Playlisty Pokec
Reklama

Into The Dissonance - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Into the dissonance, I fall
Carried by an instant force
Craving for our harmony
But playing the odds
V nesouladu padám,
nesena sílou okamžiku,
šílená po harmonii,
ale hraji nahodile.
I see a light in the tunnel
But I step to the left
Put my hands to my hips
And do the dance
Vidím světlo v tunelu,
ale dělám krok vlevo.
Položím ruce na má stehna
a začnu tančit.
I cannot hear you, Ground Control
And it seems, they cut the rope
Weightless, I seem to fall
And it feels so good
Neslyším tě, letecká kontrolo.
Zdá se, že přeřezali provazy.
Beztíže, zdá se mi, že padám
a je to příjemné,
[Chorus I:]
Into the dissonance, I fall
And I don't wanna lose control
But every moment I enjoy
Will keep the dissonance
(Refrén I)
V nesouladu padám
a nechci ztratit kontrolu,
ale každičký moment si užívám.
Udržuji nesoulad.
Yes, life was good to me, I know
And I don't wanna let it go
I will come back soon
And try again
Ano, život byl ke mne dobrý, vím to.
A nechci ho opustit,
brzo se vrátím
a opět to zkusím.
I'd be a raving fool to say
But I wish it all away
Yes, I knew the consequences
Like I knew the gains
Jsem nepříčetný hlupák, když to řeknu,
ale já si to opravdu přeji.
Ano, znám následky
jako znám zisky.
So, do you think I'm out of tune?
All these tones don't fit the song
Just a little melody
In a much bigger symphony
Tak, myslíš si, že jsem mimo melodii?
Všechny tyto tóny nepatří k této písni.
Jen krátká melodie
v tak dlouhé symfonii.
[Chorus I] (Refrén I)
[Chorus II:]
Into the dissonance, I fall
And I don't wanna let it go
But every moment I enjoy
Will keep it dissonant
(Refrén II)
V nesouladu padám
a nechci to nechat jít.
Každý moment si užívám,
udržuji nesoulad.
Set me free
Please, could you exorcise me
And I start again, please
Help me [x3]
Osvoboď mě,
prosím, zbav mě ďábla
a já začnu nanovo, prosím,
pomoc mi (3x).
[Chorus I & II] (Refrén I a II)

Text pridala lonelyinka

Video přidala lonelyinka

Preklad pridala Akaren

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.