Playlisty Pokec
Reklama

What Did You Do? - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Yesterday we were dreaming of a perfect world
Yesterday our lips needed no words
Because we could see our souls in our eyes
And truth had no doubt in your eyes
Včera jsme snili o dokonalém světě
Včera naše rty nepotřebovaly žádná slova
Protože jsme viděli své duše ve svých očích
A o pravdě není v tvých očích žádných pochyb
Yesterday we promised each other we would conquerethe whole world
Yesterday you swore that our love would be eternal
Because making that mistakes once is enough
To learn what it is to truly love
What did you do?
Today with your pride you destroyed hope
You blurred my sight with your fury
Your erased our entire history with your anger
And mistook all the love I was giving you
For premission to break my soul
Včera jsme si slíbili, že bychom mohli dobýt celý svět
Včera jsi přísahal, že naše láska by mohla být věčná
Protože udělat tuto chybu jednou je dost
Naučit se, co je to pravá láska
Co jsi dělal?
Dnes si svou pýchou zničil naději
Rozmazal jsi mi pohled svou zuřivostí
Vymazal jsi celou naši historii svým vztekem
A spletl sis všechnu lásku, kterou jsem ti dávala
S povolením polámat mou duši
Ref:What did you do?
You forced us to destroy our sunrises
And your words abolished our nights
My illusions ended without your lies
You forgot that it was love that matters
And with your hands you destroyed our house
Refrén
Co jsi dělal?
Přinutil jsi nás zničit naše východy slunce
A lvá slova zrušily naše noci
Mé iluze skončily bez tvých lží
Zapomněl jsi, že je to láska, na čem záleží
A zničil jsi náš dům ve svých rukou
Tomorrow may a new day rise in my universe
Tomorrow I will not see your name written among my verses
I will not listen to apologies
I will ignore your remorse without guilt
Tomorrow I will forget that yesterday I was your faithful lover
Tomorrow I will not even have reasons to hate you
I will erase all your dreams from my dreams
May the wind blow away my memories of you forever
Zítra možná začne nový den v mém vesmíru
Zítra neuvidím tvé jméno uprostřed svých veršů
Nebudu poslouchat omluvy
Budu ignorovat tvé výčitky svědomí bez výčitek
Zítra zapomenu, že jsem včera byla tvou věrnou milenkou
Zítra už nebudu mít důvod tě nenávidět
Vymažu všechny tvé sny z mých snů
Vítr může navždy odfouknout vzpomínky na tebe
Ref: Refrén
And mistook all the love i was giving you
For permission to break my soul
A spletl sis všechnu lásku, kterou jsem ti dávala
S povolením polámat mou duši
Ref: Refrén

Text pridala Martisek

Video přidala Kacule7

Preklad pridala SuperSonic

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Nezaradené do albumu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.