Playlisty Pokec
Reklama

Catharsis - text, preklad

playlist Playlist
I feel so empty and alone, I wonder
If this is ever going to go away
Cause now this changes everything
Cítim sa tak prázdny a sám, zaujímalo by ma
Či to niekedy zmizne
Pretože teraz to všetko zmení
Smash all your sacred cows
Break all your sacred vows
Never look down on me
What you get, what you see
I could never be another brick in the wall
You’ll remember me
As you break all our spirits down and push us to the ground
Call me a fool with a gasoline can
Burn it fucking down, start it over and over again
Znič všetky svoje posvätné veci
Zruš všetky svoje posvätné sľuby
Nikdy sa na mňa nepozeraj
čo dostaneš, čo vidíš
Nikdy by som nemohol byť ďalšia tehla v stene
Spomenieš si na mňa
Až keď zničíš všetkých našich duchov a zrazíš nás
k zemi
Volajte ma blázon s benzínovou nádobou
Vypálim to tu kurva, začnem to znovu a znovu!
Whenever I fall
If ever at all
You’re there to watch me crumble
And just like a muse
A drug I abuse
You’re there to watch me crumble
But you won’t get your chance
Kedykoľvek padám
Ak niekedy vôbec
Si tu aby si ma videl rozpadávať sa
A rovnako ako múzu
Zneužívam drogy
Si tu aby si ma videl rozpadávať sa
Ale nebudeš mať svoju šancu
And so I sink into the grey horizon
I’m never going to let you say “I can’t”
I’ll never let you beat me to the ground
A tak sa potopím do šedého obzoru
Nikdy ti nedovolím povedať "nemôžem"
Nikdy ti nedovolím aby si ma zrazil k zemi
So can you see the hunger in my eyes?
Take a look, it’s no disguise
Got to crush my struggles, crush the pain and the strife
Live or die, I'm gonna fight for my life tonight
Vidíš ten hlad v mojich očiach?
Pozri sa, nie je to žiadna maska
Musím zničiť svoje boje, zničiť bolesť
a spory
Žiť alebo zomrieť, dnes budem bojovať o svoj život
Whenever I fall
If ever at all
You’re there to watch me crumble
And just like a muse
A drug I abuse
You’re there to watch me crumble
But you won’t get your chance
You’ll never get your chance
Kedykoľvek padám
Ak niekedy vôbec
Si tu aby si ma videl rozpadávať sa
A rovnako ako múzu
Zneužívam drogy
Si tu aby si ma videl rozpadávať sa
Ale nebudeš mať svoju šancu
Nikdy nebudeš mať svoju šancu
The only thing keeping me sane
The music in my veins
And if these words are my fists
Can you feel my catharsis?
Jediná vec ktorá ma udržuje zdravého
Hudba v mojich žilách
A ak sú tieto slová moje päste
Môžeš cítiť moju katarziu?
Can, you, feel my catharsis
Can, you, feel my catharsis
The only thing keeping me sane
The music in my veins
And if these words are my fists
This is my catharsis
Môžeš cítiť moju katarziu?
Môžeš cítiť moju katarziu ?
Jediná vec ktorá ma udržuje zdravého
Hudba v mojich žilách
A ak sú tieto slová moje päste
Toto je moja katarzia
Whenever I fall
If ever at all
You’re there to watch me crumble
And just like a muse
A drug I abuse
You’re there to watch me crumble
Kedykoľvek padám
Ak niekedy vôbec
Si tu aby si ma videl rozpadávať sa
A rovnako ako múzu
Zneužívam drogy
Si tu aby si ma videl rozpadávať sa
But you won’t get your chance
You’ll never get your chance
Ale nebudeš mať svoju šancu
Nikdy nebudeš mať svoju šancu
The only thing keeping me sane
The music in my veins
And if these words are my fists
Can you feel my catharsis?
Jediná vec ktorá ma udržuje zdravého
Hudba v mojich žilách
A ak sú tieto slová moje päste
Môžeš cítiť moju katarziu?
This is my catharsis! Toto je moja katarzia!

Text pridal IneM

Text opravil IneM

Videa přidal IneM

Preklad pridala Irritum36

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.