Playlisty Pokec
Reklama

Red dress - text, preklad

playlist Playlist
If I close my eyes, and Imagine you are here.
It'll last for awhile, before you disappear.
So I close my eyes, cause the only thing I fear
Is waking up one day, forgetting you were ever here
Keď zavriem oči, a predstavím si že si tu
Bude to trvaťnejaký čas než zmizneš
Takže keď zavriem oči spôsobím jednu vec ktorej som sa bála
Prebúdza sa jeden deň zabudol si niekde tu
Darling, It's you I remember with your Red Dress on
Dancing in the moonlight till the break of dawn.
It's you I remember dancing with your Red Dress on
Miláčik pamätám si ťa s červenými šatami
Tancovať v mesačnom svetle až do svitania
Pamätám si ťa s červenými šatami
And Baby it's you I remember when I hear that song,
Singin' out the till your voice was gone
It's you I remember every time I hear that song
A baby pamätám si ťa keď som počula tú pesničku
Spev z tvojho hlasu bol preč
Pamätám si ťa zakaždým keď počujem tú pesničku
Not a day goes by, without thinking that I see,
your face in the crowd, turning away from me
So the days go by, like a recurring dream
Where every night ends with the same old memory
Nie je deň, bez toho aby si si myslela že vidím tvoju tvár v dave odvrátila si sa odo mňa
Tak dní plynú ako opakujúci sa sen
Keď každá noc končí rovnako starou spomienkou
And Baby it's you I remember when I hear that song,
Singin' out the till your voice was gone
It's you I remember every time I hear that song
A baby pamätám si ťa keď som počula tú pesničku
Spev z tvojho hlasu bol preč
Pamätám si ťa zakaždým keď počujem tú pesničku
Darling, It's you I remember with your Red Dress on,
Dancing in the moonlight till the break of dawn.
It's you I remember dancing with your Red Dress on
Dancing with your Red Dress on
Miláčik pamätám si ťa s červenými šatami
Tancovať v mesačnom svetle až do svitania
Pamätám si ťa s červenými šatami
Tancovať s červenými šatami
I don't know the game were playing,
You and I were on to something
How did we fall apart, without asking ourselves why?
Neviem hrať túto hru
Ty a ja sme boli niečo
Ako sme sa rozpadli bez toho aby sme sa sami seba pýtali prečo?
Lookin' back I can't help thinkin'
That some where I had just stopped runnin'
I would have held you close, and never said goodbye.
Pozerajúc späť nemôžem si pomôcť, myslím
Že niekde kde som práve zastavila
Ja by som sa držala zatvor a nikdy nepovedz zbohom
Darling, It's you I remember with your Red Dress on,
Dancing in the moonlight till the break of dawn.
It's you I remember dancing with your Red Dress on
Miláčik pamätám si ťa s červenými šatami
Tancovať v mesačnom svetle až do svitania
Pamätám si ťa s červenými šatami
And Baby it's you I remember when I hear that song,
Singin' out the till your voice was gone
It's you I remember every time I hear that song
A baby pamätám si ťa keď som počula tú pesničku
Spev z tvojho hlasu bol preč
Pamätám si ťa zakaždým keď počujem tú pesničku
Darling, It's you I remember with your Red Dress on,
Dancing in the moonlight till the break of dawn.
It's you I remember dancing with your Red Dress on
Miláčik pamätám si ťa s červenými šatami
Tancovať v mesačnom svetle až do svitania
Pamätám si ťa s červenými šatami
And Baby it's you I remember when I hear that song,
Singin' out the till your voice was gone
It's you I remember every time I hear that song
Dancing with your red dress on
Dancing with your red dress on
A baby pamätám si ťa keď som počula tú pesničku
Spev z tvojho hlasu bol preč
Pamätám si ťa zakaždým keď počujem tú pesničku
Tancovať s červenými šatami
Tancovať s červenými šatami

Text pridala Jimmi

Videa přidali Jimmi, Bloom454

Preklad pridala Jimmi

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.