Playlisty Pokec
Reklama

Hollywood Whore - text, preklad

playlist Playlist
Am I wrong for being lost?
The pressures of being boss exhausted
Every bone in my body, I can't walk
I don't talk, I scream, I don't stop to think
I'm so close to the dream that I can't go to sleep
Ironic, I know, so I need more Chronic to roll
Tryna find what's more important, the money or my soul
It's cold, I'm low, I'm caught between the roads
Under the Hollywood sign, you get blinded by the glow, uh
Je se mnou něco špatně, když jsem ztracen?
Nátlak toho, když jsem jako šéf vyčerpán
Každá kost v mém těle, nemůžu chodit
Nemluvím, jen křičím, nepřestávám přemýšlet
Jsem tak blízko svému snu až z toho nemůžu spát
Ironický, já vím, proto potřebuju víc Chronicu k ubalení
Snažíc se zjistit, co je důležitější, peníze nebo má duše
Je chladno, klesám k zemi, chycen mezi cestami
Pod cedulí Hollywoodu, oslepneš od záře, uh
Yo
How could you look me in the face?
You sat at the table with my daughter
Promisin' you got us right after you finished sayin' Grace
Why don't you tell her what you're hidin' in the bank?
It's time to cut my lawn and see the snakes
It's time to tell the truth to every fan who doesn't understand
That it's because of you they had to wait
While you left me here to deal with all the hate, ah
Yo
Jak se mi můžeš podívat do tváře?
Seděl jsi u stolu s mou dcerou
Sliboval jsi, že nám pomůžeš ještě než dořekneš Grace
Proč jí neřekneš, co jsi schovával v bance?
Nadešel čas posekat trávník a čelit hadům
Nadešel čas říct pravdu každýmu nechápajícímu fanouškovi
Je to jen kvůli tobě, kvůli tobě museli všichni čekat
Zatímco jsi mě tu nechal, abych se smířil se vší tou nenávistí, ah
Still smile but feel so fake
It's no sun, the clouds are opaque
So much shade I read on one page
I can't even look at your name without gettin' the shakes
What a mistake uh, look at how you take uh
What doesn't belong to you, this was a rape
And if fate send us both to Heaven
I'ma keep a blade in my leather so I can kill you at the gate, uh
Pořád se směješ, ale působíš tak falešně
Na obzoru žádné slunce, mraky jsou neprůsvitné
Tolik stínu, co jsem přečetl na jediné stránce
Bez zhnusení se ani nemůžu podívat na tvý jméno
Jaká to chyba uh, podívej se na sebe, jak si bereš uh
Co ti nepatří, tohle je únos
A pokud by nás osud oba poslal do Nebe
Schoval bych si nůž v kožený bundě, abych tě mohl zabít před branami, uh
(First place)
Is it worth it when you see us all?
(Two faced)
Tryna fit in to a world with no
(New space)
Commit third degree murder
(What for?)
Tryna play me like a Hollywood whore
(First place)
Is it worth it when you see us all?
(Two faced)
Tryna fit in to a world with no
(New space)
Commit third degree murder
(What for?)
Tryna play me like a Hollywood whore
(První místo)
Stálo ti to za to, když nás všechny vidíš?
(Dvojí tvář)
Snažíš se zapadnout do světa bez
(Nové mezery)
Spáchal jsi vraždu třetího stupně
(Kvůli čemu?)
Snažíš se se mnou hrát jako Hollywoodská děvka
(První místo)
Stálo ti to za to, když nás všechny vidíš?
(Dvojí tvář)
Snažíš se zapadnout do světa bez
(Nové mezery)
Spáchal jsi vraždu třetího stupně
(Kvůli čemu?)
Snažíš se se mnou hrát jako Hollywoodská děvka
I woke up sweatin', tryna forget I'm in a mansion
'Cause fans are mad at my expansion
And my friend I thought was family
Who'd always understand me
Got offended, 'cause he jealous
We supposed to be at the Grammys
I'm askin', when did pride and passion
Get mistakin' for handouts and ass kissin'?
The fact is I made it from trailer trash to Saks Fifth
Took it from underground to massive, and the come up was classic
Back when white boys rapped, they gettin' they ass kicked
I was battlin' puttin' these rappers in caskets
I was walkin' home gettin' jumped after classes
Tell me, why don't my haters mention that shit?
Budím se zpocenej, snažím se zapomenout, kde
Protože fanoušci jsou naštvaní na můj vývoj
A můj přítel, o němž jsem si myslel, že patří do rodiny, co mě vždycky pochopil,
Se urazil, protože žárlí
Měli jsme být na udělování Grammy
Ptám se, kdy pýcha a chtíč
Pochybily pro prospekty a vtírání se?
Vypracoval jsem se z přívěsu až na Saks Fifth
Dostal jsem se z undergroundu k masám, a ten nástup byla klasika
Tehdy, když rappovali bílý kluci, dostávali přes hubu
Bojoval jsem, posílal ty rappery do rakví
Vracel jsem se domů, vyhozenej po lekcích
Řekni, proč mý hateři nezmíní tyhle sračky?
Now, my rent is due and I'm a tenant gettin' by with no credit
Got residue from a sedative I ain't get from the medic
My schedule is so fuckin' hectic, but still I'm in debt
I'd be better off dead so life insurance keep my family fed
It's because of y'all, I couldn't separate from my career
'Cause of y'all, I hated myself for so many years
'Cause of you, you ain't never gonna see me trust
Even if I got a wife, she just somebody I fuck
Teď, můj pronájem je v dluhu a já jsem nájemce bez důvěry
Zůstal my zbytek sedativ, který jsem si nesehnal přes doktora
Můj harmonogram je tak zasraně hektickej, ale pořád jsem v dluhu
Radši bych byl mrtvej, rodina by žila z pojištění
Všechno je to kvůli vám, nemůžu se odloučit od kariéry
Kvůli vám, nenávidím sám sebe už roky
Kvůli tobě, nikdy jsi mi nevěřil
I když má manželka je jen někdo, koho píchám
(First place)
Is it worth it when you see us all?
(Two faced)
Tryna fit in to a world with no
(New space)
Commit third degree murder
(What for?)
Tryna play me like a Hollywood whore
(First place)
Is it worth it when you see us all?
(Two faced)
Tryna fit in to a world with no
(New space)
Commit third degree murder
(What for?)
Tryna play me like a Hollywood whore
(První místo)
Stálo ti to za to, když nás všechny vidíš?
(Dvojí tvář)
Snažíš se zapadnout do světa bez
(Nové mezery)
Spáchal jsi vraždu třetího stupně
(Kvůli čemu?)
Snažíš se se mnou hrát jako Hollywoodská děvka
(První místo)
Stálo ti to za to, když nás všechny vidíš?
(Dvojí tvář)
Snažíš se zapadnout do světa bez
(Nové mezery)
Spáchal jsi vraždu třetího stupně
(Kvůli čemu?)
Snažíš se se mnou hrát jako Hollywoodská děvka
The City of Angels, danger
The City of Angels, danger
Město Andělů, nebezpečí
Město Andělů, nebezpečí

Text pridal DevilDan

Videa přidali DevilDan, Pennywise

Preklad pridal Pennywise

Preklad opravil Pennywise

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.