Playlisty Pokec
Reklama

Kingdom Come (feat. Iggy Azalea) - text, preklad

playlist Playlist
[Demi]
Can we love until there's nothing left
And we're collecting dust?
Use the halo of our golden souls
Until we're flecks of rust
[Demi]
Můžeme milovat dokud nic nezbude
a shromažďujeme prach?
Použij svatozář našich zlatých duší
dokud nebudeme skvrny rzi.
A love so deep, nothing else like it
Scars go deep, but they can't find it
Flame so bright make the daylight look dark
Cross my heart, that I'll die for you
Cross my heart, that I'll always keep you
Cross my heart like a bitter sweet tattoo
And we go...
Láska tak hluboká, nic jako tohle.
Jizvy tak hluboké, ale nemohou je najít.
Plamen tak jasný, donutí vypadat denní světlo tmavě.
Pokřižuj mé srdce, že pro tebe zemřu.
Pokřižuj mé srdce, že si tě vždy udržím.
Pokřižuj mé srdce jako hořkosladké tetování.
A my jdeme.
Oh, you're my kingdom come
Oh, you're my kingdom come
So sit me on your throne
Yeah, yeah, yeah
Jsi moje věčnost.
Jsi moje věčnost.
Posaď mě na svůj trůn,
jo jo.
Let it intertwine
Your hand in mine
And fill the empty space
All the demons cry
Cause you and I
Found love in a broken place
Nech to proplést.
Tvoje ruka v mé
a vyplň prázdné místo.
Všichni démony brečí,
protože ty a já
jsme našli lásku na porušeném místě.
A love so deep, nothing else like it
Scars go deep, but they can't find it
Flame so bright make the daylight look dark
Cross my heart, that I'll die for you
Cross my heart, that I'll always keep you
Cross my heart like a bitter sweet tattoo
And we go...
Láska tak hluboká, nic jako tohle.
Jizvy tak hluboké, ale nemohou to najít.
Plamen tak jasný, donutí vypadat denní světlo tmavě.
Pokřižuj mé srdce, že pro tebe zemřu.
Pokřižuj mé srdce, že si tě vždy udržím.
Pokřižuj mé srdce jako hořkosladké tetování.
A my jdeme.
Oh, you're my kingdom come
Oh, you're my kingdom come
Sit me on your throne
Yeah (yeah) yeah (yeah) yeah
(Iggs)
Jsi moje věčnost.
Jsi moje věčnost.
Posaď mě na svůj trůn,
jo jo.
[Iggy]
Gather around, now I'm back from my holiday
"Long live the Queen" what the people say
And that be me, I got a king in my calvary
Them other knights, say goodnight, they get apathy
You'll never catch an Adam without Eve
You'll never catch a bloom without seeds
See what I mean? You're my Caesar upon my chariot
You know family matters what'as Carl without Harriot?
Is that trouble like Mary Kate and Ashley?
Incredible, I'm ready if you ask me
To ride on them feminine chicks, you feel me?
I break 'em down, it's a sport, I should win an Espy
Royalty, another level, boy you don't shine
Legendary, leatherr nation needs a paradigm
Call all the king's horses and all the king's men
We're ruling 'til the end, kingdom come
Iggy]
Shromáždují se kolem, vrátila jsem se z prázdnin.
Žij dlouho královno, to lidé říkají.
A to budu já, mám svého krále v Božích mukách.
Ti další rytíři říkají dobrou noc, mají lhostejnost.
Nikdy nepřistihneš Adama bez Evy.
Nikdy nepřistihneš květ bez semínka.
Vidíš co myslím? Jsi můj Caesar pod vozem.
Víš, že na rodině záleží, co je Carl bez Harriot?
Je to problém jako Mary Kate a Ashley?
Fantastické, jsem připravena jestli mě požádáš
jezdit na těch feministických holkách, cítíš mě?
Povalím je, je to sport, měla bych vyhrát Espy.
Královská rodina, další kolo, chlapče nesvítíš.
Legendární, kůže národa potřebuje vzor.
Zavolejte královy koně a všechny královy muže.
Vládneme světu do konce, věčnost.
Oh, you're my kingdom come
Oh, you're my kingdom come
So sit me on your throne
Yeah
Jsi moje věčnost.
Jsi moje věčnost.
Posaď mě na svůj trůn,
jo jo.
You're my kingdom come
So sit me on your throne
Yeah
You're my kingdom come
So sit me on your throne
Jsi moje věčnost.
Jsi moje věčnost.
Posaď mě na svůj trůn,
jo jo.

Text pridal Ls33

Text opravila misuliq9487

Videa přidali leny022, benita002

Preklad pridala Lenin606

Preklad opravila Lenin606

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Confident

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.