Playlisty Pokec
Reklama

Circles ft. Vanic - text, preklad

If you're looking for a diamond
You gotta sift through the gold
If you're searching for a way out
You gotta take a new road
Pokud hledáš diamant
Musíš prosit přes zlato
Pokud hledáš způsob jak ven
Musíš mít nové cesty
If you don't keep the motion moving
It can all feel the same
In the heart of the city
Where the streets are the veins
Pokud neudržíš pohyb v pohybu
Může se to vše zdát stejné
V srdci města
Kde silnice jsou žíly
Oh, when I'm running low
Oh, when the rivers dry
Oh, can you help me go on?
Oh, když už nemohu
Oh, když řeky schnou
Oh, můžeš mi pomoci jít dál?
ONE MORE TIME
We're gonna get up for this
We're never gonna
RUN AND HIDE
If I get tired and say that I wanna
CHANGE MY MIND
Pull me in a circle, so I can change it
ONE MORE TIME
Pull me in circle
JEŠTĚ JEDNOU
Dostaneme se pro to
My nikdy
UTÉCT A SCHOVAT SE
Pokud budu unavená a řeknu co chci
ZMĚŇ MOU MYSL
Vytáhni mě z kruhu, tak to můžu změnit
JEŠTĚ JEDNOU
Vytáhni mě z kruhu
Oh, I know this is heavy
Like a weight on your back
But I think that we can carry
Carry on till the last
Oh, vím, že je to těžké
Jako závaží na tvých zádech
Ale myslím si, že se můžeme nést
Nést až do konce
And we're laughing and crying oceans
At the smallest of things
But it feels so much better
When we find the release
A my se smějeme a brečíme oceány
Těm nejmenším věcem
Ale je to tak mnohem lepší,
Když najdeme uvolnění
Oh, like a broken light
Oh, in the blackest night
Oh, can you flip the switch on?
Oh, jako zlomené světlo
Oh, v nejčernější noci
Oh, můžeš zapnout vypínač?
ONE MORE TIME
We're gonna get up for this
We're never gonna
RUN AND HIDE
If I get tired and say that I wanna
CHANGE MY MIND
Pull me in a circle, so I can change it
ONE MORE TIME
Pull me in circle
JEŠTĚ JEDNOU
Dostaneme se pro to
My nikdy
UTÉCT A SCHOVAT SE
Pokud budu unavená a řeknu co chci
ZMĚŇ MOU MYSL
Vytáhni mě z kruhu, tak to můžu změnit
JEŠTĚ JEDNOU
Vytáhni mě z kruhu
I don't know where I'm going
But I know where I've been
And it's never in the knowing,
It's in the not giving in
Nevím kam jdu
Ale vím, kde jsem byla
A nikdy to není vědomím
Je to o tom - nevzdat se
And when the earth is slipping, tripping
Right underneath our feet
Remember we're not finished
We're not finished
A když země klouže, klopýtá
Přímo pod našima nohama
Pamatuj, ještě jsme neskončili
Ještě jsme neskončili
ONE MORE TIME
We're gonna get up for this
We're never gonna
RUN AND HIDE
If I get tired and say that I wanna
CHANGE MY MIND
Pull me in a circle, so I can change it
ONE MORE TIME
Pull me in circle
JEŠTĚ JEDNOU
Dostaneme se pro to
My nikdy
UTÉCT A SCHOVAT SE
Pokud budu unavená a řeknu co chci
ZMĚŇ MOU MYSL
Vytáhni mě z kruhu, tak to můžu změnit
JEŠTĚ JEDNOU
Vytáhni mě z kruhu
ONE MORE TIME
We're gonna get up for this
We're never gonna
RUN AND HIDE
If I get tired and say that I wanna
CHANGE MY MIND
Pull me in a circle, so I can change it
ONE MORE TIME
Pull me in circle
JEŠTĚ JEDNOU
Dostaneme se pro to
My nikdy
UTÉCT A SCHOVAT SE
Pokud budu unavená a řeknu co chci
ZMĚŇ MOU MYSL
Vytáhni mě z kruhu, tak to můžu změnit
JEŠTĚ JEDNOU
Vytáhni mě z kruhu

Text pridala niky33

Preklad pridala niky33

Preklad opravila niky33

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Circles ft. Vanic

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.