Playlisty Pokec
Reklama

Emocean - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

The deep blue sea attracts my senses
The tide is like the heartbeat of eternity
I feel warm and safe as I'm diving deeper
Into the heart of the ocean, I have no fear
Hloubka modrého moře upoutává mé smysly.
Příliv je jako tlukot srdce věčnosti.
Cítím teplo a bezpečí když se potápím hlouběji
Do srdce oceánu, nemám strach.
Beauty and wisdom are surrounding me here
Aren't we the ones who try to ignore?
Krása a moudrost mě tu obklopují.
Nejsme mi ti, kdo zkouší přehlížet?
Why I've never felt like this before?
Oh, I cannot say!
It's pulling me deeper
It feels like going home to my fathers
I feel like a child
In this deep blue wilderness
Proč jsem tohle nikdy předtím necítila?
Oh, nemůžu říct!
Táhne mě to hlouběji.
Je to jako jít domů k otci.
Vnímám to jako dítě
V téhle hloubce modré divočiny.
What I used to be is not important
I feel that something has changed inside myself
I breathe easily inside this liquid life
A total synthesis, immortality
Co jsem bývala není důležité.
Cítím, že se něco změnilo uvnitř mě.
Dýchám lehce uvnitř vodního života
celkové syntézy, nesmrtelnosti.
Beauty and wisdom are surrounding me here
Aren't we the ones who try to ignore?
Krása a moudrost mě tu obklopují.
Nejsme mi ti, kdo zkouší přehlížet?
Why I've never felt like this before?
Oh, I cannot say!
It's pulling me deeper
It feels like going home to my fathers
I feel like a child
In this deep blue wilderness
Proč jsem tohle nikdy předtím necítila?
Oh, nemůžu říct!
Táhne mě to hlouběji.
Je to jako jít domů k otci.
Vnímám to jako dítě
V téhle hloubce modré divočiny.
Forever free is what I could be
If I stayed here
With no idea of human greed I would play my part
Navždy volná, to je to, co bych mohla být
Kdybych zůstala tady.
Bez nápadů lakomého člověka, chci hrát svoji část.
I escape from everything that I know
As I'm drifting within this flow
Let me go to where I belong!
Listen to the waves, they're singing our song
Utíkám od všeho, o čem vím
Že vybočuju z tohoto proudu.
Nechej mě jít tam, kam patřím!
Naslouchej vlnám, ony zpívají naši píseň.

Text pridala lonelyinka

Text opravil DevilDan

Video přidala Moonlight

Preklad pridala Moonlight

Preklad opravil DevilDan

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

The Edge of Infinity

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.