Playlisty Akcie
Reklama

Think About Us (ft.Ty Dolla $ign) - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
[Perrie]
When you're dancin' in the club
And the nights are getting hard
Do you think about us?
Do you think about us?
When the music gets so loud
And the girls are all around
Do you think about us?
Do you think about us?
[Perrie]
Když tancuješ v klubu
A noci se stávají obtížnými
Myslíš na nás?
Myslíš na nás?
Když se hudba stane tak hlasitou
A všechny holky jsou kolem
Myslíš na nás?
Myslíš na nás?
[Jade & Jesy]
'Cause I do, think about you
When I'm up here in my hotel room
Need your love, don't know what I'm gon' do
My body so hot, babe, I'm missin' you
One touch is all I want
I call my girls, we go down to the club
Walk through the crowd 'til I find my love
I look in your eyes and the whole world stop, woah oh
[Jade & Jesy]
Protože já ano, myslím na tebe
Když jsem vzhůru ve svém hotelovém pokoji
Potřebuju tvou lásku, nevím, co budu dělat
Moje tělo je tak žhavé, zlato, chybíš mi
Jeden dotyk je vše, co chci
Zavolám své holky, spustíme se v klubu
Přecházet přes dav, dokud nenajdu svou lásku
Kouknu se do tvých očí a celý svět se zastaví, woah oh
[Leigh-Anne]
You put your hand on my waist
And then you pull me close
Boy, I promise I won't let go
[Leigh-Anne]
Dáš ruku na můj pas
A potom mě přivineš blíže
Chlapče, slibuji, že tě neopustím
[Perrie & All]
Now we're dancing in the club
And it's fire when we touch
Do you think about us?
Do you think about us?
When we're deeper in the crowd
Can you feel my body now?
Do you think about us?
Oh-woah-oh
[Perrie & Všechny]
Teď tancujeme v klubu
A je to žhavé, když se dotkneme
Myslíš na nás?
Myslíš na nás?
Byli jsme hlouběji v davu
Můžeš nyní cítit mé tělo?
Myslíš na nás?
Oh-woah-oh
[Perrie]
Do you think about us, us?
(Think about us, are you thinkin' 'bout us?)
(Are you—, thinkin' 'bout us, are you thinkin' 'bout us?)
Woah-oh-oh-oh
(Are you—, thinkin' 'bout us, thinkin' 'bout us)
Woah-oh-oh-oh
Do you think about us?
[Perrie]
Myslíš na nás, nás?
(Myslíš na nás, ty myslíš na nás?)
(Ty-, myslíš na nás, ty myslíš na nás?)
Woah-oh-oh-oh
(Ty-, myslíš na nás, myslíš na nás?)
Woah-oh-oh-oh
Myslíš na nás?
[Jesy & Jade]
'Cause I do, think about you
Can't shake you off, baby, stuck like glue
Now we're alone, got my body on you
You don't even know all the things I wan' do
One touch, need your love
Me and my baby, we up in the club
Ain't nobody else, you know it's all about us
Ain't nobody else, you know it's all about us, woah oh
[Jesy & Jade]
Protože já ano, myslím na tebe
Nemůžu tě setřást, zlato, jsi přilepený jako lepidlo
Teď jsme sami, mám své tělo má tobě
Ty vůbec nevíš o věcech, které chci dělat
Jeden dotyk, potřebuji tvou lásku
Já a mé zlato, jsme vzhůru v klubu
Nikdo jiný není, ty víš, že je to vše o nás
Nikdo jiný není, ty víš, že je to vše o nás, whoah oh
[Leigh-Anne]
You put your hand on my waist
And then you pull me close
Boy, I promise, I won't let go
[Leigh-Anne]
Dáš ruku na můj pas
A potom mě přivineš blíže
Chlapče, slibuji, že tě neopustím
[Perrie with Leigh-Anne & All]
Now we're dancing in the club
And it's fire when we touch
Do you think about us?
Do you think about us?
When we're deeper in the crowd
Can you feel my body now?
Do you think about us?
Oh-woah-oh
[Perrie s Leigh-Anne & Všechny]
Teď tancujeme v klubu
A je to žhavé, když se dotkneme
Myslíš na nás?
Myslíš na nás?
Byli jsme hlouběji v davu
Můžeš nyní cítit mé tělo?
Myslíš na nás?
Oh-woah-oh
[Perrie with Leigh-Anne & All]
Do you think about us, us?
(Think about us, are you thinkin' 'bout us?)
(Are you—, thinkin' 'bout us, are you thinkin' 'bout us?)
Woah-oh-oh-oh
(Are you—, thinkin' 'bout us, thinkin' 'bout us)
Woah-oh-oh-oh
(Are you thinkin' 'bout us?)
Do you think about us, us?
(Think about us, are you thinkin' 'bout us?)
(Are you—, thinkin' 'bout us, are you thinkin' 'bout us?)
Woah-oh-oh-oh
(Are you—, thinkin' 'bout us, thinkin' 'bout us)
Woah-oh-oh-oh
Do you think about us?
[Perrie s Leigh-Anne & Všechny]
Myslíš na nás, nás?
(Myslíš na nás, ty myslíš na nás?)
(Ty-, myslíš na nás, ty myslíš na nás?)
Woah-oh-oh-oh
(Ty-, myslíš na nás, myslíš na nás?)
Woah-oh-oh-oh
(Ty myslíš na nás?)
Myslíš na nás?
(Myslíš na nás, ty myslíš na nás?)
(Ty-, myslíš na nás, ty myslíš na nás?)
Woah-oh-oh-oh
(Ty-, myslíš na nás, myslíš na nás?)
Woah-oh-oh-oh
Myslíš na nás?
[Ty Dolla $ign (Jade & Jesy)]
I've, I've been thinkin' 'bout us, yeah (Yeah-yeah)
All the cities we met up in (Ooh, yeah)
Situations that we been through (Na na-na na-na)
Have you been thinkin' 'bout me, too?
I've had some things on my mind I wanna tell you (Tonight)
Can we spend some time after the schedule, for you? (For you)
Can I put you on a jet tonight? (Tonight)
Can I VVS your neck with diamonds? (Mmh)
Let me put some drip on you (Mmh)
Vivienne Westwood, let me put Chanel on you
Got you Balenciaga, YSL on you
Girl, you're a goddess, do you think about us? (Yay, yeah)
[Ty Dolla $ign (Jade & Jesy)]
Myslel jsem, jsem na nás (Jo-jo)
Všechna města jsme se sešli v (Ooh, jo)
Situace, které jsme prošli (Na na-na na-na)
Myslela jsi na mě taky?
Mám některé věci v mé mysli, chtěl bych ti říct (Tuhle noc)
Můžeme trávit nějaký čas po rozvrhu, pro tebe? (Pro tebe)
Můžu tě dostat na letadlo tuhle noc? (Tuhle noc)
Můžu VVS krk s diamanty? (Mmh)
Dovol mi, abych ti trochu kapal (Mmh)
Vivienne Westwood, dovol mi dát Chanel na tebe
Dostal jsem tě Balenciaga, YSL na tobě
Holka, jsi bohyně, myslíš na nás? (Jo, jo)
[All & Ty Dolla $ign]
Do you think about us, us?
(Think about us, are you thinkin' 'bout us?)
(Are you—, thinkin' 'bout us, are you thinkin' 'bout us?)
Woah-oh-oh-oh
Do you think about me, baby?
Woah-oh-oh-oh
Do you think about me, baby?
Do you think about us, us?
(Think about us, are you thinkin' 'bout us, thinkin' 'bout us?)
(Are you—, thinkin' 'bout us, are you thinkin' 'bout us?)
Woah-oh-oh-oh
(Are you—, thinkin' 'bout us, thinkin' 'bout us)
I really wanna know
Woah-oh-oh-oh
Do you think about us?
[Všechny & Ty Dolla $ign]
Myslíš na nás, nás?
(Myslíš na nás, ty myslíš na nás?)
(Ty-, myslíš na nás, ty myslíš na nás?)
Woah-oh-oh-oh
Myslíš na mě, zlato?
Woah-oh-oh-oh
Myslíš na mě, zlato?
Myslíš na nás, nás?
(Myslíš na nás, ty myslíš na nás?)
(Myslím na nás, ty myslíš na nás, myslíš na nás)
(Ty-, myslíš na nás, ty myslíš na nás?)
Woah-oh-oh-oh
(Ty-, myslíš na nás, myslíš na nás)
Vážně bych chtěla vědět
Woah-oh-oh-oh
Myslíš na nás?
[All & Perrie]
Oh-na-na-na-na, do you think about us?
Oh-na-na-na-na, do you think about us?
Oh-na-na-na-na, do you think about us?
I wanna know, do you think about us?
[Všechny & Perrie]
Oh-na-na-na-na, myslíš na nás?
Oh-na-na-na-na, myslíš na nás?
Oh-na-na-na-na, myslíš na nás?
Chtěla bych vědět, myslíš na nás?

Text pridala Christen_7

Text opravila Christen_7

Videa přidali Christen_7, loolsvara

Preklad pridala Christen_7

Preklad opravila Christen_7

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Between Us (The Mixers Edition)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.