Playlisty Pokec
Reklama

On The Floor (feat. Pitbull) - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
J-Lo!J-LO!
Ya tu sabe no es mas nada. Víš, že nic jiného není.
It’s a new generation…
(Mr. Worldwide)
…of party people.
Je to nové pokolení…
(pan Světoznámý)
…skupin lidí.
Get on the floor, dale.
Get on the floor. RedOne!
Pojď na parket.
Pojď na parket.
Let me introduce you to my party people
in the club.
Dovolte mi, abych vám představila svou skupinu lidí v klubu.
[:Pitbull:]
I’m loose.
And everybody knows I get off the train.
Baby it’s the truth.
I’m like inception I play
with your brain,
so I don’t sleep I snooze.
I don’t play no games so don’t get it confused no.
‘Cos you will lose, yeah.
Now pump it up
and back it up like a Tonka truck, dale!
[:Pitbull:]
Jsem uvolněný.
A všichni vědí, že jsem vystoupil z vlaku.
Děvče, je to pravda.
Jsem jako vnuknutí myšlenky, hraju si ve tvé hlavě,
nespím, jen dřímám.
Nehraju žádné hry, tak si to
nepleť.
Protože vy to zmeškáte, jo.
Teď to načerpej,
a zazálohuj jako Tonka zboží.
If you go hard you gotta get
on the floor.
If you’re a party freak then step on the floor.
If your an animal then tear up the floor.
Break a sweat on the floor.
Yeah, we work on the floor.
Jestli na to půjdeš pracně, musíš se dostat
na parket.
Jestli jseš pařmen, tak si to nakroč na parket.
Jestli jsi zvíře, tak roztrhej parket.
Zapoťse při práci na parketu.
Jo, my pracujeme na parketu.
Don’t stop, keep it moving,
put your drinks up.
Nepřestávej, stále se pohybuj,
pozvedni svůj nápoj.
Pick your body up and drop it on the floor.
Let the rhythm change your world on the floor.
You know we’re running sh*t tonight
on the floor.
Seber si své tělo a hoď ho na parket.
Nechte rytmus změnit váš svět na parketu.
Ty víš, že dneska tu provozujeme sra*ky
na parketu.
Brazil, Morocco,
London to Ibiza,
straight to LA, New York,
Vegas to Africa.
Brazílie, Morocco,
z Londýna do Ibizy,
přímo do LA, New Yorku,
z Vegas do Afriky.
Dance the night away,
live your life, and stay young on the floor.
Dance the night away,
grab somebody drink a little more.
Protanči celou noc,
žij svůj život, zůstaň mladý na parketu.
Protanči celou noc,
připij si s někým o trochu víc.
[:refrén:]
Náánanananá na na na na
Tonight we gon’ be it on the floor.
Náánanananá na na na na
Tonight we gon’ be it on the floor.
[:refrén:]
Náánanananá na na na na
Dnes večer tím budeme na parketu.
Náánanananá na na na na
Dnes večer tím budeme na parketu.
I know you got it clap your hands on the floor.
And keep on rockin’, rock it up on the floor.
If you’re a criminal, kill it on the floor.
Steal it quick on the floor,
on the floor.
Vím, že ti to došlo, tleskni rukama na parketu.
A kolébej se dál, rozjeď to na parketu.
Jestli jseš zločinec, zabij to na parketu.
Ukradni to rychle na parketu,
na parketu.
Don’t stop, keep it moving,
put your drinks up.
Nepřestávej, stále se pohybuj,
pozvedni svůj nápoj.
It’s getting ill, it’s getting sick on the floor.
We never quit, we never rest
on the floor.
If I ain’t wrong we’ll probably die on the floor.
Je nám blbě, je nám špatně na parketu.
Nikdy nepřestáváme, nikdy neodpočíváme
na parketu.
Říkám-li to správně, nejspíš zemřeme
na parketu.
Brazil, Morocco,
London to Ibiza,
straight to LA, New York,
Vegas to Africa.
Brazílie, Morocco,
z Londýna do Ibizy,
přímo do LA, New Yorku,
z Vegas do Afriky.
Dance the night away,
live your life, and stay young on the floor.
Dance the night away,
grab somebody drink a little more.
Protanči celou noc,
žij svůj život, zůstaň mladý na parketu.
Protanči celou noc,
připij si s někým o trochu víc.
[:refrén:]
Náánanananá na na na na
Tonight we gon’ be it on the floor.
Náánanananá na na na na
Tonight we gon’ be it on the floor.
[:refrén:]
Náánanananá na na na na
Dnes večer tím budeme na parketu.
Náánanananá na na na na
Dnes večer tím budeme na parketu.
[:Pitbull:]
That badonka donk is like a trunk
full of bass on an old school Chevy.
All I need is some vodka and some… coke,
and watch… get donkey konged.
Baby if you’re ready for things to get heavy,
I get on the floor and act a
fool if you let me.
Don’t believe me, just vet me.
My name ain’t Keath but I see why you Sweat me.
L.A., Miami, New York.
Say no more, get on the floor.
[:Pitbull:]
Ten badonkadonk je jako chobot
plný basů a Chevy ze staré školy.
Potřebuju jen nějakou vodku a nějaký… koks,
a sleduj… osla, jak se kongd.
Děvče, jestli jsi připravená na těžší věci,
dostanu se na parket a budu se chovat hloupě, necháš-li mě.
Nevěř mi, jen mě překontroluj.
Nejmenuju se Keath, ale vím proč
mě Potíš.
L.A., Miami, New York.
Nic víc už neříkej, pojď na parket.
[:refrén:]
Náánanananá na na na na
Tonight we gon’ be it on the floor.
Náánanananá na na na na
Tonight we gon’ be it on the floor.
Náánanananá na na na na
Tonight we gon’ be it on the floor.
[:refrén:]
Náánanananá na na na na
Dnes večer tím budeme na parketu.
Náánanananá na na na na
Dnes večer tím budeme na parketu.
Náánanananá na na na na
Dnes večer tím budeme na parketu.

Text pridala xxxCHxxx

Text opravila Simoninka

Videa přidali xxxCHxxx, merry12, karaoketexty.cz

Preklad pridal korinek

Preklad opravila Simoninka

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.