Playlisty Pokec
Reklama

One Last Time - text, preklad

playlist Playlist
Another verse another search for something holy
Another chance to make it right
When it's young and it's fun
there's nothing lost nothing won
And no consequence in sight
Další verš, další hledání něčeho svatého
Další šance to napravit
Když je to mladé a zábavné
Není nic ztraceno, nic vyhráno
A žádný následek v dohlednu
You know it only feels like darkness
When the light doesn't shine on your side
You were the poet I was the poem
but were you mine were you your own
Or were we fighting for our lives
It doesn't matter we survived
Ty víš, že je to jako temnota
Když světlo nezáří na tvé straně
Ty jsi byl básník, já jsem byla báseň
Ale byl jsi můj, byl jsi svůj?
Nebo jsme bojovali o naše životy?
Na tom nezálěží, přežili jsme
But If I could have
One last time with you
I imagine all the things we would do
Love is in the words unspoken
All these moments are golden
Forever is mine with you
Ale kdybych mohla být
Ještě naposledy s tebou
Představuji si všechny věci, které bychom dělali
Láska je slovy nevyřčena
Všechny ty momenty jsou zlaté
Navždy je s tebou mé
I'd ask the past if nothing lasts why don't you show me
But I'm afraid to scare myself
Cuz where there's love there is loss
And there you hang on the cross
With another tale to tell
And more wishes for the well
Zeptala bych se minulosti: Pokud nic nevydrží, proč mi to neukážeš?
Ale mám strach, že bych se vyděsila
Protože kde je láska, tam je ztráta
A jsi tam ty zavěšený na kříži
S dalším příběhem, který budeš vyprávět
A dalšími přání, aby bylo líp
But If I could have
One last time with you
I imagine all the things we would do
Love is in the words unspoken
All these moments are golden
Forever is mine with you
Ale kdybych mohla být
Ještě naposledy s tebou
Představuji si všechny věci, které bychom dělali
Láska je slovy nevyřčena
Všechny ty momenty jsou zlaté
Navždy je s tebou mé
But If I could have
One last time with you
I imagine all the things we would do
Love is in the words unspoken
All these moments are golden
Forever is mine with you
Ale kdybych mohla být
Ještě naposledy s tebou
Představuji si všechny věci, které bychom dělali
Láska je slovy nevyřčena
Všechny ty momenty jsou zlaté
Navždy je s tebou mé
You know it only feels like darkness
Till somebody turns on the light
I'd live it all once again
With an alternate end
And I'd pay the highest price
To hold you one last time
Ty víš, že je to jako temnota
Dokud někdo nerozsvítí světlo
Prožila bych to všechno ještě jednou
S alternativním koncem
A zaplatila bych tu nejvyšší cenu
Abych tě mohla naposledy držet

Text pridala TheAlik21

Videa přidali Dasika, Adria11

Preklad pridala ta-mariee

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

One Last Time (Single)

LP texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.