Playlisty Pokec
Reklama

This is my story - text, preklad

playlist Playlist
Can't whisper when I wanna shout
I rather hope instead of doubt
don't gotta all figured out,
but it's gonna be okay
Nemůžu šeptat když chci křičet
Spíše doufám místo pochybování
nemusím všechno vymyslet,
ale to bude v pořádku.
No time for cynical,
one life so beautiful
glass of empty seems so full,
when you look at it that way
Není čas být cynický,
jeden život je tak krásný
prázdná sklenice vypadá tak plně,
když se na ni podíváš jiným způsobem
the world can try
and bring me down...
...but I wanna fly
svět to může zkusit
a srazit mě na zem ...
... ale já chci létat
This is my story,
this is my life
don't know the ending
but it's mine to write
This is my story,
this is my chance
not gonna sitting down
I'm gonna dance, I'm gonna dance
To je můj příběh,
To je můj život
Neznám konec
ale je to moje k napsání
To je můj příběh,
tohle je moje šance
nebudu sedět
Já budu tančit, já budu tančit
I wanna dream with open eyes
rather do than fantasize
live the truth each day be wise
and never close my eyes
never like the word be ware
so sees the day and don't be scared
keep it to the edge and dare
yourself to risk it all
Chci snít s otevřenýma očima
raději dělat než snít
žít pravdou a každý den moudře
a nikdy nezavřít oči
nikdy jak slovo, být zbožím
tak vidím den a nemusím se bát
držet se na hraně a nebát se
riskovat vše
The world can try
and bring me down...
...but I wanna fly
svět to může zkusit
a srazit mě na zem ...
... ale já chci létat
This is my story,
this is my life
don't know the ending
but it's mine to write
This is my story,
this is my chance
not gonna sitting down
I'm gonna dance, I'm gonna dance
To je můj příběh,
To je můj život
Neznám konec
ale je to moje k napsání
To je můj příběh,
tohle je moje šance
nebudu sedět
Já budu tančit, já budu tančit
yeeyeeeyee
oooh
I wanna dance
yeeyeeeyee
oooh
Já chci tančit
every sun that rises in the sky,
is a new beginning in my eyes
and another chance
to get it right
každé slunce, které vychází na nebi,
Je novým začátkem v mých očích
a další šance
udělat to správně
This is my story,
this is my time
I'm gonna take it in
gonna make it mine
To je můj příběh,
to je můj čas
Vezmu to v potaz
chystám se to udělat po svém
This is my story,
this is my life
don't know the ending
but it's mine to write
This is my story,
this is my chance
not gonna sitting down
I'm gonna dance, I'm gonna dance
I'm gonna dance
To je můj příběh,
To je můj život
Neznám konec
ale je to moje k napsání
To je můj příběh,
tohle je moje šance
nebudu sedět
Já budu tančit, já budu tančit
Já budu tančit
This is my story,
this is my life
don't know the ending
but it's mine to write
To je můj příběh,
To je můj život
Neznám konec
ale je to moje k napsání

Text pridala AlexXD

Preklad pridala AlexXD

Preklad opravila AlexXD

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.