Playlisty Pokec
Reklama

New Shores - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

A brand new thought is born in our minds,
Growing and taking clear shape
Will you reach for our hands and believe
That we are leading you up to new shores?
Nová myšlenka se rodí v našich myslí,
roste a nabírá jasného tvaru.
Chytneš nás za ruce a uvěříš,
že směřujeme k novým břehům?
So come with us on a journey to irrationality,
Dreams and history, the adventure of your life!
Let yourself go, take a step into our world of melodies!
That's where hope means everything
Tak pojď s námi na naši cestu do iracionality,
sny a historie, dobrodružství života!
Běž, udělej krok do našeho
světa melodie!
Tady naděje znamená všechno.
Everyone can live their own dreams
It's just a matter of will
Take a step ahead, don't look back
May the wind be our eternal guide
Každý může žít svůj sen,
záleží to jen na vůli.
Udělej krok dopředu, nedívej se zpátky.
Vítr může být věčným průvodcem.
So come with us on a journey to irrationality,
Dreams and history, the adventure of your life!
Let yourself go, take a step into our world of melodies!
That's where hope means everything
Tak pojď s námi na naši cestu do iracionality,
sny a historie, dobrodružství života!
Běž, udělej krok do našeho
světa melodie!
Tady naděje znamená všechno.
Follow your heart, lift your voice!
Music can open a door
It's the oldest way of expressing our feelings
Následuj své srdce, zvedni svůj hlas!
Hudba může otevřít dveře,
je to ten nejstarší způsob, jak vyjádřit naše pocity.
Up to new shores!
We'll go ahead
Směrem k novým břehům!
Jdeme napřed.
So come with us on a journey to irrationality,
Dreams and history, the adventure of your life!
Let yourself go, take a step into our world of melodies!
That's where hope means everything
Tak pojď s námi na naši cestu do iracionality,
sny a historie, dobrodružství života!
Běž, udělej krok do našeho
světa melodie!
Tady naděje znamená všechno.

Text pridala lonelyinka

Video přidala lonelyinka

Preklad pridala Akaren

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.