdo zlomí a kdo ohne
Každý se stane vládcem větru.
Falling stars now light my way
My life was written on the wind
Clouds above, clouds below
High ascend the dreams within
Padající hvězdy mi nyní ozařují cestu,
Můj život byl zapsán do větru.
Mraky nahoře, mraky dole.
Vystoupají vysoko během snů.
When the wind fills the sky
The clouds will move aside
And there will be the road
To all our dreams
And for any day that stings
Two better days it brings
Nothing is as bad as it seems
Když vítr naplní oblohu,
Mraky ustoupí,
A bude zde cesta
Ke všem našim snům.
A pro dny, které zraňují,
Dva lepší dny přinesou.
Nic není tak špatné jak se zdá.
Close your eyes, look into the dream
Winds of change will winds of fortune bring
Zavři oči, podívej se do snu.
Vítr změny přinese vítr štěstěny
Fly away to a rainbow in the sky
Gold is at the end for each of us to find
There, the road begins where another one will end
Here, the four winds know
Who will break and who will bend
All to be the master of the wind
Leť daleko k duze na obloze,
Zlato je na konci pro všechny z nás k nalezení.
Tam cesta začíná, kde jiná bude končit.
Zde čtyři větry vědí
Kdo zlomí a kdo ohne
Každý se stane vládcem větru.
Fly away to a rainbow in the sky
Gold is at the end for each of us to find
There, the road begins where another one will end
Here, the four winds know
Who will break and who will bend
All to be the master of the wind
Leť daleko k duze na obloze,
Zlato je na konci pro všechny z nás k nalezení.
Tam cesta začíná, kde jiná bude končit.
Zde čtyři větry vědí
Kdo zlomí a kdo ohne
Každý se stane vládcem větru.
Fly away to a rainbow in the sky
Gold is at the end for each of us to find
There, the road begins where another one will end
Here, the four winds know
Who will break and who will bend
All to be the master of the wind
Leť daleko k duze na obloze,
Zlato je na konci pro všechny z nás k nalezení.
Tam cesta začíná, kde jiná bude končit.
Zde čtyři větry vědí
Kdo zlomí a kdo ohne
Každý se stane vládcem větru.
Fly away to a rainbow in the sky
Gold is at the end for each of us
Leť daleko k duze na obloze,
Zlato je na konci pro všechny z nás

Text pridala Raduwa

Text opravil me116

Videa přidali CzechMan, Jardoslav, roman59

Preklad pridala Raduwa

Preklad opravil me116

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.