Playlisty Akcie
Reklama

Wretches & Kings - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
There's a time
When the operation of the machine becomes so odious
Makes you so sick at heart
That you can't take part
You can't even passively take part
And you've got to put your bodies upon the gears and upon the wheels, upon the levers
Upon all the apparatus, and you've got to make it stop!
Přijde chvíle
Kdy se politické směry stanou takovým hnusem,
že vás to tak rozhněvá v srdci,
že nemůžete byť její součástí,
že ani jen pasivně nemůžete být její součástí
a budete muset položit svoje těla proti
strojům, proti kolům,
proti celému systému a budete ho muset zastavit!
To save face
How low can you go?
Talk a lot of game but yet you don't know
Static on the way make us all say "Whoa!"
The people up top push the people down low
Get down and obey every word
Steady get in line if you haven't yet heard
"Want to take what I got."
"Don't be absurd.
Don't fight the power
And nobody gets hurt."
If you haven't heard yet than I'm letting you know
There ain't shit we don't run when guns unload
And no one make a move unless my people say "So..."
Got everything under control
Now everybody go!"
Aby sis zachránil tvář
Jak hluboko můžeš klesnout?
Pořád melou o hře ale co ty víš
Jejich mlžení nás nutí říct „Hou!“
Ti nahoře šlapou po těch dole
Skloň se a poslouchej na slovo
V klidu se zařaď a pokud jsi to ještě neslyšel:
„Chceš poznat co tě mohu udělat“
„Nebuď absurdní.
Nebojuj s mocí
a nikomu se nic nestane.“
Pokud jste to ještě neslyšeli tak vám dávám vědět
Neděláme si srandu, my neutíkáme když zbraně nejsou nabitý.
A nikdo se ani nehne dokud mí lidé neřeknou „Tak…
Všchno se dostalo mimo kontrolou
Teď všichni vyražte!“
Steel unload
Final blow
We, the animals, take control
Hear us now
Clear and true
Wretches and kings
We come for you
Ocel je připravená
Poslední úder
My, ta zvěř, přebírá kontrolu
Teď poslouchejte
Čistě a jasně
Ubožáci a králové
Přicházíme si pro vás
So keep pace
How slow can you go?
Talk a lot of shit and yet you don't know
Fire on the way make you all say "Whoa!"
The people up top and the people down low
Get down and I'm running it like that
The front of the attack is exactly where I'm at
Somewhere in between and kicking the hi-hat
The pen and the contract, the pitch and the contact
So get with the combat
I'm letting them know
There ain't shit you can say to make me back down low
So push the button and the whole thing blows
Spinning everything out of control
Now everybody go
Tak si udrž tempo
Jak pomalu můžeš jít?
Meleš samý sračky a přitom nevíš
Palba na ulici vás nutí říct „Hou!“
Vy nahoře a vy dole
Dolů, vedu to tak
V čele útoku, tam přesně já jsem
Někde mezi kopancem a nafoukancem
Pero a kontrakt, smůla a kontakt
Tak do boje
Dávám jim vědět
Nesmíš říct ani hovno, aby mě přinutili couvnout
Tak stiskni tlačítko ať to všechno vyletí
Vyhoďte všechno z kolejí
Teď všichni jděte
Steel unload
Final blow
We, the animals, take control
Hear us now
Clear and true
Wretches and kings
We come for you
Ocel vyložit
Poslední úder
My, ta zvěř, přebíráme kontrolu
Teď poslouchejte
Čistě a jasně
Ubožáci a králové
Přicházíme si pro vás
Steel unload
Final blow
Filthy animals beat them low
Skin and bone, black and blue
Run to the sunshine
We done for you
Ocel vyložit
Poslední úder
Špinavá zvířata kňučí v rohu
Kost a kůže, černá a modrá
Útěkem do slunce
Tím to pro Tebe skončí
From the front to the back
And the side to side
If you fear what I feel
Put them up real high
Zepředu zpátky dozadu
A ze strany na stranu
Jestli se bojíš toho, co cítím
Dej je hodně vysoko
Front to the back
And the side to side
If you fear what I feel
Put them up real high
Zepředu zpátky dozadu
A ze strany na stranu
Jestli se bojíš toho, co cítím
Dej je hodně vysoko
Front to the back
And the side to side
If you fear what I feel
Put them up real high
Zepředu zpátky dozadu
A ze strany na stranu
Jestli se bojíš toho, co cítím
Dej je hodně vysoko
Front to the back
And the side to side
If you fear what I feel
Put them up real high
Zepředu zpátky dozadu
A ze strany na stranu
Jestli se bojíš toho, co cítím
Dej je hodně vysoko
Front to the back
And the side to side
If you fear what I feel
Put them up real high
Zepředu zpátky dozadu
A ze strany na stranu
Jestli se bojíš toho, co cítím
Dej je hodně vysoko
Front to the back
And the side to side
If you fear what I feel
Put them up real high
Zepředu zpátky dozadu
A ze strany na stranu
Jestli se bojíš toho, co cítím
Dej je hodně vysoko
When the operation of the machine becomes so odious
Makes you so sick at heart
That you can't take part
You can't even passively take part
And you've got to put your bodies upon the gears and upon the wheels, upon the levers
Upon all the apparatus, and you've got to make it stop!
And you've got to indicate to the people who run it, to the people who own it that unless you're free, the machine will be prevented from working at all!
Přijde chvíle
Kdy se politické směry stanou takovým hnusem,
že vás to tak rozhněvá v srdci,
že nemůžete byť její součástí,
že ani jen pasivně nemůžete být její součástí
a budete muset položit svoje těla proti
strojům, proti kolům,
proti celému systému a budete ho muset zastavit!
A budete muset ukázat lidem, kteří ho vedou,
kteří ho vlastní, že pokud nebudete svobodní,
tento systém, nebude schopný dále fungovat.

Text pridala monciiiceeek

Text opravila Sharen

Videa přidali LINKINPARK37, iweetkiss

Preklad pridala monciiiceeek

Preklad opravil littleboy

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.