Playlisty Pokec
Reklama

Nervous Girls - text, preklad

playlist Playlist
I'm that girl you think
that's got it figured out,
but I walk around
with a head full of doubt
the cruelest words about me
come from my own mouth
Som to dievča, o ktorej si myslíš,
že na to prišla.
ale chodím
s hlavou plnou pochybností
tá najkrutejšie slová o mne
pochádzajú z mojich vlastných úst
la da de
la de da
la da de
La de da
yeah I'm that girl
who wants what I ain't got,
who looks in the mirror
and sees all that I'm not
wish I could jump off
that reckless chain of thought
jo ja som to dievča
ktorá chce to, čo nemá,
ktorá sa pozerá do zrkadla
a vidí všetko, čo nie som
Kiež by som mohla zoskočiť
z toho bezhlavého reťazca myšlienok
la da de
la de da
la da de
La de da
Well its a cruel, cruel world. No je to krutý, krutý svet.
For Collie and her golden home coming crown
For Penny's dirty secret getting spread all over town
For Hanna and her skinny jeans, so damn scared to eat
Pre Collie a jej zlatú korunku kráľovnej plesu
Pre Penny a jej špinavé tajomstvo šíriace sa po celom meste
Pre Hannu a jej úzke džínsy, tak sakramentsky sa bojí jesť
Well the DJ haunts the halls
and the boys never call
and I guess we're all the same after all
No a DJ straší po chodbách
a chlapci nikdy nevolajú
a myslím, že nakoniec sme všetky rovnaké
Nervous girls nervózne dievčatá
Well I'm that girl
who gave my heart up
got close to picture perfect
or at least close enough
to watch the pieces scatter
then pick 'em all up
No ja som to dievča
ktorá sa vzdalo svojho srdca
dostala sa blízko dokonalému obrázku
alebo aspoň dostatočne blízko
aby sledovala ako sa tie časti roztrúsili
a potom ich všetky zozbierať
la da de
la de da
la da de
La de da
Oh but I still believe in love. No ale stále verím v lásku.
For Heather waiting tables, tryna pick up from the past
For Jenny with that diamond ring and a vow that didn't last
For Alice turning thirty through that lookin' glass.
Pre Heather, servírku, snažiacu sa zobrať z minulosti
Pre Jenny s tým diamantovým prsteňom a sľubom, ktorý netrval
Pre Alicu, ktorá prekročila tridsiatku, dívajúc sa cez pohár.
Well the DJ haunts the halls
And the boys they never call
and I guess we're all the same after all
No DJ straší po chodbách
a chlapci nikdy nevolajú
a myslím, že nakoniec sme všetky rovnaké
nervous girls nervózne dievčatá
ooooo, ooooo, ooooo. ooooo, ooooo, ooooo.
I'm scared and I'm brave
or somewhere between the two
I'm beautifully strong
and tragically confused
yeah I'm that girl
that's just like you
Bojím sa, a som statočná
alebo niekde medzi tým
Som krásne silná
a tragicky zmätená
Yeah ja som to dievča
ktoré je ako ty
Well the DJ haunts the halls
and when the boys finally call...
we're not sure that we want 'em after all.
No DJ straší po chodbách
a chlapci nikdy nevolajú
Nie sme si isté, či chceme po tom všetkom

Text pridala laughter

Text opravila mgjm

Videa přidali TeKirkaki, Niallerka169, Bloom454

Preklad pridala laughter

Preklad opravila Pebbles6

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.