Playlisty Pokec
Reklama

Make You Believe - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Plug in the mic, open the curtains
Turn on the lights, I'm through rehearsing
The feeling ignites, I'm in control
The crowds in the palm of my hands
All my fans stand, what is the truth?
What's an illusion?
You're searching for proof
But are you certain?
Whatever you see is what you get
If words paint a picture then
I betcha I can getcha yet
Zapojte mikrofon, otevřete závěsy
Zapněte světla, já jsem přes nacvičování
Pocit zapálení, jsem pod kontrolou
Zástupy ve dlani v mých rukou
Všichni moji fanoušci stojí, co je pravda?
Co je to iluze?
Vy hledáte důkaz
Ale jste si jistý?
Ať vidíte, je to, co dostanete
Pokud slova namalují obraz a pak
Vsadím se tě mohu ještě chytit
I'll make you believe in me
I can be what you want me to be
Tonight is the night
Where I make you see
That I can be anything
Anything, anything
Přinutím tě věřit ve mě
Můžu být, co chceš, abych byla
Dnes je ta noc
Ta, kde tě přiměji vidět
Že mohu být cokoliv
Cokoliv, cokoliv
I'll make you believe in me
I can be what you want me to be
Tonight is the night
Where I make you see
That I can be anything
Anything, anything
Přinutím tě věřit ve mě
Můžu být, co chceš, abych byla
Dnes je ta noc
Ta, kde tě přiměji vidět
Že mohu být cokoliv
Cokoliv, cokoliv
I got nothing to lose, I've been exposed
I'm paying my dues, playing the role
I'm breaking the rules, flowing the flow
I've got the whole world nodding "yes"
Like some bobble heads
Nemám co ztratit, jsem byla vystavena
Platím své příspěvky, hraji roli
Porušuji pravidla, teče proud
Celý svět přikyvuje "ano"
Jako nějaké bambule hlavy
I'll break a sweat, if you wanna
Confess all your sins, you know you got 'em
The rooms in a spin, the fever's pitched
I swear there's no doubt I'm legit
I'm no counterfeit
Zapojím se do práce, pokud chcete
Přiznávám, všechny své hříchy, víš, že jsem 'em
Všechny pokoje v rotaci, horečka je pronikavá
Přísahám, že není pochyb o tom, že jsem legit
Nejsem žádný padělek
I'll make you believe in me
I can be what you want me to be
Tonight is the night
Where I make you see
That I can be anything
Anything, anything
Přinutím tě věřit ve mě
Můžu být, co chceš, abych byla
Dnes je ta noc
Ta, kde tě přiměji vidět
Že mohu být cokoliv
Cokoliv, cokoliv
I'll make you believe in me
I can be what you want me to be
Tonight is the night
Where I make you see
That I can be anything
Anything, anything
Přinutím tě věřit ve mě
Můžu být, co chceš, abych byla
Dnes je ta noc
Ta, kde tě přiměji vidět
Že mohu být cokoliv
Cokoliv, cokoliv
You wan't from me Můžeš ode mě chtít
I'm not shy, boy
I can be what you want
Your bright shiny toy
You just have to respond
The clock never stops
But baby, it's time
There's no doubt in my mind
Nejsem stydlivá, chlapče
Můžu být, co chceš
Tvoje světlé lesklé hračky
Jen musíte reagovat
Hodiny se nikdy nezastaví
Ale zlato, je čas
Není pochyb o tom, že v mé mysli
That I can make you believe
I can be what you want me to be
Tonight is the night
Where I make you see
That I can be anything
Anything, anything
Že tě můžu přinutit věřit
Můžu být, co chceš, abych byla
Dnes je ta noc
Ta, kde tě přiměji vidět
Že mohu být cokoliv
Cokoliv, cokoliv
I'll make you believe in me
I can be what you want me to be
Tonight is the night
Where I make you see
That I can be anything
Anything, anything
Přinutím tě věřit ve mě
Můžu být, co chceš, abych byla
Dnes je ta noc
Ta, kde tě přiměji vidět
Že mohu být cokoliv
Cokoliv, cokoliv
I'll make you believe in me
I can be what you want me to be
Tonight is the night
Where I make you see
That I can be anything
Anything, anything
Přinutím tě věřit ve mě
Můžu být, co chceš, abych byla
Dnes je ta noc
Ta, kde tě přiměji vidět
Že mohu být cokoliv
Cokoliv, cokoliv
I'll make you believe in me
I can be what you want me to be
Tonight is the night
Where I make you see
That I can be anything
Anything, anything
You want from me
Přinutím tě věřit ve mě
Můžu být, co chceš, abych byla
Dnes je ta noc
Ta, kde tě přiměji vidět
Že mohu být cokoliv
Cokoliv, cokoliv
Co ode mě chceš

Text pridala Annette17

Text opravila viktorka13

Videa přidali Kirasmile, Mell1

Preklad pridala Annette17

Preklad opravila lucicek01

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.