Playlisty Pokec
Reklama

New York City - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Now you put me, Now you put me as a stranger, in the middle of the city
I’ve decided to fight, to fight the danger, to take a walk and get some money
I have a wonderful feeling out there, get pizzas snack from everywhere
I took a cab how it used to be, I need a ride in New York City
I got in a lil’ mess from East to West - got lost - in a funny quest
Spent 3 hours in the traffic jam, I’m in Brooklyn talking of Uncle Sam
Now I'm feeling, now I'm feeling like a stranger, in the middle of the city
I decided that I see, I see no danger, I got my walk-on and my money
Teď mě bereš, teď mě bereš jako cizince uprostřed tohohle města
Rozhodl jsem se bojovat, bojovat s nebezpečím, šel jsem se projít a vybrat trochu peněz
Mám venku skvělý pocit, vezmu malé pizzové občerstvení odkudkoliv
Vzal jsem si taxíka, jak se to dělávalo, potřebuju svést do New Yorku
Dostal jsem se do maličkého problému z východu k západu - ztratil jsem se - v zábavném hledání
Strávil 3 hodiny v zácpě, Jsem v Brooklynu mluvíc o strýčku Samovi
Teď se cítím, teď se cítím jako cizinec, uprostřed tohohle města
Rozhodl jsem se, že nevidím, že nevidím žádné nebezpečí, mám svou procházku a svý peníze
Brand new “French” coming in New York city
Buildings are higher than my eyes can see
Cabs are crazy, yellow but maybe
They drive like hell I think they wanna kill me
Step out oma place, go down 60 floors
Half an hour (I’ve) never seen that before
Millions people here just behind that door
There are all waiting for me
Úplně nový 'Francouz' se prochází v New Yorku
Budovy jsou vyšší než mé oči můžou vidět
Taxíky jsou šílené, žluté ale možná
Řídí jako blázni, mám pocit, že mě chtějí zabít
Vyjdu z mýho bytu, sejdu 60 pater
Půl hodina, něco takového jsem nikdy neviděl
Milion lidí zde, jen za těmi dveřmi
Všichni na mě čekají
I’ve never seen a place like this, I’m just right on the corner
I’ve never seen a place like this, New York is the corner of my world
I’ve never seen a place like this, I’m just right on the corner
I’ve never seen a place like this, New York is the corner of my world
(My world, my world, my world)
Takové místo jsem nikdy neviděl, jsem přímo na rohu
Takové místo jsem nikdy neviděl, New York je roh mého světa
Takové místo jsem nikdy neviděl, jsem přímo na rohu
Takové místo jsem nikdy neviděl, New York je roh mého světa
(Mého světa, mého světa, mého světa)
I ain’t feeling I ain’t feeling like a stranger, and now New York is my city
For each time I come in here, I’m getting better
It’s the meaning of my story
If you’re coming if you’re coming like a stranger by the road or cross the sea
Don’t forget to send me send me a picture, here is mine, are you ready?
Necítím se, necítím se jako cizinec, a teď je New York mým městem
Pokaždé, když sem přijdu, jsem lepší a lepší
To je smysl mého příběhu
Pokud přicházíš, pokud přicházíš jako cizinec po silnici nebo přes moře
Nezapomeň mi poslat, poslat mi fotku, tady je moje, jsi připraven?
I think it’s about time for you all to give New York his shit back, no doubts
New york city, I’ve been to Brooklyn, Queens and Staten, Bronx
To the top of Manhattan, New York city
You make it happen
Myslím, že je čas abyste vy všichni dali New Yorku jeho věci zpátky, bez pochyby
New York, Byl jsem v Brooklynu, Queensu a Statenu, v Bronxu
Na špičce Manhattanu, v New Yorku
Ty to děláš skutečností
I’ve never seen a place like this, I’m just right on the corner
I’ve never seen a place like this, New York is the corner of my world
I’ve never seen a place like this, I’m just right on the corner
I’ve never seen a place like this, New York is the corner of my world
Takové místo jsem nikdy neviděl, jsem přímo na rohu
Takové místo jsem nikdy neviděl, New York je roh mého světa
Takové místo jsem nikdy neviděl, jsem přímo na rohu
Takové místo jsem nikdy neviděl, New York je roh mého světa
Brand new life start’ in Big Apple city
Reality is better than my dream could be
Men are busy, ladies are pretty
They walk like hell I think they wanna kill me
I can’t forget all the 24/7 stores
I remember (I ‘ve) never seen that before
10 million people here wait behind the door
We are all waiting for you
Úplně nový život začíná v 'Big Apple city' (přezdívka pro NY)
Realita je ještě lepší než by mohly být moje sny
Muži jsou zaneprázdnění, ženy jsou krásné
Chodí jako blázni, mám pocit, že mě chtějí zabít
Nemůžu zapomenout na všechny ty obchody co jedou nonstop
Vzpomínám, něco takového jsem nikdy neviděl
Deset milion lidí zde čekající za těmi dveřmi
My všichni čekáme na tebe
I’ve never seen a place like this, I’m just right on the corner
I’ve never seen a place like this, New York is the corner of my world
I’ve never seen a place like this, I’m just right on the corner
I’ve never seen a place like this, New York is the corner of my world
I’ve never seen a place like this, I’m just right on the corner
I’ve never seen a place like this, New York is the corner of my world
I’ve never seen a place like this, I’m just right on the corner
I’ve never seen a place like this, New York is the corner of my world
Takové místo jsem nikdy neviděl, jsem přímo na rohu
Takové místo jsem nikdy neviděl, New York je roh mého světa
Takové místo jsem nikdy neviděl, jsem přímo na rohu
Takové místo jsem nikdy neviděl, New York je roh mého světa
Takové místo jsem nikdy neviděl, jsem přímo na rohu
Takové místo jsem nikdy neviděl, New York je roh mého světa
Takové místo jsem nikdy neviděl, jsem přímo na rohu
Takové místo jsem nikdy neviděl, New York je roh mého světa

Text pridala SaskieSasaki

Video přidala SaskieSasaki

Preklad pridala SaskieSasaki

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Nezaradené do albumu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.