Playlisty Akcie
Reklama

Empty Spaces - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukáž pieseň na Facebook

I am no a pattern that we follow.
The pill that I'm on is a tough one to swallow.
I'm not criminal not a role model.
Not a born leader I'm a though act to follow.
I am not the fortune and the fame.
Nejsem žádný vzor, ​​který budeme následovat.
Pilulku, proti tomu, kterou jsem spolknul.
Nejsem zločinec, nejsem vzorem.
Nejsem rozený vůdce, ačkoliv jsem připraven následovat.
Nejsem štěstí a sláva.
Or the same person telling you to
forfeit the game.
I came in the ring like a dog on a chain
And found out the underbelly's sicker
than it seems
And it seems ugly but it can get worse.
Because even a blueprint is a gift and a curse.
Nebo stejná osoba ti říká, abys
vzdal hru.
Chodím v kruhu jako pes na řetězu
A zjistit, že podbřišek je
než se zdá
A zdá se, ošklivý, ale to se může zhoršit.
Protože dokonce modřina je dar i proklet
Beacuse once you get a theory of how the things works.
Everybody wants the next thing to be
like the first.
And I'm not a robot. I'm not a monkey.
I will not dance even if the beat's funky
Opposite of lazy, far from punk.
Protože jakmile se dostanete k teorii o tom, jak věci fungují.
Každý chce další věc je, aby byli
jako první.
A já nejsem robot. Já nejsem opice.
Nebudu tančit, i když je rytmus funky
Opak je líný, daleko od punku.
Stop talking and start trying to cath
up motherfucker.
And all the people say.
Try and catch up motherfucker.
Pac said money changed situation.
Big said in increase the complication.
Kane said don't step I ain't the one.
Přestaň mluvit a začni se snažit a chyť
tu svini.
A všichni říkají.
Zkus a chyt tu svini
Pac řekl peníze změní situaci.
Big řekl, že zvýší komplikace.
Kane řekl, nevcházej jako jediný.
Chuck said an uzi weighs a
motherfucking tone
And I'm just a student of the game
that they though me
Rocking every stage and every place
That the brought me.
Chuck řekl, že Uzi si váží
zasranýho tónu
A já jsem jen student hry
že ačkoli mi
Houpací všechny fáze a každý místo
To mi přinesl.
I'm awfully underrated but pay me to correct it
And so it ain't mistaken
I'm gonna state.
It for record
I am the opposite of where I got this.
Jsem se strašně podcenil, ale platí mě to napravit
A tak to je se nespletl
Já se postavím. Pro záznam
Já jsem pravý opak, kde jsem to.
A weak opposite, a slack sending them
I heat sending them
A crack closest to a peak
Far from a punk
Ya'll better start trying to catch up motherfucker
Slabá naproti, slack odesláním
I teplo odesláním
Trhliny nejblíže k vrcholu
Daleko od punku
Všichni byste raději měli začít snažit a chytit tu svini.
And all the people say
Try and catch up motherfucker
But when they come for me
Come for me, I'll be gone
But when they come for me
Come for me, I'll be gone
A všichni říkají
Snaž se a chyt tu svini
Ale když přijdou pro mě
Pojďte za mnou, budu pryč
Ale když přijdou pro mě
Pojďte za mnou, budu pryč
But when they come for me
Come for me, I'll be gone
And all the people say
Try and catch up motherfucker
And all the people say
Try and catch up motherfucker
Ale když přijdou pro mě
Pojďte za mnou, budu pryč
A všichni říkají
Snaž se a chyt tu svini
A všichni říkají
Snaž se a chyt tu svini

Text pridal LP_Haozn

Text opravila natty-nizza

Video přidala Lenin606

Preklad pridal LP_Haozn

Preklad opravil NightLightCZ

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.