Pokec Playlisty
Reklama

Dying - text, preklad

playlist Playlist
"When it comes to drugs, pill-pushers and takers, we are a country virtually out of control. If you're feeling depressed, to get relief, take a pill. Most of us are addicts.""Pokud jde o drogy, ti, co je berou, jsme země, která to má prakticky mimo kontrolu. Pokud se cítíš depresivně, na pocítění úlevy si potřebuješ vzít prášek. Většina z nás jsou závislí."
[Lil Peep]
Life gets hard sometimes I know
So I be leaning, I be smoking my dope
I see your face everywhere that I go
It's the only thing that reminds me of home
I be with my team racing whips on the roll
Rolling off a bean that I took at the show
Young limousine I'm a backseat rider
She only calls my phone when she thinks that I'm dying
Baby you're the one for me that's fosho
I just need your company so ride slow
This ain't what you want from me so cold
Girl you're the only one for me I know
[Lil Peep]
Život je občas těžký, já vím
Takže budu skloněný, budu hulit moje drogy
Vidím tvůj obličej kamkoliv jdu
Je to jediná věc, která mi připomíná domov
Budu s mojí skupinou závodit s autama na dráze
Rolovat extázi, kterou jsem si vzal na show
Mladá limuzína, jsem řidič na zadním sedadle
Volá mi jen když si myslí, že umírám
Zlato, jsi pro mě ta pravá, to je jasný
Jen potřebuji tvou společnost, tak jeď pomalu
Tohle není to, co ode mě chceš, tak chladná
Zlato, jsi pro mě jediná, tohle vím
[Cold Hart]
You're the only one that I love
And I can't name one person I trust
If you're on one, then I'm on one too
If you're leaving, then I'll go with you
You're the only one that I love
And I can't name one person I trust
If you want one, then I'll find myself
If you're leaving, then I'll leave with you
I'll leave with you
I'll leave with you, I'll leave with you
Cold Hart, baby, GothBoiClique
[Cold Hart]
Jsi jediná, kterou miluji
A nedokážu jmenovat člověka, kterému věřím
Pokud jsi na mé straně, pak jsem já na tvé taky
Pokud odcházíš, pak půjdu s tebou
Jsi jediná, kterou miluji
A nedokážu jmenovat člověka, kterému věřím
Pokud jednoho chceš, pak najdu sebe
Pokud odcházíš, pak půjdu s tebou
Odejdu s tebou
Odejdu s tebou, odejdu s tebou
Cold Hart, zlato, GothBoiClique
[Cold Hart]
Yeah she asking me, "What are we?"
I'm like, "What you mean?"
I'm smoking gasoline with my team
GBC, they'll be there with me
And I know I ain't shit but you a Master Piece
Kurt Cobain jeans, you my Courtney Love
Thraxxl Rose how I got the club going up
Taking bars for anxiety
Smoking kush is my therapy
[Cold Hart]
Jo, ptá se mě, "Co jsme?"
Říkám ji, "Co tím myslíš?"
Kouřím benzín s mojema kámošema
GBC, budou tam se mnou
A vím, že nejsem nic, ale ty jsi Mistrovské Dílo
Džíny Kurta Cobaina, jsi má Courtney Love
Thraxxl Rose, tak jsem se dostal do klubu
Beru prášky proti úzkosti
Hulit trávu je moje terapie
[Cold Hart]
You're the only one that I love
And I can't name one person I trust
If you're on one, then I'm on one too
If you're leaving, then I'll go with you
You're the only one that I love
And I can't name one person I trust
If you want one, then I'll find myself
If you're leaving, then I'll leave with you
I'll leave with you
[Cold Hart]
Jsi jediná, kterou miluji
A nedokážu jmenovat človéka, kterýmu věřím
Pokud jsi na mé straně, pak jsem já na tvé taky
Pokud odcházíš, pak půjdu s tebou
Jsi jediná, kterou miluji
A nedokážu jmenovat človéka, kterýmu věřím
Pokud jednoho chceš, pak najdu sebe
Pokud odcházíš, pak půjdu s tebou
Odejdu s tebou
[Outro]
"A lot of people have seen their friends die. I don't want anyone to see any of their friends die anymore.
[Outro]
"Hodně lidí vidělo umřít jejich přátelé. Nechci aby někdo viděl některé z jejich přátel umřít ještě někdy."

Text pridal affectedface

Text opravila lizzygrant

Video přidal affectedface

Preklad pridala lizzygrant

Preklad opravil Miruna_mmu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.